Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Minuman

HR. Bukhari: 5205 – Minum dalam gelas

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salim Abu An Nadlr dari ‘Umair bekas budak Ummu Fadl, d...

HR. Bukhari: 5204 – Bejana perak

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Al Asy’ats bin Sulaim dari Mu’awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra` bin ...

HR. Bukhari: 5203 – Bejana perak

Telah menceritakan kepada kami Isma’il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi’ dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakr As Sidd...

HR. Bukhari: 5202 – Bejana perak

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi dari Ibnu ‘Aun dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dia berkata: kami pernah bepergian bersama...

HR. Bukhari: 5201 – Minum dalam bejana emas

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dia berkata: Ketika Hudzaifah di Madayin (Mada`in), dia pernah meminta air ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Katakanlah:
“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya
dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya).
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
QS. Saba’ [34]: 36

Isa putra Maryam berkata “Hai Bani Israil, sungguh aku ialah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat & memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)”
QS. As-Saff [61]: 6

Hai manusia,
ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.
Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit & bumi?
Tidak ada Tuhan selain Dia,
maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?
QS. Fatir [35]: 3

Dialah yang turunkan air hujan,
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang hijau.
Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman
QS. Al-An’am [6]: 99

Podcast

Doa

Instagram