Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Kategori: Fitnah

HR. Bukhari: 6603 – Ya”juj dan Ma”juj

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, b...

HR. Bukhari: 6602 – Ya”juj dan Ma”juj

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri -lewat jalur periwayatan lain– telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada...

HR. Bukhari: 6598 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qotadah dari Anas radliallahu ‘anhu mengatakan, Nabi ﷺ bersabda: “Tidaklah seorang Nabi...

HR. Bukhari: 6597 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Syu’bah dari ‘Abdul Malik dari Rib’i dari Khudzaifah dari Nabi ﷺ bersabda tentang dajjal: “...

HR. Bukhari: 6596 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari Shalih dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah, bahwasanya ‘Aisyah radliallah...

HR. Bukhari: 6595 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dari Salim dari ‘Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:...

HR. Bukhari: 6594 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Abdullah, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar radliallahu R...

HR. Bukhari: 6593 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Mis’ar telah menceritakan kepada kami Sa’d bin Ibrahim dari...

HR. Bukhari: 6592 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari ayahnya dari kakeknya dari Abu Bakrah dari Nabi ﷺ bersabda: “Kem...

HR. Bukhari: 6591 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Sa’ad bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik mengatakan, Nabi ﷺ bersabda: “...

HR. Bukhari: 6590 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, seingatku dia dari Nabi ﷺ ber...

HR. Bukhari: 6589 – Dajjal

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Isma’il telah menceritakan kepadaku Qais mengatakan, Mughirah bin Syu’bah mengat...

HR. Bukhari: 6588 – Api muncul

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu’aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ b...

HR. Bukhari: 6587 – Api muncul

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu’bah telah menceritakan kepada kami Ma’bad aku mendengar Haritsah bin Wahb mengatakan: aku mendengar Ra...

HR. Bukhari: 6586 – Api muncul

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa’id Al Kindi telah menceritakan kepada kami ‘Uqbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Khubaib bin Abdurrahman dari Kake...

HR. Bukhari: 6585 – Api muncul

Telah menceritakan kepada kami Abul yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri: Sa’id bin Al Musayyab mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Abu Hurairah bahwasanya Rasulull...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Wahai orang yang melipat diri dengan selimut,
bangunlah pada malam hari untuk melakukan salat.
Kurangilah waktu tidurmu.
Isilah–dengan salat–seperdua malam atau kurang sedikit hingga mencapai sepertiganya.
QS. Al-Muzzammil [73]: 1-3

,,,
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui.
Dan ketahuilah,
bahwa hartamu & anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan & sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
QS. Al-Anfal [8]: 27-28

Mereka itu tidak sama,
di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus,
mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari,
sedang mereka juga bersujud (sembahyang).
QS. Ali ‘Imran [3]: 113

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,
bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Siapa yang mempersekutukan Allah,
maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
QS. An-Nisa’ [4]: 48

Podcast

Doa

Instagram