Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Janazah

HR. An-Nasa’i: 2062 – Musa menempeleng malaikat pencabut nyawa

… nnya” Malaikat berkata “Sekarang akan beres” lalu ia memohon kepada Allah Azza Wa Jalla agar didekatkan dari bumi yang disucikan sejauh lemparan batu” Rasulullah “Andai aku berada di sana niscaya akan aku perlihatkan kuburannya kepada kalian di samping jalan di bawah bukit merah” • HR An-Nasa’i 2062, Hadits Nasai 2062, Shahih An-Nasai 2062, Hadits An-Nasa’i No. 2062

HR. An-Nasa’i: 2061 – Takziyah (menghibur keluarga yang meninggal)

… k engkau tidak mendatangi salah satu pintu surga kecuali engkau mendapatkan anakmu telah mendahuluimu lalu membukakannya untukmu?” ia menjawab “Wahai Nabi Allah bahkan jika ia mendahuluiku menuju pintu surga lalu ia membukakannya untukku lebih aku cintai” Beliau “Itulah bagianmu” • HR An-Nasa’i 2061, Hadits Nasai 2061, Shahih An-Nasai 2061, Hadits An-Nasa’i No. 2061

HR. An-Nasa’i: 2060 – Orang pertama-tama yang diberi pakaian

… erada di antara mereka Maka setelah Engkau wafatkan aku” (Qs Al Maaidah ) sampai firman-Nya “dan jika Engkau mengampuni mereka…” (Qs Al Maaidah ) Dan seterusnya Lalu dikatakan ” mereka masih tetap berpaling” Abu Daud berkata “Mereka murtad semenjak engkau berpisah dengan mereka-” • HR An-Nasa’i 2060, Hadits Nasai 2060, Shahih An-Nasai 2060, Hadits An-Nasa’i No. 2060

HR. An-Nasa’i: 2059 – Kebangkitan

… at dan dihimpun api dan kelompok ketiga mereka berjalan dan berlari yang Allah mematikan mereka di atas hewan tunggangannya hingga tidak ada lagi yang tersisa hingga ada seseorang yang memiliki kebun dia diberi unta beserta barang bawaannya namun dia tidak mampu lagi menerimanya” • HR An-Nasa’i 2059, Hadits Nasai 2059, Shahih An-Nasai 2059, Hadits An-Nasa’i No. 2059

HR. An-Nasa’i: 2058 – Kebangkitan

… rang di atas unta dan selebihnya dihimpun oleh api api itu tidur siang bersama mereka ketika mereka tidur siang bermalam bersama mereka ketika mereka bermalam berada di pagi hari bersama mereka ketika mereka di pagi hari dan api itu berada di sore hari ketika mereka di sore hari” • HR An-Nasa’i 2058, Hadits Nasai 2058, Shahih An-Nasai 2058, Hadits An-Nasa’i No. 2058

HR. An-Nasa’i: 2057 – Kebangkitan

… bu Mulaikah dari Al Qasim bin Muhammad dari dari Nabi beliau ” Kalian dihimpun dalam keadaan tidak beralas kaki serta telanjang” Aku bertanya “Laki-laki dan wanita sebagian mereka melihat sebagian yang lain?” Beliau ” Urusan sat itu lebih berat daripada disibukkan dengan hal itu” • HR An-Nasa’i 2057, Hadits Nasai 2057, Shahih An-Nasai 2057, Hadits An-Nasa’i No. 2057

HR. An-Nasa’i: 2056 – Kebangkitan

… akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki telanjang serta tidak berkhitan” Lalu Aisyah bertanya “Bagaimana dengan aurat?” beliau menjawab dengan membaca ayat “Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya” (Qs Abasa ) • HR An-Nasa’i 2056, Hadits Nasai 2056, Shahih An-Nasai 2056, Hadits An-Nasa’i No. 2056

HR. An-Nasa’i: 2055 – Kebangkitan

… akan dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan telanjang serta tidak berkhitan Dan makhluk pertama yang akan diberi pakaian ialah Ibrahim Alaihissalam kemudian beliau membaca ayat “Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan megulanginya” (Qs Al Anbiyaa’ ) • HR An-Nasa’i 2055, Hadits Nasai 2055, Shahih An-Nasai 2055, Hadits An-Nasa’i No. 2055

HR. An-Nasa’i: 2054 – Kebangkitan

… kepada kami dia berkata telah menceritakan kepada kami dari dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas dia berkata “Aku mendengar Rasulullah berkhutbah di atas mimbar beliau ” Kalian akan bertemu Allah -Azza Wa Jalla- dalam keadaan tidak beralas kaki telanjang serta tidak berkhitan” • HR An-Nasa’i 2054, Hadits Nasai 2054, Shahih An-Nasai 2054, Hadits An-Nasa’i No. 2054

HR. An-Nasa’i: 2053 – Roh orang mukmin

… ku” Nabi “Lalu Allah – – memerintahkan para malaikat untuk mengambil ruhnya Allah berfirman kepadanya “Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah engkau perbuat? Dia berkata “Wahai Rabbku tidaklah aku perbuat kecuali karena rasa takut kepada-Mu” Lalu Allah mengampuninya” • HR An-Nasa’i 2053, Hadits Nasai 2053, Shahih An-Nasai 2053, Hadits An-Nasa’i No. 2053

HR. An-Nasa’i: 2052 – Roh orang mukmin

… elah berikrar menghukumi dirinya sendiri ‘Lakukanlah apa yang telah engkau putuskan untuk dirimu!” ketika ia berdiri di hadapan Allah – – Dia berfirman “Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah engkau perbuat?” ia berkata ‘Rasa takut kepada-Mu”Lalu Allah mengampuninya” • HR An-Nasa’i 2052, Hadits Nasai 2052, Shahih An-Nasai 2052, Hadits An-Nasa’i No. 2052

HR. An-Nasa’i: 2051 – Roh orang mukmin

… daklah lebih sulit bagi-Ku dari yang pertama Sedangkan caci makinya kepada-Ku yaitu perkataannya ‘Allah telah menjadikan seorang anak! Padahal Akulah Allah yang maha Esa tempat bergantung padahal aku tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada seorang pun yang menyamai-Ku'” • HR An-Nasa’i 2051, Hadits Nasai 2051, Shahih An-Nasai 2051, Hadits An-Nasa’i No. 2051

HR. An-Nasa’i: 2050 – Roh orang mukmin

… dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah “Setiap bani (anak) Adam -dalam lafazh lain pada Hadits Mughirah setiap Ibnu (anak) Adam- akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor yang menjadi asal penciptaannya dan karenanyalah ia akan disusun kembali” • HR An-Nasa’i 2050, Hadits Nasai 2050, Shahih An-Nasai 2050, Hadits An-Nasa’i No. 2050

HR. An-Nasa’i: 2049 – Roh orang mukmin

… Umar salah atau lupa hanya Rasulullah ‘ Mereka sekarang mengetahui bahwa apa yang kukatakan kepada mereka adalah kebenaran’ Kemudian ia membaca firman Allah -Ta’ala- ‘kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar…'” (Qs An-Naml ) Hingga ia membaca satu ayat tersebut • HR An-Nasa’i 2049, Hadits Nasai 2049, Shahih An-Nasai 2049, Hadits An-Nasa’i No. 2049

HR. An-Nasa’i: 2048 – Roh orang mukmin

… benaran dari apa yang telah dijanjikan Allah kepadaku” Mereka berkata “Wahai Rasulullah Apakah engkau memanggil kaum yang telah menjadi bangkai?” maka beliau menjawab “Tidaklah kalian lebih bisa mendengar dari mereka terhadap apa yang kukatakan tetapi mereka tidak mampu menjawab” • HR An-Nasa’i 2048, Hadits Nasai 2048, Shahih An-Nasai 2048, Hadits An-Nasa’i No. 2048

HR. An-Nasa’i: 2047 – Roh orang mukmin

… ndapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Sungguh benar-benar aku telah mendapatkan yang dijanjikan Allah kepadaku’ Umar lalu berkata ‘Engkau berbicara dengan jasad yang tidak ada ruhnya? ‘ maka beliau ‘Kalian tidak lebih mendengar dari mereka terhadap apa yang ku katakan'” • HR An-Nasa’i 2047, Hadits Nasai 2047, Shahih An-Nasai 2047, Hadits An-Nasa’i No. 2047

HR. An-Nasa’i: 2046 – Roh orang mukmin

… Telah mengabarkan kepada kami dari dari Ibnu Syihab dari ‘Abdurrahman bin Ka’b bahwasanya bapaknya Ka’b bin Malik pernah bercerita dari Rasulullah beliau ” Ruh seorang mukmin beterbangan di pepohonan surga hingga Allah membangkitkannya ke dalam jasadnya pada hari kiamat” • HR An-Nasa’i 2046, Hadits Nasai 2046, Shahih An-Nasai 2046, Hadits An-Nasa’i No. 2046

HR. An-Nasa’i: 2045 – Meletakkan pelepah kurma diatas kubur

… akan diperlihatkan tempat tinggalnya di waktu pagi dan sore Jika ia termasuk peghuni surga maka ia menjadi penghuni surga dan jika ia termasuk penghuni neraka maka ia menjadi penghuni neraka lalu dikatakan “Inilah tempat tinggalmu hingga Allah – – membangkitkan pada hari kiamat” • HR An-Nasa’i 2045, Hadits Nasai 2045, Shahih An-Nasai 2045, Hadits An-Nasa’i No. 2045

HR. An-Nasa’i: 2044 – Meletakkan pelepah kurma diatas kubur

… ‘Umar dari Rasulullah beliau “Salah seorang kalian jika meninggal dunia akan diperlihatkan tempat tinggalnya di waktu pagi dan sore Jika ia termasuk penghuni neraka maka ia menjadi penghuni neraka” Dikatakan “Inilah tempat tinggalmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat” • HR An-Nasa’i 2044, Hadits Nasai 2044, Shahih An-Nasai 2044, Hadits An-Nasa’i No. 2044

HR. An-Nasa’i: 2043 – Meletakkan pelepah kurma diatas kubur

… seorang kalian – jika meninggal dunia – akan diperlihatkan tempat tinggalnya di waktu pagi dan sore Jika ia termasuk penghuni surga maka ia menjadi penghuni surga dan jika ia termasuk penghuni neraka maka ia menjadi penghuni neraka hingga Allah membangkitkannya pada hari kiamat” • HR An-Nasa’i 2043, Hadits Nasai 2043, Shahih An-Nasai 2043, Hadits An-Nasa’i No. 2043

HR. An-Nasa’i: 2042 – Meletakkan pelepah kurma diatas kubur

… ih basah lalu membelahnya menjadi dua kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan satu belahan pelepah” Maka mereka bertanya “Wahai Rasulullah mengapa engkau melakukan hal ini?” beliau menjawab “Barangkali dua pelepah ini bisa meringankan mereka berdua selama belum kering” • HR An-Nasa’i 2042, Hadits Nasai 2042, Shahih An-Nasai 2042, Hadits An-Nasa’i No. 2042

HR. An-Nasa’i: 2041 – Meletakkan pelepah kurma diatas kubur

… dan meletakkan di atas kuburan masing-masing satu pecahan pelepah Ditanyakan “Wahai Rasulullah mengapa engkau melakukan hal ini?” Beliau menjawab “Barangkali itu bisa meringankan – adzab – dari mereka berdua selama dua pelepah ini belum kering Atau sampai dua pelepah ini kering” • HR An-Nasa’i 2041, Hadits Nasai 2041, Shahih An-Nasai 2041, Hadits An-Nasa’i No. 2041

HR. An-Nasa’i: 2040 – Meminta perlindungan dari siksa kubur

… ri kaum Yahudi Madinah mengatakan ” para penghuni kubur akan disiksa di dalam kubur mereka?” beliau “Keduanya benar mereka akan disiksa dengan siksaan yang bisa didengar oleh semua binatang” Lalu aku tidak melihat beliau melakukan shalat kecuali beliau berlindung dari siksa kubur • HR An-Nasa’i 2040, Hadits Nasai 2040, Shahih An-Nasai 2040, Hadits An-Nasa’i No. 2040

HR. An-Nasa’i: 2039 – Meminta perlindungan dari siksa kubur

… ata “Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur!” Aisyah berkata “Aku merasakan sesuatu pada diriku karena hal itu hingga Rasulullah datang lalu kuceritakan hal itu kepada beliau beliau kemudian ” Mereka akan disiksa di dalam kubur dengan siksaan yang bisa didengar oleh binatang” • HR An-Nasa’i 2039, Hadits Nasai 2039, Shahih An-Nasai 2039, Hadits An-Nasa’i No. 2039

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera,
Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara,
Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,
Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan
QS. Al-Hasyr [59]: 23

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

Tuhanmu tiada meninggalkan kamu & tiada (pula) benci kepadamu

وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌۭ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ

Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)
QS. Ad-Duha [93]: 3-4

Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh & ia dalam keadaan beriman,
maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya)
dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.
QS. Ta Ha [20]: 112

Bukankah Sang Pencipta Mahatahu segala ciptaan-Nya?
Dialah yang mengetahui hakikat & rincian segala sesuatu.
QS. Al-Mulk [67]: 14

Podcast

Doa

Instagram