Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Sumpah dan Nadzar

HR. Abu Daud: 2889 – Orang yang bernadzar di masa jahiliyah kemudian masuk Islam

… telah menceritakan kepada kami dari telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar dari Umar bahwasanya dia berkata wahai Rasulullah sesungguhnya saya bernadzar pada masa jahiliyah untuk beri’tikaf di Masji Al Haram pada malam hari Kemudian Nabi berkata kepadanya “Penuhilah nadzarmu” • HR Abu Daud 2889, Hadits Abu Daud 2889, Shahih Abu Daud 2889, Hadits Abu Daud No. 2889

HR. Abu Daud: 2888 – Bernadzar dengan sesuatu yang tidak jelas

… epada kami Muhammad bin ‘Auf bahwa Sa’id bin Al Hakam telah menceritakan kepada mereka telah mengabarkan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Ayyub telah menceritakan kepadaku Ka’b bin ‘Alqamah bahwa ia mendengar Ibnu Syimasah dari Abu Al Khair dari ‘Uqbah bin ‘Amir dari Nabi seperti itu • HR Abu Daud 2888, Hadits Abu Daud 2888, Shahih Abu Daud 2888, Hadits Abu Daud No. 2888

HR. Abu Daud: 2887 – Nadzar dengan sesuatu yang tidak dimampui

… a mampu maka kafarahnya adalah kafarah puasa Dan barangsiapa yang bernadzar sesuatu yang ia mampu maka hendaknya ia memenuhinya” Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan Waki’ dan yang lainnya dari Abdullah bin Sa’id bin Abu Al Hind mereka telah menganggapnya muquf pada Ibnu Abbas • HR Abu Daud 2887, Hadits Abu Daud 2887, Shahih Abu Daud 2887, Hadits Abu Daud No. 2887

HR. Abu Daud: 2886 – Nadzar untuk bersedekah dengan hartanya

… uhnya diantara taubatku kepada Allah adalah keluar dari sebagian hartaku semua sebagai sedekah kepada Allah dan RasulNya Beliau berkata “Tidak” Aku katakan setengahnya Beliau berkata “Tidak” Aku katakan sepertiga Beliau berkata “Ya” Aku katakan aku akan menahan sahamku di Khaibar • HR Abu Daud 2886, Hadits Abu Daud 2886, Shahih Abu Daud 2886, Hadits Abu Daud No. 2886

HR. Abu Daud: 2885 – Nadzar untuk bersedekah dengan hartanya

… ubabah … kemudian ia menyebutkan maknanya Dan kisah mengenai Abu Lubabah dikatakan Abu Daud telah diriwayatkan oleh dari Ibnu Syihab dari sebagian Bani As Saib bin Abu Lubabah dan telah diriwayatkan oleh Az Zubaidi dari Az Zuhri dari Husain bin As Saib bin Abu Lubabah seperti itu • HR Abu Daud 2885, Hadits Abu Daud 2885, Shahih Abu Daud 2885, Hadits Abu Daud No. 2885

HR. Abu Daud: 2884 – Nadzar untuk bersedekah dengan hartanya

… an kepadaku dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Ka’b bin Malik dari bahwa ia berkata kepada Rasulullah ketika diterima taubatnya sesungguhnya saya melepaskan sebagian dari hartaku …… kemudian ia menyebutkan seperti hadis tersebut hingga kata lebih baik bagimu • HR Abu Daud 2884, Hadits Abu Daud 2884, Shahih Abu Daud 2884, Hadits Abu Daud No. 2884

HR. Abu Daud: 2883 – Nadzar untuk sesuatu yang tidak dimiliki

… berikan” Atau “yang diberikan wanita tersebut apabila Allah menyelamatkannya niscaya ia akan menyembelihnya Tidak boleh menunaikan nadzar dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah dan dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam” Abu Dzar berkata dan wanita ini adalah isteri Abu Dzar • HR Abu Daud 2883, Hadits Abu Daud 2883, Shahih Abu Daud 2883, Hadits Abu Daud No. 2883

HR. Abu Daud: 2882 – Sesuatu yang diperintahkan untuk memenuhi nadzar

… ringkas Beliau “Apakah padanya terdapat berhala atau hari besar jahiliyah?” Ia berkata tidak aku katakan sesungguhnya ibuku memiliki tanggungan nadzar dan berjalan Apakah aku boleh menunaikan untuknya? Dan Ibnu Basysyar berkata apakah aku boleh menunaikannya? Beliau berkata “Ya” • HR Abu Daud 2882, Hadits Abu Daud 2882, Shahih Abu Daud 2882, Hadits Abu Daud No. 2882

HR. Abu Daud: 2881 – Sesuatu yang diperintahkan untuk memenuhi nadzar

… isembah?” Mereka berkata tidak Beliau berkata “Apakah padanya terdapat hari besar diantara hari-hari besar mereka?” Mereka berkata tidak Rasulullah “Penuhi nadzarmu sesungguhnya tidak boleh memenuhi nadzar dalam bermaksiat kepada Allah dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam” • HR Abu Daud 2881, Hadits Abu Daud 2881, Shahih Abu Daud 2881, Hadits Abu Daud No. 2881

HR. Abu Daud: 2880 – Sesuatu yang diperintahkan untuk memenuhi nadzar

… u!” Ia berkata sesungguhnya saya bernadzar untuk menyembelih di tempat ini dan ini Yaitu tempat yang dahulu orang-orang Jahiliyah menyembelih padanya Beliau berkata “Untuk patung?” Ia berkata tidak Beliau berkata “Untuk berhala?” Ia berkata tidak Beliau berkata “Penuhi nadzarmu!” • HR Abu Daud 2880, Hadits Abu Daud 2880, Shahih Abu Daud 2880, Hadits Abu Daud No. 2880

HR. Abu Daud: 2877 – Qadla` nadzar untuk mayit

… lah bin ‘Atho` dari Abdullah bin Buraidah dari bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata dahulu aku pernah mensedekahkan budak wanita kepada ibuku dan ia meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa satu bulan Kemudian Buraidah menyebutkan hadis ‘Amr tersebut • HR Abu Daud 2877, Hadits Abu Daud 2877, Shahih Abu Daud 2877, Hadits Abu Daud No. 2877

HR. Abu Daud: 2876 – Qadla` nadzar untuk mayit

… Ubaidullah bin Abdullah dari Abdullah bin Abbas bahwa Sa’d bin ‘Ubadah telah meminta fatwa kepada Rasulullah ia berkata sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia memiliki tanggungan nadzar yang belum beliau tunaikan Kemudian Rasulullah berkata “Tunaikan nadzar tersebut untuknya!” • HR Abu Daud 2876, Hadits Abu Daud 2876, Shahih Abu Daud 2876, Hadits Abu Daud No. 2876

HR. Abu Daud: 2875 – Bernadzar untuk shalat di Baitul Maqdis

… an shalat di Baitul Maqdis” Abu Daud berkata hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Anshari dari Ibnu Juraij Ja’far bin Umar berkata dan ‘Amr bin Hayyah berkata dan ia telah mengatakan mereka berdua mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin ‘Auf dan dari seseorang dari sahabat Nabi • HR Abu Daud 2875, Hadits Abu Daud 2875, Shahih Abu Daud 2875, Hadits Abu Daud No. 2875

HR. Abu Daud: 2874 – Pendapat yang mengatakan “Jika nadzarnya untuk maksiat maka harus membayar kafarah”

… akan kepada kami Mu’awiya bin Hisyam dari dari dari dari ‘Uqbah bin ‘Amir Al Juhani bahwa ia berkata kepada Nabi sesungguhnya saudariku bernadzar untuk berjalan menuju Ka’bah Kemudian beliau berkata “Sesungguhnya Allah tidak berbuat sesuatu dengan berjalannya saudarimu ke Ka’bah” • HR Abu Daud 2874, Hadits Abu Daud 2874, Shahih Abu Daud 2874, Hadits Abu Daud No. 2874

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

Barang siapa tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.
QS. An-Nur [24]: 40

Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu,
Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 216

maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,
QS. An-Nahl [16]: 43

Podcast

Doa

Instagram