Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Doa Ruku’

Doa Ruku’ [7]

Allaahumma laka roka’tu, wa bika aamantu, wa laka aslamtu, anta robbii, khosya’a sam’ii, wa bashorii, wa mukh-khii, wa ‘azhomii, wa ‘ashobii, wa mastaqollat bihi qodamii,...

Doa Ruku’ [5]

Subbuuhun, qudduusun, robbul malaa-ikati war-ruuh.
Maha Suci, Maha Suci, Tuhannya para malaikat dan Jibril.
HR. Muslim 1/353 dan Abu Dawud 1/230.
Sumber: Hisnul Muslim.

Doa Ruku’ [8]

Allaahumma laka roka’tu, wa bika aamantu, wa laka aslamtu, wa ‘alaika tawakkaltu, anta robbii, khosya’a sam’ii, wa bashorii, wa damii, wa lahmii, wa ‘azhomii, wa ‘a...

Doa Ruku’ [6]

Allaahumma laka roka’tu, wa bika aamantu, wa laka aslamtu, khosya’a laka sam’ii, wa bashorii, wa mukh-khii, wa ‘azhmii, wa ‘ashobii, wa mastaqolla bihi qodamii.
Ya Allah,...

Doa Ruku’ [2]

Subhaana robbiyal ‘azhiimi wa bihamdih (3x).
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung, dan dengan pujian untuk-Nya (3x).
HR. Abu Daud no. 870. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih, b...

Doa Ruku’ [3]

Subhaanakallaahumma robbanaa wa bihamdika, allaahummagh-fir lii.
Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan pujian untukMu. Ya Allah, ampunilah aku.
HR. Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484.
Dari ...

Doa Ruku’ [4]

Subhaana dzil jabaruuti, wal malakuuti, wal kibriyaa-i, wal ‘azhomah.
Maha Suci (Allah) yang memiliki Keperkasaan, Kerajaan, Kebesaran dan Keagungan.
HR. Abu Dawud 1/230, An-Nasai dan Ahmad. Dan...

Doa Ruku’ [1]

Subhaana rabbiyal ‘azhiim (3x).
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung (3x).
HR. Penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad, lihat Shahih At-Tirmidzi 1/83.
Sumber: Hisnul Muslim.

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Siapa bertemu Tuhannya dalam keadaan beriman & beramal saleh, maka akan peroleh kedudukan tinggi (yaitu) surga yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
Dan itu balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran & kemaksiatan)
QS. Ta Ha [20]: 75-76

Allah menjadikan kamu “cinta” kepada keimanan & menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran,
kefasikan,
dan kedurhakaan.
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,
QS. Al-Hujurat [49]: 7

Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman & beramal salih bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
QS. Al-Baqarah [2]: 25

Kami akan perlihatkan mereka tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi & pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Alquran itu benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
QS. Fussilat [41]: 53

Podcast

Doa

Instagram