Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Hibah

HR. Bukhari: 2440 – Keutamaan menihah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari ‘Amru dari Thawus berkata, telah menceritakan ke...

HR. Bukhari: 2439 – Keutamaan menihah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Awza’iy berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Atho’ dari Jabir radliallahu ‘anhu berkata: Ad...

HR. Bukhari: 2438 – Keutamaan menihah

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Awza’iy dari Hassan bin ‘Athiyyah dari Abu Kabsyah (Kabsyah ta...

HR. Bukhari: 2437 – Keutamaan menihah

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radliallahu ‘anhu berka...

HR. Bukhari: 2436 – Keutamaan menihah

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: R...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah & (kedatangan) hari kiamat & dia banyak menyebut Allah.
QS. Al-Ahzab [33]: 21

Serulah (manusia) pada jalan Tuhanmu dengan hikmah & pelajaran yang baik & bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya & Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk
QS. An-Nahl [16]: 125

Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya,
maka sungguh kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah),
yang mengetahui yang ghaib & yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
QS. Al-Jumu’ah [62]: 8

Podcast

Doa

Instagram