Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Pemandian Umum

HR. Abu Daud: 3503 – Penjelasan tentang bertelanjang

… ki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut kecuali anak atau orang tua (yakni orang tua yang menidurkan anaknya)” (perawi berkata) berkata “Beliau menyebutkan yang ketiga namun aku lupa” • HR Abu Daud 3503, Hadits Abu Daud 3503, Shahih Abu Daud 3503, Hadits Abu Daud No. 3503

HR. Abu Daud: 3502 – Penjelasan tentang bertelanjang

… “Seorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut” • HR Abu Daud 3502, Hadits Abu Daud 3502, Shahih Abu Daud 3502, Hadits Abu Daud No. 3502

HR. Abu Daud: 3501 – Penjelasan tentang bertelanjang

… ngan yang lain)?” beliau menjawab “Jika kamu mampu maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya” Ia berkata “Aku bertanya “Wahai Rasulullah bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri?” beliau menjawab “Allah lebih berhak untuk kamu malu darinya dari pada manusia” • HR Abu Daud 3501, Hadits Abu Daud 3501, Shahih Abu Daud 3501, Hadits Abu Daud No. 3501

HR. Abu Daud: 3500 – Penjelasan tentang bertelanjang

… kepada kami Yahya bin Sa’id Al Umawi dari Utsman bin Hakim dari Abu Umamah bin Sahl dari Al Miswar bin Makhramah ia berkata “Saat berjalan membawa batu berat pakaianku terjatuh Kemudian Rasulullah berkata kepadaku “Ambillah pakaianmu dan jangan berjalan dalam keadaan telanjang!” • HR Abu Daud 3500, Hadits Abu Daud 3500, Shahih Abu Daud 3500, Hadits Abu Daud No. 3500

HR. Abu Daud: 3499 – Larangan dari bertelanjang (saat mandi)

… j ia berkata aku mendapat kabar dari Habib bin Abu Tsabit dari ‘Ashim bin Dlamrah dari ia berkata “Rasulullah “Janganlah engkau buka pahamu dan jangan engkau melihat kepada paha orang yang hidup maupun yang mati!” Abu Daud berkata “Dalam hadis ini terdapat sesuatu yang diingkari” • HR Abu Daud 3499, Hadits Abu Daud 3499, Shahih Abu Daud 3499, Hadits Abu Daud No. 3499

HR. Abu Daud: 3498 – Larangan dari bertelanjang (saat mandi)

… h menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari dari Abu An Nadlr dari Zur’ah bin Abdurrahman bin Jarhad dari ia berkata ” adalah termasuk para penghuni Shuffah Ia berkata “Rasulullah duduk di antara kami sementara pahaku terbuka Beliau lalu “Sesungguhnya paha adalah aurat” • HR Abu Daud 3498, Hadits Abu Daud 3498, Shahih Abu Daud 3498, Hadits Abu Daud No. 3498

HR. Abu Daud: 3497 – Larangan dari bertelanjang (saat mandi)

… ammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin ‘Amir telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin ‘Ayyasy dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari dari Shafwan bin Ya’la dari dari Nabi dengan hadis ini” Abu Daud berkata “Hadis yang pertama lebih sempurna” • HR Abu Daud 3497, Hadits Abu Daud 3497, Shahih Abu Daud 3497, Hadits Abu Daud No. 3497

HR. Abu Daud: 3496 – Bab

… i orang-orang ‘ajam (non Arab) dan di dalamnya akan kalian dapati beberapa bangunan yang disebut pemandian Maka orang laki-laki tidak boleh memasukinya kecuali dengan memakai sarung dan laranglah para wanita untuk memasukinya kecuali wanita yang sakit atau para wanita yang nifas” • HR Abu Daud 3496, Hadits Abu Daud 3496, Shahih Abu Daud 3496, Hadits Abu Daud No. 3496

HR. Abu Daud: 3495 – Bab

… ulullah “Tidaklah seorang wanita yang melepas pakaiannya di luar rumah kecuali ia telah melepaskan tabir antara dirinya dengan Allah Ta’ala” Abu Daud berkata “Ini adalah hadis Jarir dan hadis ini lebih sempurna Namun ia tidak menyebutkan nama Abu Al Malih Ia berkata “Rasulullah ” • HR Abu Daud 3495, Hadits Abu Daud 3495, Shahih Abu Daud 3495, Hadits Abu Daud No. 3495

HR. Abu Daud: 3494 – Bab

… elah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaddad dari Abu ‘Udzrah dari ma bahwa Rasulullah melarang memasuki tempat-tempat pemandian umum Dan beliau memberi keringanan bagi kaum laki-laki dengan syarat mengenakan kain sarung” • HR Abu Daud 3494, Hadits Abu Daud 3494, Shahih Abu Daud 3494, Hadits Abu Daud No. 3494

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Jika Allah timpakan sesuatu kemudharatan padamu, maka tiada yang dapat hilangkannya kecuali Dia. Jika Allah kehendaki kebaikan bagimu, maka tiada yang dapat menolak kurnia-Nya.
Dia berikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya
QS. Yunus [10]: 107

Sungguh Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit & bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy.
Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, bintang tunduk kepada perintah-Nya.
QS. Al-A’raf [7]: 54

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
(yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam salatnya,
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan & perkataan) yang tiada berguna,
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
QS. Al-Mu’minun [23]: 1-4

Maka bersabarlah, dalam hadapi ejekan & permintaan mereka agar azab disegerakan, tanpa berkeluh-kesah.
Orang kafir itu sungguh menganggap hari kiamat itu mustahil terjadi.
Padahal itu amatlah mudah & dapat dilakukan dengan kemampuan Kami
QS. Al-Ma’arij [70]: 5

Podcast

Doa

Instagram