Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Bacaan pada hari jumat

HR. Muslim: 1456 – Bacaan pada hari jumat

Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Ibrahim bin Sa’d dari bapaknya dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa dalam shalat Shubuh pada hari Jum&...

HR. Muslim: 1455 – Bacaan pada hari jumat

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Sa’d bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Al A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, b...

HR. Muslim: 1454 – Bacaan pada hari jumat

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Sufyan dari Mukhawwal bin Rasyid dari Muslim Al Bathin dari Sa’id bin Jubair dari ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.

Beri maaflah kami,
ampunilah kami,
dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami,
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
QS. Al-Baqarah [2]: 286

Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka & merekapun mencintai-Nya,
yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin,
QS. Al-Ma’idah [5]: 54

Ya Tuhanku,
anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
QS. As-Saffat [37]: 100

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah & hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
QS. Al-Hasyr [59]: 18

Podcast

Doa

Instagram