Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Kafarah memerdekakan budak

HR. Muslim: 3137 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi dari Syu’bah dar...

HR. Muslim: 3135 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al Jahdari telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid -yaitu Ibnu Ziyad- telah menceritakan kepada kami Al A’masy dari Ibrahim At Taimi dari Ayahnya dia ...

HR. Muslim: 3134 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Abdush Shamad telah menceritakan kepadaku Ayahku telah menceritakan kepada kami Syu’bah berkata: Muhammad bin Munkadir bertanya kepadaku, “S...

HR. Muslim: 3133 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dan ini adalah lafadz Abu Bakar, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hushain ...

HR. Muslim: 3132 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan ini adalah laf...

HR. Muslim: 3131 – Kafarah memerdekakan budak

dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar dan ini adalah lafadz Ibnu Mutanna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceri...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Untukmu agamamu,
dan untukku lah,
agamaku.
QS. Al-Kafirun [109]: 3-6

Jika keduanya (ibu & bapakmu) sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”
dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
QS. Al-Isra’ [17]: 23

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa yang diingini,
yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak & sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia fana
QS. Ali ‘Imran [3]: 14

Akan kau dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang2 yang berkata
“Sesungguhnya kami ialah orang Nasrani”
Yg demikian itu karena di antara mereka terdapat pendeta & para rahib, (juga) karena mereka tak sombongkan diri
QS. Al-Ma’idah [5]: 82

Podcast

Doa

Instagram