Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Sifat bejana telaga

HR. Tirmidzi: 2376 – Sifat bejana telaga

… para malaikat akan menaungi kalian dengan sayap-sayapnya” Berkata Abu Isa Hadis ini hasan gharib dari jalur sanad ini Dan hadis ini diriwayatkan melalui sanad lain dari Hanzhalah Al Usai...

HR. Tirmidzi: 2375 – Sifat bejana telaga

… u ‘alaihi wa Salam “Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat orang orang muttaqin sehingga dia meninggalkan sesuatu yang boleh (mubah) karena berhati-hati dari hal-hal yang dil...

HR. Tirmidzi: 2374 – Sifat bejana telaga

… yang berjalan niscaya dia akan sampai ke tempat tinggal ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga” Ab...

HR. Tirmidzi: 2373 – Sifat bejana telaga

… eraroma wangi kesturi siapapun mu`min yang memberi pakaian mu`min lain saat telanjang Allah akan memberi pakaian dari sutera surga” Berkata Abu Isa Hadis ini gharib Hadis ini diriwayatka...

HR. Tirmidzi: 2372 – Sifat bejana telaga

… buruk hamba adalah hamba yang dikuasai oleh hawa nafsu yang menyesatkannya dan seburuk buruk hamba adalah hamba yang dikuasai sifat rakus yang menjadikannya hina” Abu Isa berkata Hadis i...

HR. Tirmidzi: 2371 – Sifat bejana telaga

… bi Shallallahu ‘alaihi wa Salam Aku bertanya Mana shalat? Ia menjawab Bukankah kalian lakukan dalam shalat kalian yang telah kalian tahu? Berkata Abu Isa Hadis ini hasan gharib dari jalu...

HR. Tirmidzi: 2370 – Sifat bejana telaga

… Saya termasuk dari mereka wahai Rasulullah? beliau menjawab “Ya” Yang lain berdiri lalu bertanya Saya termasuk dari mereka? Beliau menjawab “Kau sudah didahului ‘Ukkas...

HR. Tirmidzi: 2369 – Sifat bejana telaga

… gharib Dalam hal ini ada hadis serupa dari Hudzaifah bin Al Yaman Abdullah bin ‘AMru abu Barzah Al Aslami Ibnu Umar Haritsah bin Wahab Al Mustaurid bin Syadad Dan diriwayatkan dari Ibnu ...

HR. Tirmidzi: 2368 – Sifat bejana telaga

… a di tubuhku sampai menjadi kumal” Abu Isa berkata Hadis ini gharib dari jalur sanad ini hadis ini telah diriwayatkan dari Ma’dan bin Abu Thalhah dari dari Nabi Shallallahu ‘...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga),
dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).
QS. Yunus [10]: 25

Aku bersumpah demi langit yang turunkan hujan dalam siklus yang berulang.
Demi bumi yang merekah keluarkan tetumbuhan.
Alquran itu,
sungguh,
merupakan pembatas antara yang benar & batil & tidak mengandung kata-kata permainan & palsu
QS. At-Tariq [86]: 11-13

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
QS. An-Nisa’ [4]: 29

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim & Ismail:
“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf,
yang itikaf,
yang ruku & yang sujud”
QS. Al-Baqarah [2]: 125

Podcast

Doa

Instagram