Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Pengobatan

HR. Bukhari: 5335 – Susu Keledai betina

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Tsa’labah Al Khusyani radliallahu ‘anhu dia berkat...

HR. Bukhari: 5324 – Sihir

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaid bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata: Nabi ﷺ disihir hingga seakan-akan beliau men...

HR. Bukhari: 5323 – Apakah sihir bisa diusir?

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad dia berkata: saya mendengar Ibnu ‘Uyainah berkata: orang yang pertama kali menceritakan kepada kami adalah Ibnu Juraij, dia berkata: telah mence...

HR. Bukhari: 5321 – Sihir

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha dia berkata: “Seorang Yahudi dari ...

HR. Bukhari: 5320 – Dunia tenung menenung

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Yahya bin ‘Urwah bin Az Zubair dari ...

HR. Bukhari: 5319 – Dunia tenung menenung

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Az Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits dari Abu Mas’ud dia berkata: Na...

HR. Bukhari: 5318 – Dunia tenung menenung

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa salah seorang dari dua orang wanita melempar lawannya dengan batu h...

HR. Bukhari: 5317 – Dunia tenung menenung

Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ufair telah menceritakan kepada kami Al Laits dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah da...

HR. Bukhari: 5316 – Tak ada hantu (hammah)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Hakam telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Isra`il telah mengabarkan kepada kami Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hur...

HR. Bukhari: 5315 – Optimisme (alfa”l)

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu ‘anhu dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “T...

HR. Bukhari: 5314 – Optimisme (alfa”l)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari ‘Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah...

HR. Bukhari: 5313 – Firasat sial (Thiyarah)

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri dia berkata: telah mengabarkan kepadaku ‘Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah bahwa Abu ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian),
dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail.
QS. Az-Zukhruf [43]: 59

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin & orang yang dalam perjalanan
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
QS. Al-Isra’ [17]: 26

Ya Tuhanku,
jadikanlah negeri ini,
negeri yang aman,
dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.
QS. Ibrahim [14]: 35

Orang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga, pintu-pintu telah terbuka & berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya:
“Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya”
QS. Az-Zumar [39]: 73

Podcast

Doa

Instagram