Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: KITAB JUAL BELI

Kitab Jual Beli. BAB XXI : TENTANG WASIAT – Hadits Ke-777

Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.

Kitab Jual Beli. BAB XXI : TENTANG WASIAT – Hadits Ke-776

Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: Wahai Rasulullah, ibuku telah mati secara mendadak dan ia belum berwasiat. Aku kira, bila ia sempat berbicara ia akan bersedekah. Apakah ia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Beliau bersabda: Ya. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.

Kitab Jual Beli. BAB XXI : TENTANG WASIAT – Hadits Ke-775

Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakit meminta-minta kepada orang. Muttafaq Alaihi.

Kitab Jual Beli. BAB XX : TENTANG FARAIDL (WARIS) – Hadits Ke-768

Rasulullah ﷺ bersabda: Allah dan Rasul-Nya menjadi pelindung orang yang tidak punya pelindung, dan paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris. Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Abu Dawud. Hasan menurut Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban.

Kitab Jual Beli. BAB XX : TENTANG FARAIDL (WARIS) – Hadits Ke-765

Imran Ibnu Hushoin Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: Cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia, berapa bagianku dari harta peninggalannya? Beliau bersabda: Untukmu seperenam. Ketika dia berpaling beliau memanggilnya dan bersabda: Untukmu seperenam lagi. Ketika dia berpaling beliau memanggilnya dan bersabda: Yang seperenam lagi itu sebagai makanan. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dari riwayat Hasan Bashri dari Imran. Ada yang mengatakan: Dia tidak mendengar darinya.

Kitab Jual Beli. BAB XX : TENTANG FARAIDL (WARIS) – Hadits Ke-763

Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan – Nabi ﷺ menetapkan: untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam -sebagai penyempurna dua pertiga- dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. Riwayat Bukhari.

Kitab Jual Beli. BAB XIX : TENTANG BARANG TEMUAN – Hadits Ke-758

Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa menemukan barang hilang, hendaknya ia mencari kesaksian dua orang adil, menjaga tempat dan pengikatnya, serta tidak menyembunyikan dan menghilangkannya. Apabila pemiliknya datang, ia lebih berhak dengannya. Apabila tidak datang, ia adalah harta Allah yang bisa diberikan kepada orang yang dikehendaki. Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud dan Ibnu Hibban.

Kitab Jual Beli. BAB XIX : TENTANG BARANG TEMUAN – Hadits Ke-756

Nabi Zaid Ibnu Khalid al-Juhany berkata: Ada seseorang datang kepada ﷺ menanyakan tentang barang temuan. Beliau bersabda: Perhatikan tempat dan pengikatnya, lalu umumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang, berikanlah dan jika tidak, maka terserah engkau. Ia bertanya: Bagaimana dengan kambing yang tersesat?. Beliau menjawab: Ia milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala. Ia bertanya lagi: Bagaimana dengan unta yang tersesat?. Beliau bersabda: Apa hubungannya denganmu? Ia mempunyai kantong air dan sepatu, ia bisa datang ke tempat air dan memakan tetumbuhan, hingga pemiliknya menemukannya. Muttafaq Alaihi.

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Adam Alaihis Salam dan istrinya berkata:
“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami & memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”
QS. Al-A’raf [7]: 23

Jangan mengolok-olok, boleh jadi mereka lebih baik di sisi Allah.
Jangan mencela yang lain, dan jangan memanggil dengan panggilan yang tak disuka.
Seburuk-buruk panggilan ialah bila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah mereka beriman.
QS. Al-Hujurat [49]: 11

Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
QS. Al-Ma’idah [5]: 89

Kami ciptakan manusia dari nutfah yang miliki berbagai unsur.
Lalu Kami uji dengan berbagai perintah & larangan.
Karena itu ia Kami jadikan memiliki pendengaran & penglihatan agar dapat mendengar ayat & menyaksikan bukti kekuasaan Kami
QS. Al-Insan [76]: 2

Podcast

Doa

Instagram