Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Bacaan dalam Shalat ‘Isya’

HR. Ibnu Majah: 827 – Bacaan dalam shalat isya

… calah WASY SYAMSI WA DLUHAHA (Demi matahari dan cahayanya di pagi hari) SABBIHISMA RABBIKAL A’LA (Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi) dan WAL LAILI IDZA YAGHSYA (Demi malam apabila menutupi (cahaya siang)) Dan bacalah BISMI RABBIKA (Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu) ” • HR Ibnu Majah 827, Hadits Ibnu Majah 827, Shahih Ibnu Majah 827, Hadits Ibnu Majah No. 827

HR. Ibnu Majah: 826 – Bacaan dalam shalat isya

… in Amir bin Zurarah berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za`idah semuanya dari dari Adi bin Tsabit dari Al Barra` seperti itu Ia berkata “Aku tidak pernah mendengar seseorang yang suaranya lebih bagus dari dia ” atau ia menyebutkan “lebih bagus bacaannya daripada dia ” • HR Ibnu Majah 826, Hadits Ibnu Majah 826, Shahih Ibnu Majah 826, Hadits Ibnu Majah No. 826

HR. Muslim: 712 – Bacaan dalam shalat isya

… ni berkata Abu ar-Rabi’ telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah dia berkata “Dahulu Mu’adz shalat isya’ bersama Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam kemudian mendatangi masjid kaumnya lalu shalat mengimami mereka” • HR Muslim 712, Hadits Shahih Muslim 712, Hadits Muslim No. 712

HR. Muslim: 711 – Bacaan dalam shalat isya

… ada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami dari dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah bahwa Muadz bin Jabal shalat Isya akhir bersama Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam kemudian kembali pulang kepada kaumnya lalu shalat mengimami mereka dengan shalat tersebut • HR Muslim 711, Hadits Shahih Muslim 711, Hadits Muslim No. 711

HR. Muslim: 710 – Bacaan dalam shalat isya

… lallahu’alaihiwasallam kepadanya ‘Apakah kamu ingin menjadi pemfitnah (yang membuat orang lain lari dari agama) wahai Mu’adz? Apabila kamu mengimami manusia maka bacalah surat asy-Syams wa dhuhaha Sabbihisma Rabbika al-A’la dan Iqra’ Bismi Rabbika serta Wa al-Laili idza Yaghsya'” • HR Muslim 710, Hadits Shahih Muslim 710, Hadits Muslim No. 710

HR. Muslim: 709 – Bacaan dalam shalat isya

… endek–” Berkata Sufyan maka saya berkata kepada Amru sesungguhnya Abu az-Zubair telah menceritakan kepada kami dari bahwa dia berkata “Bacalah ‘Iqra dan asy-Syams wa Dhuhaha serta Wa adh-dhuha wa al-Laili Idza Yaghsya dan Sabbihisma Rabbika al-A’la” Maka Amru berkata semisal ini • HR Muslim 709, Hadits Shahih Muslim 709, Hadits Muslim No. 709

HR. Muslim: 708 – Bacaan dalam shalat isya

… epada kami telah menceritakan kepada kami dari ‘Adi bin Tsabit dia berkata “Saya mendengar al-Bara’ bin ‘Azib berkata “Saya mendengar Nabi Shallallahu’alaihiwasallam dalam shalat Isya membaca Surat at-Tin wa az-Zaitun dan tidaklah saya mendengar suara yang lebih bagus daripadanya • HR Muslim 708, Hadits Shahih Muslim 708, Hadits Muslim No. 708

HR. Muslim: 707 – Bacaan dalam shalat isya

… itakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami dari Yahya dan dia adalah Ibnu Sa’id dari ‘Adi bin Tsabit dari al-Bara’ bin ‘Azib bahwasanya dia berkata “Saya shalat Isya bersama Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam maka beliau membaca ‘At-Tin wa az-Zaitun'” • HR Muslim 707, Hadits Shahih Muslim 707, Hadits Muslim No. 707

HR. Muslim: 706 – Bacaan dalam shalat isya

… kepada kami telah menceritakan kepada kami dari dia berkata “Saya mendengar menceritakan dari Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bahwa beliau berada pada suatu perjalanan lalu beliau shalat isya’ yang akhir lalu beliau membaca pada salah satu raka’at ‘At-Tin wa az-Zaitun’ (QS Attin) • HR Muslim 706, Hadits Shahih Muslim 706, Hadits Muslim No. 706

HR. Bukhari: 727 – Bacaan dalam Shalat ‘Isya’

… menceritakan kepada kami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Adi bin Tsabit bahwa dia mendengan Al Bara berkata, “Aku mendengar Nabi membaca ‘WAT TIINI WAZ ZAITUUN’ pada shalat ‘Isya. Dan belum pernah aku mendengar seseorang yang suaranya atau bacaan lebih baik dari beliau.” • HR Bukhari 727, Hadits Shahih Bukhari 727, Hadits Bukhari No. 727)

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan & hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
QS. Al-Isra’ [17]: 36

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
QS. At-Tin [95]: 4

Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu,
Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 216

Allah,
tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya),
tak mengantuk & tak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit & di bumi.
QS. Al-Baqarah [2]: 255

Podcast

Doa

Instagram