Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Meng-qashar shalat saat safar

HR. An-Nasa’i: 1434 – Shalat di Mina

… ada kami Ibnu Wahb dari dari Ibnu Syihab dia berkata telah mengabarkan kepadaku ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Umar dari dia berkata “Rasulullah pernah shalat dua raka&...

HR. An-Nasa’i: 1433 – Shalat di Mina

… Telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin Sa’id dia berkata telah memberitakan kepada kami dari dari dari Ibnu ‘Umar dia berkata “Aku pernah shalat dua raka’a...

HR. An-Nasa’i: 1432 – Shalat di Mina

… da kami ‘Ali bin Khusyram dia berkata telah menceritakan kepada kami dari Al A’masy dari dari ‘Abdurrahman bin Yazid dia berkata “Aku pernah shalat empat raka’at ...

HR. An-Nasa’i: 1431 – Shalat di Mina

… h memberitakan kepada kami Mahmud bin Ghailan dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dia berkata telah menceritakan kepada kami dari Al A’masy dari dari ‘Abdurra...

HR. An-Nasa’i: 1430 – Shalat di Mina

… elah mengabarkan kepada kami dia berkata telah menceritakan kepada kami Al Laits dari dari Muhammad bin ‘Abdullah bin Abu Sulaiman dari Anas bin Malik ia berkata “Aku pernah shalat...

HR. An-Nasa’i: 1429 – Shalat di Mina

… telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dia berkata telah menceritakan kepada kami dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Ishaq dari Haritsah bin Wahb dia berkata Rasulullah p...

HR. An-Nasa’i: 1428 – Shalat di Mina

… Telah mengabarkan kepada kami dia berkata telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Abu Ishaq dari Haritsah bin Wahb Al Khuza’i dia berkata “Aku pernah shalat dua raka’...

HR. An-Nasa’i: 1427 – Shalat di Makkah

… nya Musa bin Salamah menceritakan kepada meraka bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas “Aku berkata ‘Aku ketinggalan -shalat- berjama’ah saat di Bathha’ maka apa p...

HR. An-Nasa’i: 1426 – Shalat di Makkah

… Khalid bin Al Harits dia berkata telah menceritakan kepada kami dari dia berkata Aku mendengar Musa bin Salamah berkata “Aku berkata kepada Ibnu Abbas ‘Bagaimana cara kami shalat ...

HR. An-Nasa’i: 1425 – BAB

… nceritakan kepada kami Al Qasim bin Malik dari Ayyub bin ‘Aidz dari Bukair bin Al Akhnas dari dari Ibnu ‘Abbas dia berkata “Allah mewajibkan shalat empat raka’at melalu...

HR. An-Nasa’i: 1424 – BAB

… lah menceritakan kepadaku dari Ayyub bin ‘Aidz dari Bukair bin Al Akhnas dari Mujahid Abul Hajjaj dari Ibnu ‘Abbas dia berkata “Shalat empat raka’at diwajibkan bagi yan...

HR. An-Nasa’i: 1423 – BAB

… umaid bin Mas’adah dari Sufyan bin Habib dari dari dari ‘Abdurrahman bin Abu Laila dari dia berkata “Shalat Jum’at dua raka’at shalat Idul Fitri dua raka’at...

HR. An-Nasa’i: 1422 – BAB

… kata telah memberitakan kepada kami Abu Hamzah As Sukkari dari dari dari dari dia berkata “Aku pernah shalat dua raka’at bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan Aku juga shalat d...

HR. An-Nasa’i: 1421 – BAB

… telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Yahya bin Abu Ishaq dari dia berkata “Aku pernah berangkat bersama Rasulullah dari Madinah menuju Makkah dan beliau senantiasa meng...

HR. An-Nasa’i: 1420 – BAB

… in ‘Ubaid menceritakan dari Jubair bin Nufair dari Ibnu As Simthi dia berkata “Aku melihat Umar bin Khaththab shalat dua raka’at di Dzilhulaifah maka aku tanyakan tentang hal...

HR. An-Nasa’i: 1419 – BAB

… d bin ‘Abdul A’la dia berkata telah menceritakan kepada kami dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari dari Ibnu ‘Abbas dia berkata “Kami pernah b...

HR. An-Nasa’i: 1418 – BAB

… Telah mengabarkan kepada kami dia berkata telah menceritakan kepada kami dari Manshur bin Zadzan dari Ibnu Sirin dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah keluar dari Makkah menuju Madinah tanpa...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia & di akhirat,
dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim & memperbuat apa yang Dia kehendaki.
QS. Ibrahim [14]: 27

Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan (sementara) & Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal.
QS. Al-Mu’min [40]: 39

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam & (dirikanlah pula salat) subuh.
Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
QS. Al-Isra’ [17]: 78

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka.
Dan Allah adalah Maha Kuasa.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 7

Podcast

Doa

Instagram