Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Lain-lain

HR. Tirmidzi: 3457 – Lain-lain

… haruskan masuk Surga serta menghapus darinya sepuluh keburukan dan setara dengan memerdekakan sepuluh orang mukmin” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Laits bin Sa’d dan kami tidak mengetahui ‘Umarah mendengar dari Nabi • HR tirmidzi 3457, Hadits tirmidzi 3457, Shahih tirmidzi 3457, Hadits tirmidzi No. 3457, Jami` at-Tirmidhi 3457

HR. Tirmidzi: 3456 – Lain-lain

… berhak disembah kecuali Allah Allah Maha Besar’ bacaan tersebut menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana daun-daun pohon ini berguguran” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis gharib dan kami tidak mengetahui Al A’masy mendengarnya dari Anas hanya saja ia telah melihatnya • HR tirmidzi 3456, Hadits tirmidzi 3456, Shahih tirmidzi 3456, Hadits tirmidzi No. 3456, Jami` at-Tirmidhi 3456

HR. Tirmidzi: 3455 – Lain-lain

… kelompok terbaiknya kemudian Allah menjadikan mereka beberapa kabilah dan menjadikanku ditengah-tengah kabilah terbaiknya kemudian menjadikan mereka berumah-rumah dan menjadikanku ditengah-tengah rumah terbaiknya serta orang yang terbaik nasabnya” Abu Isa berkata hadis ini hasan • HR tirmidzi 3455, Hadits tirmidzi 3455, Shahih tirmidzi 3455, Hadits tirmidzi No. 3455, Jami` at-Tirmidhi 3455

HR. Tirmidzi: 3454 – Lain-lain

… mpunilah dosaku dengan ampunan dari sisiMu dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampun dan Maha Pengasih) Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan shahih gharib hadis tersebut adalah hadis Laits bin Sa’d Abu Al Khair namanya adalah Martsad bin Abdullah Al Yazani • HR tirmidzi 3454, Hadits tirmidzi 3454, Shahih tirmidzi 3454, Hadits tirmidzi No. 3454, Jami` at-Tirmidhi 3454

HR. Tirmidzi: 3453 – Lain-lain

… ada orang yang lebih cemburu dari pada Allah oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi Dan tidak ada yang lebih senang dipuji daripada Allah oleh karena itu Allah memuji diriNya Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan shahih • HR tirmidzi 3453, Hadits tirmidzi 3453, Shahih tirmidzi 3453, Hadits tirmidzi No. 3453, Jami` at-Tirmidhi 3453

HR. Tirmidzi: 3452 – Lain-lain

… ahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku kejahatan syetan dan sekutunya dan melakukan keburukan atas diriku atau aku hantarkan kepada seorang muslim) Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib dari jalur ini • HR tirmidzi 3452, Hadits tirmidzi 3452, Shahih tirmidzi 3452, Hadits tirmidzi No. 3452, Jami` at-Tirmidhi 3452

HR. Tirmidzi: 3451 – Lain-lain

… rta dari bisikan syetan dan dari kedatangannya kepadaku” Abdullah bin Umar mengajarkannya kepada anaknya yang telah baligh dan yang belum baligh diantara mereka Ia menulisnya di dalam kartu kemudian menggantungkannya di lehernya Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib • HR tirmidzi 3451, Hadits tirmidzi 3451, Shahih tirmidzi 3451, Hadits tirmidzi No. 3451, Jami` at-Tirmidhi 3451

HR. Tirmidzi: 3450 – Lain-lain

… ASH SHABRA Kemudian beliau mengatakan “Engkau telah memohon musibah kepada Allah maka mintalah keselamatan!” Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’ telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim dari Al Jurairi dengan sanad ini seperti itu hadis ini adalah hadis hasan • HR tirmidzi 3450, Hadits tirmidzi 3450, Shahih tirmidzi 3450, Hadits tirmidzi No. 3450, Jami` at-Tirmidhi 3450

HR. Tirmidzi: 3449 – Lain-lain

… ia berbalik sesaat pada waktu malam untuk memohon sesuatu kepada Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat melainkan Allah mengabulkan” Abu Isa berkata hadis adalah hadis hasan gharib Dan telah diriwayatkan pula dari Syahr bin Hausyab dari Abu Zhabyah dari ‘Amr bin ‘Absah dari Nabi • HR tirmidzi 3449, Hadits tirmidzi 3449, Shahih tirmidzi 3449, Hadits tirmidzi No. 3449, Jami` at-Tirmidhi 3449

HR. Tirmidzi: 3448 – Lain-lain

… bu Isa berkata hadis ini adalah hadis gharib dan tidak mahfuzh Hadis ini diriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari dari Al Hasan Al Bashri dari Nabi dan ini lebih shahih Dan Muammal telah salah padanya ia mengatakan dari Humaid dari Anas Dan ia tidak disepakati dalam hal tersebut • HR tirmidzi 3448, Hadits tirmidzi 3448, Shahih tirmidzi 3448, Hadits tirmidzi No. 3448, Jami` at-Tirmidhi 3448

HR. Tirmidzi: 3447 – Lain-lain

… mengatakan Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam “Tetaplah berdoa dengan mengucapkan YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAM” (Wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan) Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis gharib Dan hadis ini telah diriwayatkan dari Anas dari selain jalur ini • HR tirmidzi 3447, Hadits tirmidzi 3447, Shahih tirmidzi 3447, Hadits tirmidzi No. 3447, Jami` at-Tirmidhi 3447

HR. Tirmidzi: 3446 – Lain-lain

… air bin Mu’awiyah dari Ar Raqasyi dari Anas bin Malik ia berkata Nabi apabila mengalami kesusahan beliau berdoa “YAA HAYYU YAA QAYYUUM BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU” (Wahai Dzat yang Maha hidup Wahai Dzat yang terus menerus mengurus makhluk-Nya dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan” • HR tirmidzi 3446, Hadits tirmidzi 3446, Shahih tirmidzi 3446, Hadits tirmidzi No. 3446, Jami` at-Tirmidhi 3446

HR. Tirmidzi: 3445 – Lain-lain

… -Mu Tidak ada tuhan yang berhak disembah selainMu tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis ini sanadnya tidak kuat Sebagian ahli hadis meninggalkan hadisnya Dan hadis ini diriwayatkan dari Nabi secara mursal dari selain jalur ini • HR tirmidzi 3445, Hadits tirmidzi 3445, Shahih tirmidzi 3445, Hadits tirmidzi No. 3445, Jami` at-Tirmidhi 3445

HR. Tirmidzi: 3444 – Lain-lain

… nganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami” Dan dalam bab tersebut terdapat riwayat dari Aisyah serta An Nawwas bin Sam’an serta Anas Jabir Abdullah bin ‘Amr dan Nu’aim bin Hammam Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan • HR tirmidzi 3444, Hadits tirmidzi 3444, Shahih tirmidzi 3444, Hadits tirmidzi No. 3444, Jami` at-Tirmidhi 3444

HR. Tirmidzi: 3443 – Lain-lain

… abiMu Muhammad dan kami berlindung dari keburukan yang NabiMu Muhammad meminta perlindungan kepadanya Engkau Tempat meminta pertolongan dan Engkaulah tempat mengadu dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena pertolonganMu) Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib • HR tirmidzi 3443, Hadits tirmidzi 3443, Shahih tirmidzi 3443, Hadits tirmidzi No. 3443, Jami` at-Tirmidhi 3443

HR. Tirmidzi: 3442 – Lain-lain

… iku dan milikMu wahai Tuhanku kekayaanku Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari adzab kubur dan bisikan hati serta kekacauan urusanku Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kejahatan apa yang dibawa oleh angin” Abu Isa berkata hadis ini gharib dari jalur ini dan sanadnya tidak kuat • HR tirmidzi 3442, Hadits tirmidzi 3442, Shahih tirmidzi 3442, Hadits tirmidzi No. 3442, Jami` at-Tirmidhi 3442

HR. Tirmidzi: 3441 – Lain-lain

… nya “Tasbih adalah setengah timnbangan Al Hamdulillah memenuhinya takbir memenuhi antara langit dan bumi puasa adalah setengah kesabaran dan bersuci adalah setengah keimanan” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan dan diriwayatkan oleh serta Sufyan Ats Tsauri dari Abu Ishaq • HR tirmidzi 3441, Hadits tirmidzi 3441, Shahih tirmidzi 3441, Hadits tirmidzi No. 3441, Jami` at-Tirmidhi 3441

HR. Tirmidzi: 3440 – Lain-lain

… shallallahu wa’alaihi wa sallam “Tasbih adalah setengah timbangan Al Hamdulillah memenuhi timbangan dan Laa ilaaha illallaah tidak memiliki penghalang dari Allah hingga leluasa menuju kepadaNya” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis gharib dari jalur ini dan sanadnya tidak kuat • HR tirmidzi 3440, Hadits tirmidzi 3440, Shahih tirmidzi 3440, Hadits tirmidzi No. 3440, Jami` at-Tirmidhi 3440

HR. Tirmidzi: 3439 – Lain-lain

… adalah bukti kesabaran adalah pelita dan Al Qur’an adalah hujjah yang akan menjadi pembelamu atau bahkan akan menuntutmu Setiap orang akan pergi kemudian ia menjual dirinya maka ia akan membebaskannya atau akan mencelakakannya” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan shahih • HR tirmidzi 3439, Hadits tirmidzi 3439, Shahih tirmidzi 3439, Hadits tirmidzi No. 3439, Jami` at-Tirmidhi 3439

HR. Tirmidzi: 3438 – Lain-lain

… Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis gharib kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Zanfal dan ia adalah orang yang dha’if menurut ahli hadis dan ia dipanggil Zanfal bin Abdullah la ‘Arafi Ia tinggal di Arafah dan memonopoli hadis ini dan ia tidak diikuti dalam hal tersebut • HR tirmidzi 3438, Hadits tirmidzi 3438, Shahih tirmidzi 3438, Hadits tirmidzi No. 3438, Jami` at-Tirmidhi 3438

HR. Tirmidzi: 3437 – Lain-lain

… Ibnu Umar ia berkata Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam “Tidak ada permintaan yang lebih Allah cintai seperti halnya jika Dia mintai keselamatan” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis gharib kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Abdurrahman bin Abu Bakr Al Mulaiki • HR tirmidzi 3437, Hadits tirmidzi 3437, Shahih tirmidzi 3437, Hadits tirmidzi No. 3437, Jami` at-Tirmidhi 3437

HR. Tirmidzi: 3436 – Lain-lain

… tan kepada Allah” Kemudian aku diam beberapa hari kemudian aku datang mengatakan wahai Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu yang aku minta kepada Allah! Kemudian beliau berkata kepadaku “Wahai Abbas wahai paman Rasulullah mintalah keselamatan kepada Allah di dunia dan di akhirat!” • HR tirmidzi 3436, Hadits tirmidzi 3436, Shahih tirmidzi 3436, Hadits tirmidzi No. 3436, Jami` at-Tirmidhi 3436

HR. Tirmidzi: 3435 – Lain-lain

… ucapkan padanya? Beliau mengatakan “Ucapkan ALLAAHUMMA INNAKA ‘AFUWWUN KARIIMUN TUHIBBUL ‘AFWA FA’FU ‘ANNII (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan Maha Pemurah Engkau senang memberikan ampunan maka ampunilah aku) Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan shahih • HR tirmidzi 3435, Hadits tirmidzi 3435, Shahih tirmidzi 3435, Hadits tirmidzi No. 3435, Jami` at-Tirmidhi 3435

HR. Tirmidzi: 3434 – Lain-lain

… iau menjawab seperti itu dan berkata “Apabila engkau diberi keselamatan di dunia dan diberi kesalamatan di akhirat maka sungguh engkau telah beruntung” Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib dari jalur ini Sesungguhnya kami mengetahuinya dari hadis Salamah bin Wardan • HR tirmidzi 3434, Hadits tirmidzi 3434, Shahih tirmidzi 3434, Hadits tirmidzi No. 3434, Jami` at-Tirmidhi 3434

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan (sementara) & Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal.
QS. Al-Mu’min [40]: 39


maka ingatlah nikmat-nikmat Allah & janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.
QS. Al-A’raf [7]: 74

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin & orang yang dalam perjalanan
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
QS. Al-Isra’ [17]: 26

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran,
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
QS. Al-Hijr [15]: 9

Podcast

Doa

Instagram