Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Sifat bejana telaga

HR. Tirmidzi: 2376 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas Al ‘Anbari telah menceritakan kepada kami Abu Dawud telah menceritakan kepada kami ‘Imran Al Qaththan dari Qatadah dari Yazid bin Abdullah bin A...

HR. Tirmidzi: 2375 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu An Nadlar telah menceritakan kepada kami Abu An Nadlar telah menceritakan kepada kami Abu ‘Aqil Ats Tsaqafi Abdullah bin ‘Aqil telah mencer...

HR. Tirmidzi: 2374 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Nadlar telah menceritakan kepada kami Abu An Nadlar telah menceritakan kepada kami Abu ‘Aqil Ats Tsaqafi telah menceritakan kepada kami Abu Farwa...

HR. Tirmidzi: 2373 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Mu`addib telah menceritakan kepada kami ‘Ammar bin Muhammad bin ukhti Sufyan Ats Tsauri telah menceritakan kepada kami Abu Al Jarud Al A̵...

HR. Tirmidzi: 2372 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdi Al Bashri telah menceritakan kepada kami ‘Abdus Shamad bin ‘Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Sa’id Al ...

HR. Tirmidzi: 2371 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazi’ telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ar Rabi’ telah menceritakan kepada kami Abu ‘Imran Al Jauni dari Anas bin Mali...

HR. Tirmidzi: 2370 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Abu Hashin Abdullah bin Ahmad bin Yunus Kufi telah menceritakan kepada kami ‘Abtsar bin Al Qasim telah menceritakan kepada kami Hushain bin Abdurrahman dari SaR...

HR. Tirmidzi: 2369 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abdush Shamad Al ‘Ammi Abdul Aziz bin ‘Abdush Shamad telah menceritakan kepada kami Abu ‘...

HR. Tirmidzi: 2368 – Sifat bejana telaga

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Muhajir dari Al ‘Abbas dari Abu Sallam Al...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya,
niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)
dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).
QS. An-Nisa’ [4]: 31

Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.
QS. Al-Isra’ [17]: 8

Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya,
dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
QS. Ali ‘Imran [3]: 102

Mereka bodoh, tapi tak tahu.
Dan bila berjumpa dengan orang beriman,
mereka berkata:
“Kami telah beriman”.
Dan bila kembali kepada syaitan,
mereka mengatakan:
“Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu,
kami hanya berolok-olok”
QS. Al-Baqarah [2]: 13-14

Podcast

Doa

Instagram