Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Hukum-hukum

HR. Bukhari: 6682 – Mengangkat khalifah

… a kami telah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, aku mendengar Jabir bin Samurah mengatakan, aku mendengar Nabi ; “akan muncul dua belas pemimpin, ” kemudian beliau mengucap...

HR. Bukhari: 6681 – Mengangkat khalifah

… hariq bin Syihab dari Abu Bakar . Ia berkata kepada utusan Buzakhakh; ‘hendaknya kalian mengikuti ekor-ekor unta sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah Nabi-NYA Shallallahu’al...

HR. Bukhari: 6680 – Mengangkat khalifah

… si wanita itu untuk menemuinya di kemudian hari. Si wanita menjawab; ‘hai Rasulullah, bagaimana kalau aku datang namun tidak mendapatkanmu? – sepertinya yang wanita maksudkan, jan...

HR. Bukhari: 6679 – Mengangkat khalifah

… ulah bai’at umum diatas minbar. Az Zuhri mengatakan, dari Anas bin Malik, aku mendengar Umar mengatakan kepada Abu bakar ketika itu; “Naiklah engkau ke minbar!” Umar tiada he...

HR. Bukhari: 6678 – Mengangkat khalifah

… habat memujinya, sehingga Umar mengatakan; ‘Sungguh aku berharap-harap cemas, saya berharap sendainya aku selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjar...

HR. Bukhari: 6677 – Mengangkat khalifah

… tir) orang-orang mengangan-angankannya, kemudian aku katakan; ‘Allah enggan (kekhilafahan untuk selain Abu Bakar), dan orang-orang mukmin menolak (selain dia), ” atau dengan redaks...

HR. Bukhari: 6675 – Baiat wanita

… un Nabi tidak mengucapkan apa-apa, lantas si wanita itu terus ngeloyor dan kembali lagi, sehingga tak ada yang memenuhi janji setianya (baiat) selain Ummu Sulaim, Ummul ‘Ala, anak peremp...

HR. Bukhari: 6674 – Baiat wanita

… san (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini; ‘Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun….’ sampai akhir (QS. Almumtahanah ) kata Aisyah; Tangan Rasulullah Shallallahu&...

HR. Bukhari: 6673 – Baiat wanita

… unia, maka itu sebagai kaffarat baginya, dan barangsiapa yang melanggarnya lantas Allah menutupinya (membiarkannya), maka urusannya kepada Allah, jika Allah berkenan Allah akan menyiksanya, da...

HR. Bukhari: 6670 – Baiat anak kecil

… rtemu Nabi , ibunya, Zainab binti Muhammad, pernah membawanya kepada Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam dan berujar; ‘Wahai Rasulullah, tolong bai’atlah dia.’ Lantas...

HR. Bukhari: 6668 – Berbaiat dua kali.

… shim dari Yazid bin Abu ‘Ubaid dari mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: “Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?” ‘Saya sudah pa...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan sesungguhnya bagi kamu (Nabi Muhammad ﷺ) benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
QS. Al-Qalam [68]: 3

Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.
QS. Al-Baqarah [2]: 275

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia,
ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi & menjadi petunjuk bagi semua manusia.
QS. Ali ‘Imran [3]: 96

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.
Dia telah ciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena,
Dia mengajar kepada manusia apa yang tak diketahuinya
QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5

Podcast

Doa

Instagram