Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Tafsir Al Qur`an

HR. Bukhari: 4586 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Dluha dari Masruq dari Aisyah radliallahu ‘anhu, ia berkata: Pada saat ruku’...

HR. Bukhari: 4585 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ar Rabi’ Telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Al A’masy dari Abu Dluha dari Masruq dari Aisyah radliallahu ‘anha, ia berkata:...

HR. Bukhari: 4584 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Husyaim Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu ‘a...

HR. Bukhari: 4583 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid Al Kahili Telah menceritakan kepada kami Isra`il dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Aisyah radliallahu ‘anha. Aku pernah bertanya kepadanya tent...

HR. Bukhari: 4582 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syaiban Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu ‘anhu, Ia berkata: Ketika Nabi ﷺ mengalami peristiwa Mi&...

HR. Bukhari: 4579 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Al Munadi Telah menceritakan kepada kami Rauh Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Na...

HR. Bukhari: 4578 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Hassan bin Hassan Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas radliallahu ‘anhu, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda kepada Ubbay bin Ka’ab: ̶...

HR. Bukhari: 4577 – Bab

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu’bah Aku mendengar Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu ‘an...

HR. Bukhari: 4575 – [Bab] Surat al Alaq ayat 3

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata: Aku mendengar Urwah berkata: Aisyah radliallahu ‘anha berkata: K...

HR. Bukhari: 4574 – [Bab] Surat al Alaq ayat 3

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq Telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri -dalam riwayat lain- Dan Al Laits berkata: Tela...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dalam menciptakan sesuatu,
jika Dia berkehendak menciptakannya,
Dia hanya berkata,
“Jadilah!”
Sesuatu yang dikehendaki itu pun terjadi seketika itu juga.
QS. Ya Sin [36]: 82

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari & waktu kamu berada di waktu subuh,
QS. Ar-Rum [30]: 17

Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus & ikhlas,
dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.
QS. Yunus [10]: 105

Hai manusia,
apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu & menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
QS. Al-Infitar [82]: 6-7

Podcast

Doa

Instagram