Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Adzan dan sunah yang ada di dalamnya

HR. Ibnu Majah: 709 – Sunah dalam adzan

… kata “Aku bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan lalu beliau memerintahkan kepadaku untuk mengumandangkan adzan maka akupun adzan Kemudian bilal berniat untuk iqamah namun Rasulullah...

HR. Ibnu Majah: 708 – Sunah dalam adzan

… tidur” Maka bilal pun berkata “ASH SHALAATU KHAIRUN MINAN NAUM ASH SHALAATU KHAIRUN MINAN NAUM (Shalat itu lebih baik daripada tidur Shalat itu lebih baik daripada tidur)” Hi...

HR. Ibnu Majah: 707 – Sunah dalam adzan

… kata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Asad dari Abu Isra`il dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari ia berkata “Rasulullah memerintahkan kepadaku unt...

HR. Ibnu Majah: 706 – Sunah dalam adzan

… pada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al ‘Ash ia berkata “Terakhir yang Rasulullah ambi...

HR. Ibnu Majah: 705 – Sunah dalam adzan

… ammad bin Al Mutsanna berkata telah menceritakan kepada kami Abu Dawud berkata telah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah ia berkata “Bilal adalah orang ya...

HR. Ibnu Majah: 704 – Sunah dalam adzan

… epada kami Muhammad bin Al Mushaffa Al Himshi berkata telah menceritakan kepada kami dari Marwan bin Salim dari Abdul Aziz bin Abu Rawwad dari dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah “Ada d...

HR. Ibnu Majah: 703 – Sunah dalam adzan

… ul Wahid bin Ziyad dari Hajjaj bin Artha`ah dari Aun bin Abu Juhaifah dari ia berkata “Aku mendatangi Rasulullah di Al Abthah (nama tempat) ketika itu beliau di dalam tendanya Lalu bilal...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
QS. Al-Hajj [22]: 40

Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya,
Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya & Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
QS. Asy-Syura [42]: 19

Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki & rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.
Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa,
yang menunaikan zakat & orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.
QS. Al-A’raf [7]: 156

Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.
QS. Al-Isra’ [17]: 8

Podcast

Doa

Instagram