Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Perihal hajar aswad

HR. Tirmidzi: 887 – Perihal hajar aswad

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’ dan Muhammad bin Al Wazir Al Washiti secara makna satu, mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf Al Azraq dari Sufyan ...

HR. Tirmidzi: 886 – Perihal hajar aswad

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yazid Al Ju’fi telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Mu’awiyah dari Hisyam bin ‘Urwah dari Ba...

HR. Tirmidzi: 885 – Perihal hajar aswad

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Hammad bin Salamah dari Farqad As Sabakhi dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ menggosokkan b...

HR. Tirmidzi: 884 – Perihal hajar aswad

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Jarir dari Ibnu Khutsaim dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda mengenai Hajar Aswad: ‘Demi Allah, Allah...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Bekerjalah kamu, Allah & Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib & yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan
QS. At-Taubah [9]: 105

Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan bila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah.
Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu
QS. Al-An’am [6]: 152

Hanya yang makmurkan masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah & Hari kemudian,
serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat & tak takut selain kepada Allah,
merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk
QS. At-Taubah [9]: 18

Podcast

Doa

Instagram