Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Do`a

HR. Bukhari: 5927 – Keutamaan tasbih

… Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah dari Nabi beliau : “Dua kalimat ringan dilisan, be...

HR. Bukhari: 5926 – Keutamaan tasbih

… llah bin Maslamah dari dari dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah : “Barangsiapa mengucapkan ‘Subhanallah wabihamdihi Maha suci Allah dan segala pujian hanya untuk-Nya...

HR. Bukhari: 5925 – Keutamaan tahlil

… atakan; dari dari Ar Rabi’ dari pada perkataannya. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Muhammad Al Hadlrami dari Abu Ayyub dari Nabi : ‘Seperti orang yang membebaskan budak dari keturun...

HR. Bukhari: 5924 – Keutamaan tahlil

… a seratus hasanah (kebaikan) dan dijauhkan darinya seratus keburukan dan baginya ada perlindungan dari (godaan) setan pada hari itu hingga petang dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya da...

HR. Bukhari: 5923 – Mengucapkan aamiin

… ada kami dari Sa’id bin Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi beliau : “Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para Malaikat pun ikut mengaminkan, maka siapa ya...

HR. Bukhari: 5912 – Mengulang-ulang doa

… ah menyembuhkanku dan aku tidak suka bila memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu.’ Isa bin Yunus dan Al Laits bin Sa’d menambahkan; dari dari dari dia berkata;...

HR. Bukhari: 5909 – Doa menggauli isteri

… Y SYAITHAANA WAJANNIBIS SYAITHAANA MAA RAZAQTANAA’ Dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan terhadap sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami, jika ditakdirk...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Jadilah orang yang slalu tegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa
QS. Al-Ma’idah [5]: 8

Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah,
dan tidak lesu & tidak (pula) menyerah (kepada musuh).
Allah menyukai orang-orang yang sabar.

QS. Ali ‘Imran [3]: 146

Dialah yang bentangkan bumi & jadikan gunung & sungai.
Dan jadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan,
Allah menutupkan malam kepada siang.
Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan
QS. Ar-Ra’d [13]: 3

Sungguh Allah adalah Tuhan yang memberikan nikmat & kebaikan bagi manusia.
Di antara wujud rahmat-Nya itu adalah penundaan hukuman yang akan dikenakan atas orang-orang y
g berdusta. Namuni kebanyakan manusia tak mensyukuri karuniaNya
QS. An-Naml [27]: 73

Podcast

Doa

Instagram