Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 126 [QS. 2:126]

Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan mengatakan, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dari rasa takut dan perasaan terancam, dan berilah rezeki berupa buah-buaha … 2:126, 2 126, 2-126, Surah Al Baqarah 126, Tafsir surat AlBaqarah 126, Quran Al-Baqarah 126, Surah Al Baqarah ayat 126, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 161 [QS. 2:161]

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir akan mendapat empat macam pembalasan. Pertama, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya; kedua, mereka kekal … 2:161, 2 161, 2-161, Surah Al Baqarah 161, Tafsir surat AlBaqarah 161, Quran Al-Baqarah 161, Surah Al Baqarah ayat 161, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 175 [QS. 2:175]

Mereka yang menyembunyikan isi Kitab Suci itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yaitu menukar petunjuk yang berasal dari Allah melalui rasul-Nya dengan kepentingan duniawi karena mengikuti ha … 2:175, 2 175, 2-175, Surah Al Baqarah 175, Tafsir surat AlBaqarah 175, Quran Al-Baqarah 175, Surah Al Baqarah ayat 175, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 12 [QS. 3:12]

. Jika Fir’aun dan rezimnya yang sangat berkuasa dan gagah perkasa saja dapat dikalahkan dan mendapat siksa duniawi dan ukhrawi, apa-lagi orang yang tidak mencapai tingkat keperkasaan semacam itu. Kar … 3:12, 3 12, 3-12, Surah Ali Imran 12, Tafsir surat AliImran 12, Quran Al Imran 12, Surah Ali Imran ayat 12, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 151 [QS. 3:151]

Setelah ditegaskan bahwa Allah adalah penolong yang terbaik, di sini dijelaskan salah satu bentuk pertolongan dimaksud. Yaitu akan Kami lindungi dan tolong kamu dengan masukkan rasa takut ke dalam hat … 3:151, 3 151, 3-151, Surah Ali Imran 151, Tafsir surat AliImran 151, Quran Al Imran 151, Surah Ali Imran ayat 151, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 162 [QS. 3:162]

Di akhirat tidak ada sedikit pun perbuatan aniaya. Semua akan mendapat balasan amal perbuatannya secara adil. Maka adakah orang yang mengikuti keridaan Allah, sungguh-sungguh menjalankan perintahNya d … 3:162, 3 162, 3-162, Surah Ali Imran 162, Tafsir surat AliImran 162, Quran Al Imran 162, Surah Ali Imran ayat 162, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 37 [QS. 4:37]

Ayat yang lalu ditutup dengan ungkapan ketidaksenangan Allah kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mereka itu adalah orang yang kikir, dan juga menyuruh orang lain agar berbuat kikir … 4:37, 4 37, 4-37, Surah An Nisaa’ 37, Tafsir surat AnNisaa 37, Quran AnNisa 37, An-Nisa’ 37, Surah An Nisa ayat 37, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 56 [QS. 4:56]

Usai menjelaskan pembangkangan kaum Yahudi, pada ayat ini Allah lalu menjelaskan adanya kaum selain Yahudi yang juga durhaka. Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, siapa pun mereka, k … 4:56, 4 56, 4-56, Surah An Nisaa’ 56, Tafsir surat AnNisaa 56, Quran AnNisa 56, An-Nisa’ 56, Surah An Nisa ayat 56, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 93 [QS. 4:93]

Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja yakni dengan niat dan terencana, maka balasannya yang pantas dan setimpal ialah neraka Jahanam yang sangat mengerikan, dia kekal di dalamnya dal … 4:93, 4 93, 4-93, Surah An Nisaa’ 93, Tafsir surat AnNisaa 93, Quran AnNisa 93, An-Nisa’ 93, Surah An Nisa ayat 93, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 121 [QS. 4:121]

Mereka yang tertipu dengan janji-janji bohong dan omong kosong yang dijanjikan setan itu tempatnya di neraka Jahanam yang sangat menyeramkan dengan siksaan yang amat pedih, dan mereka kekal di dalamny … 4:121, 4 121, 4-121, Surah An Nisaa’ 121, Tafsir surat AnNisaa 121, Quran AnNisa 121, An-Nisa’ 121, Surah An Nisa ayat 121, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 145 [QS. 4:145]

Ketahuilah wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman, bahwa sungguh, orang-orang munafik itu di akhirat kelak ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, paling rendah, dan paling hina dari neraka … 4:145, 4 145, 4-145, Surah An Nisaa’ 145, Tafsir surat AnNisaa 145, Quran AnNisa 145, An-Nisa’ 145, Surah An Nisa ayat 145, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 151 [QS. 4:151]

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasulrasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani … 4:151, 4 151, 4-151, Surah An Nisaa’ 151, Tafsir surat AnNisaa 151, Quran AnNisa 151, An-Nisa’ 151, Surah An Nisa ayat 151, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 162 [QS. 4:162]

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya tentang ajaran Allah di antara mereka, yakni Ahli Kitab; dan orang-orang yang beriman di antara mereka walaupun tidak mendalam ilmunya, mereka beriman kepada a … 4:162, 4 162, 4-162, Surah An Nisaa’ 162, Tafsir surat AnNisaa 162, Quran AnNisa 162, An-Nisa’ 162, Surah An Nisa ayat 162, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 29 [QS. 5:29]

Sesudah mengungkapkan sikapnya, kemudian Habil mengatakan, “Sesungguhnya, dengan perbuatanmu yang zalim ini, aku ingin agar engkau kelak di akhirat akan kembali dengan membawa dosa karena telah membun … 5:29, 5 29, 5-29, Surah Al Maa’idah 29, Tafsir surat AlMaaidah 29, Quran Al Maidah 29, AlMaidah 29, Al-Ma’idah 29, Surah Al Maidah ayat 29, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 72 [QS. 5:72]

Bila pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan orang Yahudi, maka pada ayat-ayat berikut dijelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat Nasrani. Pap … 5:72, 5 72, 5-72, Surah Al Maa’idah 72, Tafsir surat AlMaaidah 72, Quran Al Maidah 72, AlMaidah 72, Al-Ma’idah 72, Surah Al Maidah ayat 72, #

QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 129 [QS. 6:129]

Jika pada ayat sebelumnya diinformasikan bahwa antara jin dan manusia terdapat hubungan saling memanfaatkan, maka pada ayat ini dijelaskan hubungan antara orang-orang yang berbuat zalim. Dan demikianl … 6:129, 6 129, 6-129, Surah Al An ‘aam 129, Tafsir surat AlAnaam 129, Quran Al Anaam 129, Al Anam 129, AlAnam 129, Al An’am 129, Surah Al Anam ayat 129, #

QS. Al A’raaf (Tempat yang tertinggi) – surah 7 ayat 18 [QS. 7:18]

Karena keangkuhan dan kedurhakaannya, Allah kemudian memberi sanksi tegas kepada Iblis dan mengingatkan manusia untuk tidak mengikuti ajakannya. Allah berfirman, “Disebabkan kemaksiatan dan kesombonga … 7:18, 7 18, 7-18, Surah Al A’raaf 18, Tafsir surat AlAraaf 18, Quran Al Araf 18, Al-A’raf 18, Surah Al Araf ayat 18, #

QS. Al Anfaal (Harta rampasan perang) – surah 8 ayat 14 [QS. 8:14]

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, wahai para pembangkang, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orangorang kafir ada lagi selain siksa duniawi tersebut berupa azab neraka. … 8:14, 8 14, 8-14, Surah Al Anfaal 14, Tafsir surat AlAnfaal 14, Quran Al Anfal 14, AlAnfal 14, Al-Anfal 14, Surah Al Anfal ayat 14, #

QS. Al Anfaal (Harta rampasan perang) – surah 8 ayat 16 [QS. 8:16]

Dan barang siapa yang tidak mempunyai keberanian menghadapi musuh lalu mundur pada waktu itu karena takut, melarikan diri, dan meninggalkan medan laga, kecuali berbelok untuk menerapkan siasat perang … 8:16, 8 16, 8-16, Surah Al Anfaal 16, Tafsir surat AlAnfaal 16, Quran Al Anfal 16, AlAnfal 16, Al-Anfal 16, Surah Al Anfal ayat 16, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 49 [QS. 9:49]

Ayat ini membeberkan sifat orang munafik yang lain, yakni berpura-pura. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, “Berilah aku izin untuk tidak pergi berperang karena ada uzur pada diriku, dan jang … 9:49, 9 49, 9-49, Surah At Taubah 49, Tafsir surat AtTaubah 49, Quran At-Taubah 49, Surah At Taubah ayat 49, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 73 [QS. 9:73]

Setelah Allah menjelaskan secara beriringan sifat orang-orang munafik dan orang-orang mukmin disertai balasan masing-masing, maka ayat ini menyeru kepada Nabi Muhammad agar berjihad menghadapi mereka. … 9:73, 9 73, 9-73, Surah At Taubah 73, Tafsir surat AtTaubah 73, Quran At-Taubah 73, Surah At Taubah ayat 73, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 95 [QS. 9:95]

Untuk memperkuat dalih yang mereka kemukakan, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, ketika kamu kembali kepada mereka dari Perang Tabuk, agar kamu berpaling dari mereka, dengan memaafkan d … 9:95, 9 95, 9-95, Surah At Taubah 95, Tafsir surat AtTaubah 95, Quran At-Taubah 95, Surah At Taubah ayat 95, #

QS. Hud (Nabi Hud) – surah 11 ayat 16 [QS. 11:16]

Orang-orang yang amal perbuatannya hanya berorientasi duniawi semata, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Mereka berusaha di dunia bukan atas dorongan iman, taa … 11:16, 11 16, 11-16, Surah Hud 16, Tafsir surat Hud 16, Quran Hud 16, Surah Hud ayat 16, #

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Bila aku sakit,
Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah diri kepada-Nya.
Dialah yang mewafatkan aku jika ajal telah tiba, kemudian hidupkan aku kembali untuk memperoleh perhitungan & balasan
QS. Asy-Syu’ara’ [26]: 80-81

Allah menyuruh (kamu) berlaku adil & berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran & permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
QS. An-Nahl [16]: 90

Wahai umat manusia,
sungguh kalian membutuhkan Allah dalam segala hal.
Hanya Allahlah yang Mahakaya & tidak membutuhkan keberadaan ciptaan-Nya.
Oleh karena itu,
Dia berhak mendapatkan puja & puji dalam segala situasi.
QS. Fatir [35]: 15

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma’ruf,
dan mencegah dari yang munkar.
QS. Ali ‘Imran [3]: 110

Podcast

Doa

Instagram