Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Had untuk pencuri

HR. Muslim: 3195 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia ...

HR. Muslim: 3194 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: aku bacakan di hadapan Malik: dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng sen...

HR. Muslim: 3193 – Had untuk pencuri

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman Ar Ru`asi dari Hisyam bin ‘Urwah dari Ayahnya dari ‘Aisyah dia ber...

HR. Muslim: 3192 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Al Hakam Al ‘Abdi telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi dari Abu Bakar bin Muhammad dari ‘Amrah d...

HR. Muslim: 3191 – Had untuk pencuri

Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir dan Harun bin Sa’id Al Aili serta Ahamad bin Isa dan ini adalah lafadz Harun dan Ahmad, Abu At Thahir berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedang...

HR. Muslim: 3190 – Had untuk pencuri

Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir dan Harmalah bin Yahya, dan telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Syuja’ dan ini adalah lafadz Al Walid, dan Harmalah mereka berkata: telah me...

HR. Muslim: 3189 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar dan ini adalah lafadz Yahya. Ibnu Abu Umar berkata: telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
QS. An-Nisa’ [4]: 58


tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku,
karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.
QS. Az-Zukhruf [43]: 27

Hai orang-orang yang beriman,
ruku’lah kamu,
sujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu & perbuatlah kebajikan,
supaya kamu mendapat kemenangan.
QS. Al-Hajj [22]: 77

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan),
hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung,
Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu,
QS. Al-A’raf [7]: 57

Podcast

Doa

Instagram