Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: siasat mengelak

HR. Bukhari: 6463 – Hibah dan Syuf’ah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Amru bin Syarid dari Abu Rafi’, bahwasanya Sa’d pernah mengajukan pen...

HR. Bukhari: 6462 – Hibah dan Syuf’ah

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah aku mendengar Amru bin Syarid mengatakan, Miswar bin makhramah datang dan meletakkan tan...

HR. Bukhari: 6461 – Hibah dan Syuf’ah

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah m...

HR. Bukhari: 6460 – Hibah dan Syuf’ah

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub As Sakhtiyani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu ‘anhuma mengatakan, Nabi ﷺ bersabda: ...

HR. Bukhari: 6456 – Nikah

Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Dzakwan dari Aisyah radliallahu ‘anha mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda: “Gadis dimintai izin...

HR. Bukhari: 6455 – Nikah

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda: “Janda tidak boleh dinik...

HR. Bukhari: 6454 – Nikah

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Al Qasim: bahwa seorang wanita dari anak Ja’far me...

HR. Bukhari: 6453 – Nikah

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, bersabda: ...

HR. Bukhari: 6448 – Larangan penipuan

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan).

HR. Bukhari: 6446 – Siasat dalam pernikahan

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah bin Umar telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Al Hasan dan Abdullah, kedua anak Muhammad bin Ali, d...

HR. Bukhari: 6445 – Siasat dalam pernikahan

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ubaidullah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Nafi’ dari ‘Abdullah radliallahu ‘...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Untukmu agamamu,
dan untukku lah,
agamaku.
QS. Al-Kafirun [109]: 3-6

Dia Pencipta langit & bumi.
Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri.
Dia menciptakan segala sesuatu,
dan Dia mengetahui segala sesuatu.
QS. Al-An’am [6]: 101

Ya Tuhanku,
jadikanlah aku & anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat,
ya Tuhan kami,
perkenankanlah doaku.
QS. Ibrahim [14]: 40

Podcast

Doa

Instagram