Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Siwak

HR. Muslim: 376 – Siwak

Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Ismail bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abu al-Mutawakkil bahwa Ib...

HR. Muslim: 375 – Siwak

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dan Hushain se...

HR. Muslim: 374 – Siwak

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Hushain dari Abu Wa’il dari Hudzaifah dia berkata, “Rasulullah ﷺ apabila bangun (...

HR. Muslim: 373 – Siwak

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib al-Haritsi telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ghailan -yaitu Ibnu Jarir al-Ma’wali- dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata, ...

HR. Muslim: 372 – Siwak

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi’ al-Abdi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari al-Miqdam bin Syuraih dari bapaknya dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ apabila ...

HR. Muslim: 371 – Siwak

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al-Ala’ telah menceritakan kepada kami Ibnu Bisyr dari Mis’ar dari al-Miqdam bin Syuraih dari bapaknya dia berkata, “Saya berta...

HR. Muslim: 370 – Siwak

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dan Amru an-Naqid serta Zuhair bin Harb mereka bertanya, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu az-Zinad dari al-A’raj dari Abu Hu...

HR. Bukhari: 238 – Siwak

Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa’il dari Hudzaifah berkata, “Jika Nabi ﷺ bangun di mala...

HR. Bukhari: 237 – Siwak

Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu’man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari Bapaknya ia berkata, “Aku datang menemui Na...

HR. Tirmidzi: 23 – Siwak

telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Zaid bin Khalid Al Juhani ia be...

HR. Tirmidzi: 22 – Siwak

telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallahu &#...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu & hendaklah kamu termasuk orang-orang bersyukur.
QS. Al-A’raf [7]: 144

Apa kamu kira bahwa Kami ciptakan kamu secara main-main (saja),
bahwa kamu tak akan dikembalikan kepada Kami?
Maka Maha Tinggi Allah,
Raja Yang Sebenarnya,
tiada Tuhan selain Dia,
Tuhan (Yang mempunyai) ‘Arsy yang mulia
QS. Al-Mu’minun [23]: 115-116

Kami siksa dengan kesengsaraan & kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri.
Maka mengapa mereka tak memohon dengan tunduk merendah ketika datang siksaan Kami pada mereka, bahkan hati mereka telah keras
QS. Al-An’am [6]: 42-43

Kami jadikan isi neraka dari jin dan manusia, mereka punya hati tapi tak digunakan memahami (ayat Allah),
punya mata tapi tak digunakan melihat (tanda kekuasaan Allah),
punya telinga tapi tak digunakan mendengar (ayat Allah)
QS. Al-A’raf [7]: 179

Podcast

Doa

Instagram