Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Nama-nama neraka

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 119 [QS. 2:119]

Sungguh, Kami telah mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, dengan kebenaran syariat yang terang dan agama yang lurus, sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang beriman tentang surga yang penuh kenik … 2:119, 2 119, 2-119, Surah Al Baqarah 119, Tafsir surat AlBaqarah 119, Quran Al-Baqarah 119, Surah Al Baqarah ayat 119, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 206 [QS. 2:206]

Dan apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah,” yakni jangan melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang menyebabkan turunnya azab Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berb … 2:206, 2 206, 2-206, Surah Al Baqarah 206, Tafsir surat AlBaqarah 206, Quran Al-Baqarah 206, Surah Al Baqarah ayat 206, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 12 [QS. 3:12]

. Jika Fir’aun dan rezimnya yang sangat berkuasa dan gagah perkasa saja dapat dikalahkan dan mendapat siksa duniawi dan ukhrawi, apa-lagi orang yang tidak mencapai tingkat keperkasaan semacam itu. Kar … 3:12, 3 12, 3-12, Surah Ali Imran 12, Tafsir surat AliImran 12, Quran Al Imran 12, Surah Ali Imran ayat 12, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 162 [QS. 3:162]

Di akhirat tidak ada sedikit pun perbuatan aniaya. Semua akan mendapat balasan amal perbuatannya secara adil. Maka adakah orang yang mengikuti keridaan Allah, sungguh-sungguh menjalankan perintahNya d … 3:162, 3 162, 3-162, Surah Ali Imran 162, Tafsir surat AliImran 162, Quran Al Imran 162, Surah Ali Imran ayat 162, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 197 [QS. 3:197]

Semua yang ditawarkan orang-orang kafir berupa pangkat, harta benda, dan kemewahan itu hanyalah kesenangan sementara yang tidak bernilai jika dibanding dengan pahala Allah di surga kelak yang penuh ke … 3:197, 3 197, 3-197, Surah Ali Imran 197, Tafsir surat AliImran 197, Quran Al Imran 197, Surah Ali Imran ayat 197, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 55 [QS. 4:55]

Maka di antara mereka yang diberi ilmu itu ada yang beriman kepadanya, yakni Nabi Muhammad dan risalahnya serta mengamalkan syariatnya, dan ada pula yang menolak ajarannya serta menghalangi orang lain … 4:55, 4 55, 4-55, Surah An Nisaa’ 55, Tafsir surat AnNisaa 55, Quran AnNisa 55, An-Nisa’ 55, Surah An Nisa ayat 55, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 97 [QS. 4:97]

Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan atau dicabut nyawanya oleh malaikat maut setelah sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan di dunia ini, sementara mereka sebel … 4:97, 4 97, 4-97, Surah An Nisaa’ 97, Tafsir surat AnNisaa 97, Quran AnNisa 97, An-Nisa’ 97, Surah An Nisa ayat 97, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 115 [QS. 4:115]

Pada ayat yang lalu Allah menerangkan pahala bagi orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah, sedang pada ayat ini Allah mem-beri peringatan. Dan barang siapa yang terus-menerus menentang Rasul, y … 4:115, 4 115, 4-115, Surah An Nisaa’ 115, Tafsir surat AnNisaa 115, Quran AnNisa 115, An-Nisa’ 115, Surah An Nisa ayat 115, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 121 [QS. 4:121]

Mereka yang tertipu dengan janji-janji bohong dan omong kosong yang dijanjikan setan itu tempatnya di neraka Jahanam yang sangat menyeramkan dengan siksaan yang amat pedih, dan mereka kekal di dalamny … 4:121, 4 121, 4-121, Surah An Nisaa’ 121, Tafsir surat AnNisaa 121, Quran AnNisa 121, An-Nisa’ 121, Surah An Nisa ayat 121, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 140 [QS. 4:140]

Sungguh aneh apa yang telah mereka lakukan itu, padahal sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan-ketentuan bagimu, wahai orang-orang yang benar-benar beriman, di dalam Kitab Al-Qur’an bahwa apabila k … 4:140, 4 140, 4-140, Surah An Nisaa’ 140, Tafsir surat AnNisaa 140, Quran AnNisa 140, An-Nisa’ 140, Surah An Nisa ayat 140, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 169 [QS. 4:169]

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan, kecuali jalan ke … 4:169, 4 169, 4-169, Surah An Nisaa’ 169, Tafsir surat AnNisaa 169, Quran AnNisa 169, An-Nisa’ 169, Surah An Nisa ayat 169, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 10 [QS. 5:10]

Setelah itu, Allah menyatakan pembalasan yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang kafir yang menolak ajakan Rasul dan mendustakan ayat-ayat Kami yang disampaikan melalui … 5:10, 5 10, 5-10, Surah Al Maa’idah 10, Tafsir surat AlMaaidah 10, Quran Al Maidah 10, AlMaidah 10, Al-Ma’idah 10, Surah Al Maidah ayat 10, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 86 [QS. 5:86]

Dan orang-orang kafir, termasuk dari kalangan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, yaitu Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, di akhirat … 5:86, 5 86, 5-86, Surah Al Maa’idah 86, Tafsir surat AlMaaidah 86, Quran Al Maidah 86, AlMaidah 86, Al-Ma’idah 86, Surah Al Maidah ayat 86, #

QS. Al A’raaf (Tempat yang tertinggi) – surah 7 ayat 18 [QS. 7:18]

Karena keangkuhan dan kedurhakaannya, Allah kemudian memberi sanksi tegas kepada Iblis dan mengingatkan manusia untuk tidak mengikuti ajakannya. Allah berfirman, “Disebabkan kemaksiatan dan kesombonga … 7:18, 7 18, 7-18, Surah Al A’raaf 18, Tafsir surat AlAraaf 18, Quran Al Araf 18, Al-A’raf 18, Surah Al Araf ayat 18, #

QS. Al A’raaf (Tempat yang tertinggi) – surah 7 ayat 41 [QS. 7:41]

Kemudian digambarkan keadaan mereka di neraka. Bagi mereka, yaitu orang-orang yang senantiasa kufur dan bermaksiat kepada Allah, ada balasan lainnya yaitu tikar tidur dari api neraka di bawah mereka, … 7:41, 7 41, 7-41, Surah Al A’raaf 41, Tafsir surat AlAraaf 41, Quran Al Araf 41, Al-A’raf 41, Surah Al Araf ayat 41, #

QS. Al A’raaf (Tempat yang tertinggi) – surah 7 ayat 179 [QS. 7:179]

Jika pada ayat yang lalu berbicara tentang siapa yang mendapat petunjuk dan disesatkan, pada ayat ini dijelaskan mengapa seseorang tidak mendapat petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan. Dan de … 7:179, 7 179, 7-179, Surah Al A’raaf 179, Tafsir surat AlAraaf 179, Quran Al Araf 179, Al-A’raf 179, Surah Al Araf ayat 179, #

QS. Al Anfaal (Harta rampasan perang) – surah 8 ayat 36 [QS. 8:36]

Demikianlah, perbuatan buruk mereka akan sia-sia dan berbuah azab. Demikian pula harta mereka akan sia-sia seperti dijelaskan pada ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, yang mengingkari a … 8:36, 8 36, 8-36, Surah Al Anfaal 36, Tafsir surat AlAnfaal 36, Quran Al Anfal 36, AlAnfal 36, Al-Anfal 36, Surah Al Anfal ayat 36, #

QS. Al Anfaal (Harta rampasan perang) – surah 8 ayat 37 [QS. 8:37]

Allah mengalahkan mereka yang membelanjakan harta untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan mengumpulkan mereka di neraka jahannam agar dengan itu Allah memisahkangolongan manusia yang buruk … 8:37, 8 37, 8-37, Surah Al Anfaal 37, Tafsir surat AlAnfaal 37, Quran Al Anfal 37, AlAnfal 37, Al-Anfal 37, Surah Al Anfal ayat 37, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 35 [QS. 9:35]

Ayat ini menjelaskan azab yang diancamkan kepada para pemimpin Ahli Kitab dan siapa saja yang kikir sebagaimana mereka. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu … 9:35, 9 35, 9-35, Surah At Taubah 35, Tafsir surat AtTaubah 35, Quran At-Taubah 35, Surah At Taubah ayat 35, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 49 [QS. 9:49]

Ayat ini membeberkan sifat orang munafik yang lain, yakni berpura-pura. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, “Berilah aku izin untuk tidak pergi berperang karena ada uzur pada diriku, dan jang … 9:49, 9 49, 9-49, Surah At Taubah 49, Tafsir surat AtTaubah 49, Quran At-Taubah 49, Surah At Taubah ayat 49, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 63 [QS. 9:63]

Tidakkah mereka, orang-orang munafik, mengetahui betul bahwa barang siapa menentang, tidak menaati perintah Allah dan perintah RasulNya serta menyakiti hatinya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah bag … 9:63, 9 63, 9-63, Surah At Taubah 63, Tafsir surat AtTaubah 63, Quran At-Taubah 63, Surah At Taubah ayat 63, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 68 [QS. 9:68]

Atas perilaku mereka itulah Allah menjanjikan hukuman bagi orangorang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu ba … 9:68, 9 68, 9-68, Surah At Taubah 68, Tafsir surat AtTaubah 68, Quran At-Taubah 68, Surah At Taubah ayat 68, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 73 [QS. 9:73]

Setelah Allah menjelaskan secara beriringan sifat orang-orang munafik dan orang-orang mukmin disertai balasan masing-masing, maka ayat ini menyeru kepada Nabi Muhammad agar berjihad menghadapi mereka. … 9:73, 9 73, 9-73, Surah At Taubah 73, Tafsir surat AtTaubah 73, Quran At-Taubah 73, Surah At Taubah ayat 73, #

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 81 [QS. 9:81]

Setelah ayat sebelumnya menerangkan kebusukan sifat dan sikap orang-orang munafik, maka ayat ini kembali menunjukkan sifat buruk mereka yang lain yaitu tidak turut berperang. Orang-orang yang ditingga … 9:81, 9 81, 9-81, Surah At Taubah 81, Tafsir surat AtTaubah 81, Quran At-Taubah 81, Surah At Taubah ayat 81, #

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,
maka berjalanlah di segala penjurunya & makanlah sebagian dari rezeki-Nya.
Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
QS. Al-Mulk [67]: 15

Ketahuilah bahwa kehidupan dunia (bagi orang tak beriman) hanyalah permainan & sesuatu yang melalaikan. Dan di akhirat (nanti) ada azab keras & ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Kehidupan dunia tak lain hanya kesenangan yang menipu
QS. Al-Hadid [57]: 20

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah pasti datang.
Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
QS. Al-‘Ankabut [29]: 5

Laki-laki yang mencuri & perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan & sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. Al-Ma’idah [5]: 38

Podcast

Doa

Instagram