Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: siasat mengelak

HR. Bukhari: 6463 – Hibah dan Syuf’ah

… mendengar Rasulullah : “Tetangga lebih berhak terhadap dindingnya, ” niscaya aku tidak menjualnya kepadamu. Dan sebagian orang berpendapat; Jika seseorang membeli bagian rumah, la...

HR. Bukhari: 6462 – Hibah dan Syuf’ah

… kukan siasat sehingga membatalkan syuf’ah, dan penjual memberikan rumah kepada si pembeli, memberi batasan (waktu dan nilai) dan menyerahkannya kepada si pembeli, dan si pembeli menggant...

HR. Bukhari: 6461 – Hibah dan Syuf’ah

… asainya dengan syuf’ah, maka dia membeli satu saham dari seratus saham yang ada, kemudian ia sendiri membeli saham sisanya, maka si tetangga hanya memperoleh syuf’ah pada satu saha...

HR. Bukhari: 6460 – Hibah dan Syuf’ah

… eritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami dari Ayyub As Sakhtiyani dari dari Ibnu Abbas ma mengatakan, Nabi : “Orang yang menarik kembali pemberian, bagaikan a...

HR. Bukhari: 6456 – Nikah

… laki-laki mencari siasat dengan menghadirkan dua orang saksi bohong, dengan menyatakan bahwa si laki-laki tadi telah menikahinya dan si perempuan rela, kemudian hakim menerima kesaksian palsu ...

HR. Bukhari: 6455 – Nikah

… an dua orang saksi palsu atas perkawinan seorang janda dengan mengatakan atas persetujuannya, kemudian hakim menetapkan pernikahannya, padahal suami tahu bahwa sebenarnya ia belum menikahinya ...

HR. Bukhari: 6454 – Nikah

… alangan anshar, dan , dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata; janganlah khawatir, sebab Khansa` binti Khidzam pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi menolak pernikahannya....

HR. Bukhari: 6453 – Nikah

… , kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya, dan hakim memutuskannya secara resmi, dan suami tahu bahwa persaksiannya adalah dusta, ...

HR. Bukhari: 6448 – Larangan penipuan

… Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dari dari dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan). • HR Bukhari 6448, Hadit...

HR. Bukhari: 6446 – Siasat dalam pernikahan

… li berkata; ‘Rasulullah telah melarangnya pada hari khaibar, dan beliau melarang daging keledai jinak.’ Sebagian orang mengatakan; bahwa jika seseorang menyiasati sehingga nikah mu...

HR. Bukhari: 6445 – Siasat dalam pernikahan

… an orang berpendapat; jika seseorang bersiasat sehingga ia nikah syighar, maka perkawinannya boleh dan syaratnya bathil. Dan ia berkata tentang nikah mut’ah; pernikahannya rusak dan syar...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia,
ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi & menjadi petunjuk bagi semua manusia.
QS. Ali ‘Imran [3]: 96

dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
melainkan kaum yang kafir.
QS. Yusuf [12]: 87

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat,
dan berjihadlah kamu dengan harta & dirimu di jalan Allah.
Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui.
QS. At-Taubah [9]: 41

Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepada manusia petunjuk kebenaran,
ada yang beriman & ada pula yang ingkar.
QS. Al-Insan [76]: 3

Podcast

Doa

Instagram