Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Iman dan syareatnya

HR. An-Nasa’i: 4953 – Tanda mukmin

… an untukmemerangi manusia dengan tambahan menghadap kiblat kami memakan sembelihan kami dan melakukan shalat seperti shalat kami dari Humaid Ath Thawil selain Abdullah bin Al Mubarak dan Yahya bin Ayyub Al Bashri dan hadits ini dalam juz ini dalam bab ‘apa yang memerangi manusia’ • HR An-Nasa’i 4953, Hadits Nasai 4953, Shahih An-Nasai 4953, Hadits An-Nasa’i No. 4953

HR. An-Nasa’i: 4952 – Perumpamaan pembaca alquran, mukmin dan munafik

… ah kurma rasanya enak dan tidak berbau Permisalan orang munafik yang membaca Al Qur`an adalah seperti tumbuhan Raihanah baunya harum dan rasanya pahit Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al Qur`an adalah seperti Hanzhalah (sejenis labu) rasanya pahit dan tidak berbau” • HR An-Nasa’i 4952, Hadits Nasai 4952, Shahih An-Nasai 4952, Hadits An-Nasa’i No. 4952

HR. An-Nasa’i: 4951 – Perumpamaan munafik

… a kami dari Musa bin ‘Uqbah dari dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah “Permisalan orang munafik adalah seperti kambing yang bingung di antara dua kambing terkadang dia pergi kepada kambing yang ini dan terkadang pergi kepada kambing yang ini dia tidak tahu manakah yang akan dia ikuti” • HR An-Nasa’i 4951, Hadits Nasai 4951, Shahih An-Nasai 4951, Hadits An-Nasa’i No. 4951

HR. An-Nasa’i: 4950 – Lari menyelamatkan agama dari fitnah

… h bin Abdur Rahman bin Abu Sha’sha’ah dari dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata “Rasulullah “Sudah dekat zaman di mana harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing dengannya dia menuju puncak gunung dan tempat turunnya hujan dia lari membawa agamanya dari berbagai fitnah” • HR An-Nasa’i 4950, Hadits Nasai 4950, Shahih An-Nasai 4950, Hadits An-Nasa’i No. 4950

HR. An-Nasa’i: 4949 – Agama yang paling dicintai Allah

… butkan mengenai shalatnya Kemudian beliau “Tahanlah hendaknya kalian melakukan apa yang kalian mampu Demi Allah Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian merasa bosan Dan (ibadah) yang paling Allah cintai dari agama ini adalah yang dilakukan oleh pelakunya secara terus menerus” • HR An-Nasa’i 4949, Hadits Nasai 4949, Shahih An-Nasai 4949, Hadits An-Nasa’i No. 4949

HR. An-Nasa’i: 4948 – Agama adalah mudah

… a ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan maka bersikaplah lurus dan bersikaplah sederhana berilah kabar gembira berilah kemudahan dan mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam” • HR An-Nasa’i 4948, Hadits Nasai 4948, Shahih An-Nasai 4948, Hadits An-Nasa’i No. 4948

HR. An-Nasa’i: 4947 – malu

… Qasim telah mengkhabarkan kepadaku dan lafazhnya adalah lafazh dia dari Ibnu Syihab dari dari bahwa Rasulullah melewati seorang laki-laki yang memberikan nasehat kepada saudaranya mengenai rasa malu Maka beliau “TInggalkanlah dia sesungguhnya rasa malu itu sebagian dari keimanan” • HR An-Nasa’i 4947, Hadits Nasai 4947, Shahih An-Nasai 4947, Hadits An-Nasa’i No. 4947

HR. An-Nasa’i: 4946 – Menghadiri jenazah

… ena keimanan dan mengharapkan pahala lalu dia menshalatkannya kemudian menunggu hingga disemayamkan dalam kuburnya maka baginya pahala dua qirath salah satunya seperti Gunung Uhud Dan barang siapa yang menshalatkannya kemudian dia kembali (pulang) maka baginya pahala satu qirath” • HR An-Nasa’i 4946, Hadits Nasai 4946, Shahih An-Nasai 4946, Hadits An-Nasa’i No. 4946

HR. An-Nasa’i: 4945 – Menunaikan lima kewajiban

… erta memberikan kepadaku seperlima dari harta rampasan perang yang kalian dapatkan dan aku melarang kalian dari labu kering yang dijadikan sebagai bejana hantam (bejana yang dilapisi minyak) muqayyar (bejana yang dilapisi dengan aspal) dan Muzaffat (bejana yang dicat dengan tir)” • HR An-Nasa’i 4945, Hadits Nasai 4945, Shahih An-Nasai 4945, Hadits An-Nasa’i No. 4945

HR. An-Nasa’i: 4944 – Jihad

… ada yang mengeluarkannya kecuali berjihad di jalanKu serta beriman kepadaKu dan membenarkan rasulKu maka ia terjamin untuk Aku masukkan ke dalam Surga atau mengembalikannya ke tempatnya yang darinya ia keluar dan mendapatkan apa yang ia dapatkan berupa pahala dan rampasan perang” • HR An-Nasa’i 4944, Hadits Nasai 4944, Shahih An-Nasai 4944, Hadits An-Nasa’i No. 4944

HR. An-Nasa’i: 4943 – Jihad

… rjamin hingga Aku memasukkannya ke dalam Surga dengan apapun dari dua hal baik karena terbunuh ataupun karena meninggal dunia atau Allah akan mengembalikannya ke tempat tinggalnya yang darinya ia keluar dan mendapatkan apa yang ia dapatkan berupa pahala dan harta rampasan perang” • HR An-Nasa’i 4943, Hadits Nasai 4943, Shahih An-Nasai 4943, Hadits An-Nasa’i No. 4943

HR. An-Nasa’i: 4942 – Zakat

… “Apakah ada kewajiban atasku selain itu?” Beliau “Tidak kecuali engkau melakukan (zakat) sunnah (Shodaqoh/infaq)” Kemudian orang tersebut berpaling seraya berkata “Aku tidak akan menambah hal ini dan tidak akan menguranginya” Kemudian Rasulullah “Dia akan beruntung apabila jujur” • HR An-Nasa’i 4942, Hadits Nasai 4942, Shahih An-Nasai 4942, Hadits An-Nasa’i No. 4942

HR. An-Nasa’i: 4941 – Memburu lailatul qadar

… ulullah “Barang siapa melakukan shalat malam pada Bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu dan barang siapa melakukan shalat malam pada lailatul qadr karena keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu” • HR An-Nasa’i 4941, Hadits Nasai 4941, Shahih An-Nasai 4941, Hadits An-Nasa’i No. 4941

HR. An-Nasa’i: 4940 – Qiyam (Menghidupkan) Ramadhan

… epada kami dari dari Az Zuhri telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdur Rahman dan Humaid bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi “Barang siapa melakukan shalat malam pada Bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu” • HR An-Nasa’i 4940, Hadits Nasai 4940, Shahih An-Nasai 4940, Hadits An-Nasa’i No. 4940

HR. An-Nasa’i: 4939 – Qiyam (Menghidupkan) Ramadhan

… a mendengar dari Ibnu Al Qasim ia berkata telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi “Barang siapa melakukan shalat malam pada Bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu” • HR An-Nasa’i 4939, Hadits Nasai 4939, Shahih An-Nasai 4939, Hadits An-Nasa’i No. 4939

HR. An-Nasa’i: 4938 – Qiyam (Menghidupkan) Ramadhan

… elah mengkhabarkan kepada kami dia berkata telah menceritakan kepada kami dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah “Barang siapa yang melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan Karena keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu” • HR An-Nasa’i 4938, Hadits Nasai 4938, Shahih An-Nasai 4938, Hadits An-Nasa’i No. 4938

HR. An-Nasa’i: 4937 – Tanda munafiq

… a ia adalah orang munafik yaitu jika berbicara dusta jika dipercaya khianat dan jika berjanji mengingkari Maka Barang siapa pada dirinya terdapat salah satu di antara ketiga hal tersebut niscaya pada dirinya akan selalu ada bagian dari sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya” • HR An-Nasa’i 4937, Hadits Nasai 4937, Shahih An-Nasai 4937, Hadits An-Nasa’i No. 4937

HR. An-Nasa’i: 4936 – Tanda munafiq

… hil bin Abdul A’la dia berkata telah menceritakan kepada kami dari Al A’masy dari ‘Adi bin Tsabit dari Zirr bin Hubaisy dari dia berkata “Rasulullah telah berwasiat kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali orang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali orang munafik” • HR An-Nasa’i 4936, Hadits Nasai 4936, Shahih An-Nasai 4936, Hadits An-Nasa’i No. 4936

HR. An-Nasa’i: 4935 – Tanda munafiq

… kepada kami dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Suhail Nafi’ bin Malik bin Abu ‘Amir dari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah “Tanda orang munafik itu ada tiga yaitu apabila berbicara dia berdusta apabila berjanji dia mengingkari dan apabila dipercaya dia mengkhianati” • HR An-Nasa’i 4935, Hadits Nasai 4935, Shahih An-Nasai 4935, Hadits An-Nasa’i No. 4935

HR. An-Nasa’i: 4934 – Tanda munafiq

… satu sifat dari empat sifat tersebut maka padanya terdapat sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya yaitu apabila dia berbicara dia berdusta apabila berjanji dia mengingkarinya apabila mengadakan perjanjian maka ia mengkhianati dan apabila berselisih maka ia melampaui batas” • HR An-Nasa’i 4934, Hadits Nasai 4934, Shahih An-Nasai 4934, Hadits An-Nasa’i No. 4934

HR. An-Nasa’i: 4933 – Tanda iman

… arkan kepada kami Isma’il bin Mas’ud dia berkata telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits dari dari Abdullah bin Abdullah bin Jabr dari dari Nabi beliau “Mencintai orang-orang Anshar adalah tanda keimanan dan membenci orang-orang Anshar adalah tanda kemunafikan” • HR An-Nasa’i 4933, Hadits Nasai 4933, Shahih An-Nasai 4933, Hadits An-Nasa’i No. 4933

HR. An-Nasa’i: 4932 – Tanda iman

… a berkata telah memberitakan kepada kami Al A’masy dari dari dia berkata berkata “Sesungguhnya ini adalah wasiat yang telah diwasiatkan Nabi yang buta huruf kepadaku “Sesungguhnya tidak ada yang mencintaimu kecuali orang mukmin dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik” • HR An-Nasa’i 4932, Hadits Nasai 4932, Shahih An-Nasai 4932, Hadits An-Nasa’i No. 4932

HR. An-Nasa’i: 4931 – Tanda iman

… kami Abu Usamah dari Husain yaitu Al Mua’allim dari dari bahwa Rasulullah “Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tanganNya tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri” • HR An-Nasa’i 4931, Hadits Nasai 4931, Shahih An-Nasai 4931, Hadits An-Nasa’i No. 4931

HR. An-Nasa’i: 4930 – Tanda iman

… kepada kami dari dia berkata “Saya mendengar berkata “Rasulullah Dan Humaid bin Mas’adah berkata dalam haditsnya “Sesungguhnya Nabi “Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri” • HR An-Nasa’i 4930, Hadits Nasai 4930, Shahih An-Nasai 4930, Hadits An-Nasa’i No. 4930

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Bahwa kebaikan ada dalam sikap mengutamakan & perlakuan yang baik kepada orang lain, karena lebih dapat membawa kepada cinta kasih antara sesama manusia. Allah Mahaperiksa atas hati-hati kalian & akan memberi balasan atas sikap mengutamakan itu
QS. Al-Baqarah [2]: 237

Setelah itu di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah & ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut & pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi.
QS. Al-Hajj [22]: 5

Allah beri perumpamaan kepada manusia untuk jelaskan segala hakikat dengan bermacam makhluk hidup & benda,
baik kecil maupun besar. Orang yang tak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat & laba-laba ini
QS. Al-Baqarah [2]: 26

Katakanlah:
“Berjalanlah di muka bumi,
kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.
QS. Al-An’am [6]: 11

Podcast

Doa

Instagram