Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Sunahnya membunuh cicak

HR. Muslim: 4156 – Sunahnya membunuh cicak

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya: Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin ‘Abdullah dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Ba...

HR. Muslim: 4155 – Sunahnya membunuh cicak

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir dan Harmalah keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Az Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisy...

HR. Muslim: 4154 – Sunahnya membunuh cicak

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan ‘Abdu bin Humaid keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq: Telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhr...

HR. Muslim: 4153 – Sunahnya membunuh cicak

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij: Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan k...

HR. Muslim: 4152 – Sunahnya membunuh cicak

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim serta Ibnu Abu ‘Umar. Ishaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Allah haramkan bangkai, darah, daging babi & binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tapi siapa dalam keadaan terpaksa (memakan) sedang ia tak menginginkannya & tak (pula) melampaui batas, maka tak ada dosa baginya
QS. Al-Baqarah [2]: 173

Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya & berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) & harapan (akan dikabulkan).
Sungguh rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik
QS. Al-A’raf [7]: 56

Jangan kamu berhias & bertingkah laku seperti orang Jahiliyah yang dahulu & dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah & Rasul-Nya.
Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya
QS. Al-Ahzab [33]: 33

Podcast

Doa

Instagram