Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Shalat di Mina

HR. Bukhari: 1547 – Shalat di Mina

Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin ‘Uqbah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A’masy dari Ibrahim dari ‘Abdurrahman bin Yazid dari ‘Abdullah radliallahu R...

HR. Bukhari: 1546 – Shalat di Mina

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abu Ishaq Al Hamdaniy dari Haritsah bin Wahb Al Akhza’iy radliallahu ‘anhu berkata: “Nabi Shalla...

HR. Bukhari: 1545 – Shalat di Mina

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya ‘Ubaidu...

HR. Bukhari: 1022 – Shalat di Mina

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A’masy berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim berkat...

HR. Bukhari: 1021 – Shalat di Mina

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah memberitakan kepada kami Abu Ishaq berkata: Aku mendengar Haritsah bin Wahb berkata: “Nabi...

HR. Bukhari: 1020 – Shalat di Mina

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah berkata, telah mengabarkan kepada saya Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar rad...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Pada hari dinampakkan segala rahasia,
maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun & tidak (pula) seorang penolong.

QS. At-Tariq [86]: 9-10

Jika kamu menampakkan sedekah,
maka itu baik.
Dan jika kamu sembunyikannya & berikan pada orang fakir,
maka menyembunyikan itu lebih baik.
Dan Allah akan hapuskan sebagian kesalahanmu,
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan
QS. Al-Baqarah [2]: 271

Dan perumpamaan orang yang belanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah & untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat,
maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat
QS. Al-Baqarah [2]: 265

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah,
dan Allah akan membalas tipuan mereka.
Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas.
Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia.
QS. An-Nisa’ [4]: 142

Podcast

Doa

Instagram