Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Kuda perang

HR. An-Nasa’i: 3536 – Janab

… lui beliau maka seolah-olah para sahabat Rasulullah tidak menyukai hal tersebut Kemudian dikatakan kepada beliau mengenai hal tersebut lalu beliau “”Sungguh telah menjadi ketetapan...

HR. An-Nasa’i: 3535 – Janab

… lah “Tidak ada jalab (seseorang menjadikan orang lain mengikuti kudanya untuk menghardiknya supaya berlari cepat janab (mengiringkan kuda lain di samping kuda yang digunakan untuk lomba ...

HR. An-Nasa’i: 3534 – Jalab

… untuk menghardiknya supaya berlari cepat janab (mengiringkan kuda lain di samping kuda yang digunakan untuk lomba kemudian apabila telah lelah maka ia berpindah kepada kuda yang lain) dan syi...

HR. An-Nasa’i: 3533 – Perlombaan

… Telah mengabarkan kepada kami Imran bin Musa berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Muhammad bin ‘Amru dari Abu Al Hakam mantan budak Bani Laits dari Abu Hurairah dari ...

HR. An-Nasa’i: 3532 – Perlombaan

… t melihat raut muka sebagian yang lain ada tanda kekecewaan maka berkatalah sebagian yang lain “Wahai Rasulullah Al ‘Adlba` didahului!” Maka beliau “Sungguh telah menja...

HR. An-Nasa’i: 3531 – Perlombaan

… h memberitakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Abu Ja’far dari Muhammad bin ‘Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Abdullah mantan budak orang-orang Al Junda’ dari Abu ...

HR. An-Nasa’i: 3530 – Perlombaan

… mengabarkan kepada kami Sa’id bin ‘Abdurrahman Abu ‘Ubaidullah Al Makhzumi berkata telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b dari Nafi’ bin Abu Nafi’ dar...

HR. An-Nasa’i: 3529 – Perlombaan

… Telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin Mas’ud berkata telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b dari Nafi’ bin Abu Nafi’ dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ...

HR. An-Nasa’i: 3523 – Doa kuda perang

… rab itu melainkan ia diijinkan setiap waktu sahur dengan dua doa yaitu “Ya Allah Engkau menjadikan pemilikku dari anak Adam dan engkau jadikan aku miliknya maka jadikanlah aku sebagai ke...

HR. An-Nasa’i: 3515 – Barakah kuda perang

… eritakan dan memberitakan kepada kami Muhammad bin Basysysar berkata telah menceritakan kepada kami berkata telah menceritakan kepada kami berkata telah menceritakan kepadaku Abu At Tayyah dar...

HR. An-Nasa’i: 3514 – Rasa sial pada kuda

… Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A’la berkata telah menceritakan kepada kami berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari bahwa Rasulullah &...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara & menguasai) manusia.
Raja manusia. Sembahan manusia.
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin & manusia
QS. An-Nas [114]: 1-6

Orang-orang yang beriman & beramal sholeh,
kebahagiaanlah untuk mereka & tempat kembali (surga) yang baik.
QS. Ar-Ra’d [13]: 29

Mereka bodoh, tapi tak tahu.
Dan bila berjumpa dengan orang beriman,
mereka berkata:
“Kami telah beriman”.
Dan bila kembali kepada syaitan,
mereka mengatakan:
“Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu,
kami hanya berolok-olok”
QS. Al-Baqarah [2]: 13-14

Podcast

Doa

Instagram