Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Keutamaan kalam Allah

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 2 [QS. 2:2]

Inilah Kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Qur’an yang Kami turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya, dan orang-ora … 2:2, 2 2, 2-2, Surah Al Baqarah 2, Tafsir surat AlBaqarah 2, Quran Al-Baqarah 2, Surah Al Baqarah ayat 2, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 3 [QS. 3:3]

Dia menurunkan Kitab Al-Qur’an secara berangsur-angsur kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran dan dalam keadaan hak, baik kandungan, cara menurunkan, yang membawanya turun, maupun ya … 3:3, 3 3, 3-3, Surah Ali Imran 3, Tafsir surat AliImran 3, Quran Al Imran 3, Surah Ali Imran ayat 3, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 138 [QS. 3:138]

Setelah Allah meminta manusia tidak mengulangi dan larut dalam dosa, ayat ini meminta mereka memerhatikan keadaan umat terdahulu dan kesudahan mereka. Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah A … 3:138, 3 138, 3-138, Surah Ali Imran 138, Tafsir surat AliImran 138, Quran Al Imran 138, Surah Ali Imran ayat 138, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 59 [QS. 4:59]

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang s … 4:59, 4 59, 4-59, Surah An Nisaa’ 59, Tafsir surat AnNisaa 59, Quran AnNisa 59, An-Nisa’ 59, Surah An Nisa ayat 59, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 15 [QS. 5:15]

Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan perilaku buruk kedua kelompok Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani, ayat ini mengajak mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad. Wahai Ahli Kitab, kaum Yahudi dan Nasr … 5:15, 5 15, 5-15, Surah Al Maa’idah 15, Tafsir surat AlMaaidah 15, Quran Al Maidah 15, AlMaidah 15, Al-Ma’idah 15, Surah Al Maidah ayat 15, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 47 [QS. 5:47]

Dan hendaknya pengikut Injil, yaitu mereka yang meyakini dan mengikuti Nabi Isa, memutuskan semua perkara dalam kehidupan mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa denga … 5:47, 5 47, 5-47, Surah Al Maa’idah 47, Tafsir surat AlMaaidah 47, Quran Al Maidah 47, AlMaidah 47, Al-Ma’idah 47, Surah Al Maidah ayat 47, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 49 [QS. 5:49]

Selanjutnya ingatlah, wahai Nabi Muhammad, ketika orang-orang Yahudi mengajukan persoalan di antara mereka dan mengharapkan keputusanmu, maka tetapkanlah sesuai aturan dan hendaklah engkau memutuskan … 5:49, 5 49, 5-49, Surah Al Maa’idah 49, Tafsir surat AlMaaidah 49, Quran Al Maidah 49, AlMaidah 49, Al-Ma’idah 49, Surah Al Maidah ayat 49, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 50 [QS. 5:50]

Apakah keinginan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah itu karena mereka ingin kembali pada hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Sesungguhnya hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum yang telah … 5:50, 5 50, 5-50, Surah Al Maa’idah 50, Tafsir surat AlMaaidah 50, Quran Al Maidah 50, AlMaidah 50, Al-Ma’idah 50, Surah Al Maidah ayat 50, #

QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 66 [QS. 6:66]

Sebagaimana Allah Mahakuasa menyelamatkan manusia dari bencana, Allah pun Mahakuasa menimpakan bencana kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, “Wahai para pendurhaka, janga … 6:66, 6 66, 6-66, Surah Al An ‘aam 66, Tafsir surat AlAnaam 66, Quran Al Anaam 66, Al Anam 66, AlAnam 66, Al An’am 66, Surah Al Anam ayat 66, #

QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 92 [QS. 6:92]

Usai menjelaskan tujuan Allah menurunkan Kitab kepada Nabi Musa, pada ayat ini Allah menegaskan tujuan diturunkannya Al-Qur’an. Dan ini, yakni Al-Qur’an, Kitab yang telah Kami turunkan dengan penuh be … 6:92, 6 92, 6-92, Surah Al An ‘aam 92, Tafsir surat AlAnaam 92, Quran Al Anaam 92, Al Anam 92, AlAnam 92, Al An’am 92, Surah Al Anam ayat 92, #

QS. Yunus (Nabi Yunus) – surah 10 ayat 1 [QS. 10:1]

Alif Lam Ra. Hanya Allah yang mengetahui secara pasti makna hurufhuruf yang menjadi pembuka surah-surah dalam Al-Qur’an. Inilah ayatayat Al-Qur’an yang keseluruhannya penuh hikmah, yakni petunjuk yang … 10:1, 10 1, 10-1, Surah Yunus 1, Tafsir surat Yunus 1, Quran Yunus 1, Surah Yunus ayat 1, #

QS. Yunus (Nabi Yunus) – surah 10 ayat 57 [QS. 10:57]

Setelah diingatkan pada ayat sebelumnya bahwa semua yang hidup pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah, lalu manusia diingatkan: Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran berupa Ki … 10:57, 10 57, 10-57, Surah Yunus 57, Tafsir surat Yunus 57, Quran Yunus 57, Surah Yunus ayat 57, #

QS. Yusuf (Nabi Yusuf) – surah 12 ayat 1 [QS. 12:1]

Alif Laam Raa . Huruf-huruf Hija iyyah yang menjadi pembuka surah pada ayat ini dan surah lainya diungkap Allah untuk menggugah dan menarik perhatian kepada lawan bicara, agar mereka memperhatikan pes … 12:1, 12 1, 12-1, Surah Yusuf 1, Tafsir surat Yusuf 1, Quran Yusuf 1, Surah Yusuf ayat 1, #

QS. Yusuf (Nabi Yusuf) – surah 12 ayat 3 [QS. 12:3]

Allah menurunkan ayat ini dan sesudahnya ketika sekelompok orang Yahudi meminta Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, lalu turunlah ayat berikut ini. Kami akan menceritakan kepad … 12:3, 12 3, 12-3, Surah Yusuf 3, Tafsir surat Yusuf 3, Quran Yusuf 3, Surah Yusuf ayat 3, #

QS. Yusuf (Nabi Yusuf) – surah 12 ayat 104 [QS. 12:104]

Pada ayat yang lalu Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa walaupun beliau sangat menginginkan agar manusia beriman kepada Allah dan rasul-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman. Pada ayat i … 12:104, 12 104, 12-104, Surah Yusuf 104, Tafsir surat Yusuf 104, Quran Yusuf 104, Surah Yusuf ayat 104, #

QS. Ibrahim (Nabi Ibrahim) – surah 14 ayat 1 [QS. 14:1]

Surah ar-Ra’d diakhiri dengan penegasan bahwa Allah dan orangorang yang diberi Al-Kitab akan menjadi saksi atas kebenaran risalah Nabi Muhammad. Sebagai sambungannya, Surah Ibrahim ini lalu diawali de … 14:1, 14 1, 14-1, Surah Ibrahim 1, Tafsir surat Ibrahim 1, Quran Ibrahim 1, Surah Ibrahim ayat 1, #

QS. Al Hijr (Gunung Al Hijr) – surah 15 ayat 1 [QS. 15:1]

Alif Laam Raa . Ayat-ayat pada surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat Kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Qur’an yang memberi penjelasan. … 15:1, 15 1, 15-1, Surah Al Hijr 1, Tafsir surat AlHijr 1, Quran Al-Hijr 1, Surah Al Hijr ayat 1, #

QS. Al Hijr (Gunung Al Hijr) – surah 15 ayat 87 [QS. 15:87]

Setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah mengisahkan hinaan kaum pendurhaka kepada para rasul Allah dan siksaan yang ditimpakanNya kepada mereka, dalam ayat ini Allah menjelaskan anugerah yang diberika … 15:87, 15 87, 15-87, Surah Al Hijr 87, Tafsir surat AlHijr 87, Quran Al-Hijr 87, Surah Al Hijr ayat 87, #

QS. An Nahl (Lebah) – surah 16 ayat 44 [QS. 16:44]

Para rasul itu kami utus dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat yang membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Dan sebagian dari mereka membawa kitab-kitab yang berisi hukum, nasihat, d … 16:44, 16 44, 16-44, Surah An Nahl 44, Tafsir surat AnNahl 44, Quran An-Nahl 44, Surah An Nahl ayat 44, #

QS. An Nahl (Lebah) – surah 16 ayat 64 [QS. 16:64]

Kami mengutus para rasul untuk menjelaskan hukum-hukum Allah kepada kaum masing-masing, memberi mereka ketenangan batin, dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dan Kami tidak menurunkan Kita … 16:64, 16 64, 16-64, Surah An Nahl 64, Tafsir surat AnNahl 64, Quran An-Nahl 64, Surah An Nahl ayat 64, #

QS. An Nahl (Lebah) – surah 16 ayat 102 [QS. 16:102]

Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, “Aku tidak mengada-ada, bukan pula pembohong seperti tuduhan kamu. Penggantian itu merupakan kehendak Allah.” Katakanlah pula, “Rohulkudus, yakni Jibril, … 16:102, 16 102, 16-102, Surah An Nahl 102, Tafsir surat AnNahl 102, Quran An-Nahl 102, Surah An Nahl ayat 102, #

QS. Al Israa (Perjalanan Malam) – surah 17 ayat 9 [QS. 17:9]

Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad agar menjadi petunjuk bagi umat manusia guna meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sungguh, Al-Qur’an ini memberikan petunjuk bagi um … 17:9, 17 9, 17-9, Surah Al Israa 9, Tafsir surat AlIsraa 9, Quran Al Isra 9, Al-Isra’ 9, Surah Al Isra ayat 9, #

QS. Al Israa (Perjalanan Malam) – surah 17 ayat 41 [QS. 17:41]

Dan sungguh, dalam Al-Qur’an ini telah Kami jelaskan berulang-ulang peringatan dengan beraneka macam perupamaan, janji, dan ancaman agar mereka selalu ingat dan mengambil pelajaran. Tetapi peringatan … 17:41, 17 41, 17-41, Surah Al Israa 41, Tafsir surat AlIsraa 41, Quran Al Isra 41, Al-Isra’ 41, Surah Al Isra ayat 41, #

QS. Al Israa (Perjalanan Malam) – surah 17 ayat 78 [QS. 17:78]

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir,condong dari pertengahan langit ke arah barat, sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan oleh malaik … 17:78, 17 78, 17-78, Surah Al Israa 78, Tafsir surat AlIsraa 78, Quran Al Isra 78, Al-Isra’ 78, Surah Al Isra ayat 78, #

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka.
QS. At-Talaq [65]: 2-3

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar,
dan timbanglah dengan neraca yang benar.
Itulah yang lebih utama (bagimu) & lebih baik akibatnya.
QS. Al-Isra’ [17]: 35

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari & bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya),
dan telah menundukkan bagimu malam & siang.
QS. Ibrahim [14]: 33

Podcast

Doa

Instagram