Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Azab orang kafir

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 7 [QS. 2:7]

Karena mereka ingkar dengan menutup diri dari kebenaran, maka seakan Allah telah mengunci hati mereka dengan sekat yang tertutup rapat sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam … 2:7, 2 7, 2-7, Surah Al Baqarah 7, Tafsir surat AlBaqarah 7, Quran Al-Baqarah 7, Surah Al Baqarah ayat 7, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 27 [QS. 2:27]

Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, yaitu perjanjian dalam diri setiap manusia yang muncul secara fitrah dan didukung dengan aka … 2:27, 2 27, 2-27, Surah Al Baqarah 27, Tafsir surat AlBaqarah 27, Quran Al-Baqarah 27, Surah Al Baqarah ayat 27, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 114 [QS. 2:114]

Dan siapakah yang lebih zalim, berdosa, memusuhi Allah, dan menentang perintah-Nya dari pada orang yang melarang di dalam masjidmasjid Allah untuk beribadah dan menyebut nama-Nya, dan berusaha meroboh … 2:114, 2 114, 2-114, Surah Al Baqarah 114, Tafsir surat AlBaqarah 114, Quran Al-Baqarah 114, Surah Al Baqarah ayat 114, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 119 [QS. 2:119]

Sungguh, Kami telah mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, dengan kebenaran syariat yang terang dan agama yang lurus, sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang beriman tentang surga yang penuh kenik … 2:119, 2 119, 2-119, Surah Al Baqarah 119, Tafsir surat AlBaqarah 119, Quran Al-Baqarah 119, Surah Al Baqarah ayat 119, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 165 [QS. 2:165]

Dan di antara manusia, meski telah menyaksikan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang demikian banyak dan jelas, masih ada saja orang yang menyembah tuhan selain Allah. Mereka menjadikannya sebagai … 2:165, 2 165, 2-165, Surah Al Baqarah 165, Tafsir surat AlBaqarah 165, Quran Al-Baqarah 165, Surah Al Baqarah ayat 165, #

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 276 [QS. 2:276]

Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat dan menyuburkan sedekah yakni deng … 2:276, 2 276, 2-276, Surah Al Baqarah 276, Tafsir surat AlBaqarah 276, Quran Al-Baqarah 276, Surah Al Baqarah ayat 276, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 22 [QS. 3:22]

Jika demikian, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, tidak memberi manfaat sedikit pun, di dunia dan di akhirat, dan mereka juga tidak memperoleh penolong dari azab Allah di akhira … 3:22, 3 22, 3-22, Surah Ali Imran 22, Tafsir surat AliImran 22, Quran Al Imran 22, Surah Ali Imran ayat 22, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 56 [QS. 3:56]

Allah memberi ancaman bagi orang yang kafir kepada Nabi Isa dan pahala bagi orang yang beriman kepadanya. Maka adapun orang-orang yang kafir kepada Nabi Isa, maka akan Aku azab mereka dengan azab yang … 3:56, 3 56, 3-56, Surah Ali Imran 56, Tafsir surat AliImran 56, Quran Al Imran 56, Surah Ali Imran ayat 56, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 82 [QS. 3:82]

Perjanjian di atas bukan saja dilakukan oleh para nabi tetapi juga mengikat para kaumnya. Maka barang siapa berpaling dari mengimani Nabi Muhammad, setelah itu, yaitu setelah diperkuat dengan sumpah, … 3:82, 3 82, 3-82, Surah Ali Imran 82, Tafsir surat AliImran 82, Quran Al Imran 82, Surah Ali Imran ayat 82, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 86 [QS. 3:86]

Setelah ayat sebelumnya menerangkan sikap penolakan Yahudi terhadap kebenaran Nabi Muhammad dan agama Islam, maka ayat ini menerangkan bahwa sikap tersebut mengakibatkan mereka tidak memperoleh hidaya … 3:86, 3 86, 3-86, Surah Ali Imran 86, Tafsir surat AliImran 86, Quran Al Imran 86, Surah Ali Imran ayat 86, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 87 [QS. 3:87]

Jika mereka tetap kafir dan tidak mau bertobat, maka mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, yakni dijauhkan dari rahmat-Nya. Selama mereka mendapat laknat Allah, maka para malaikat akan be … 3:87, 3 87, 3-87, Surah Ali Imran 87, Tafsir surat AliImran 87, Quran Al Imran 87, Surah Ali Imran ayat 87, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 88 [QS. 3:88]

Sementara di akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mereka juga tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun yang memungkinkan mereka … 3:88, 3 88, 3-88, Surah Ali Imran 88, Tafsir surat AliImran 88, Quran Al Imran 88, Surah Ali Imran ayat 88, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 90 [QS. 3:90]

Sungguh syarat diterimanya tobat adalah terus menerus dalam keimanan, karena itu, orang-orang yang kafir setelah beriman yaitu setelah melihat bukti-bukti kebenaran, bahkan kemudian bertambah kekafira … 3:90, 3 90, 3-90, Surah Ali Imran 90, Tafsir surat AliImran 90, Quran Al Imran 90, Surah Ali Imran ayat 90, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 131 [QS. 3:131]

Dan peliharalah dirimu dari api neraka, lantaran kamu menghalalkan, mempraktikkan, dan memakan riba, yang mengantarkan kamu kepada siksa api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Karena prakt … 3:131, 3 131, 3-131, Surah Ali Imran 131, Tafsir surat AliImran 131, Quran Al Imran 131, Surah Ali Imran ayat 131, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 137 [QS. 3:137]

Setelah Allah meminta manusia tidak mengulangi dan larut dalam dosa, ayat ini meminta mereka memerhatikan keadaan umat terdahulu dan kesudahan mereka. Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah A … 3:137, 3 137, 3-137, Surah Ali Imran 137, Tafsir surat AliImran 137, Quran Al Imran 137, Surah Ali Imran ayat 137, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 141 [QS. 3:141]

dan kegagalan umat Islam dalam Perang Uhud adalah agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa dan kesalahan mereka, dan membinasakan, mengurangi sedikit demi sedikit jumlah orang-orang … 3:141, 3 141, 3-141, Surah Ali Imran 141, Tafsir surat AliImran 141, Quran Al Imran 141, Surah Ali Imran ayat 141, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 178 [QS. 3:178]

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka dengan memperpanjang umur dan tidak segera memberi hukuman atau menimpakan malapetaka kepada m … 3:178, 3 178, 3-178, Surah Ali Imran 178, Tafsir surat AliImran 178, Quran Al Imran 178, Surah Ali Imran ayat 178, #

QS. Ali Imran (Keluarga ‘Imran) – surah 3 ayat 197 [QS. 3:197]

Semua yang ditawarkan orang-orang kafir berupa pangkat, harta benda, dan kemewahan itu hanyalah kesenangan sementara yang tidak bernilai jika dibanding dengan pahala Allah di surga kelak yang penuh ke … 3:197, 3 197, 3-197, Surah Ali Imran 197, Tafsir surat AliImran 197, Quran Al Imran 197, Surah Ali Imran ayat 197, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 137 [QS. 4:137]

Ayat ini secara khusus menerangkan keadaan orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hing … 4:137, 4 137, 4-137, Surah An Nisaa’ 137, Tafsir surat AnNisaa 137, Quran AnNisa 137, An-Nisa’ 137, Surah An Nisa ayat 137, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 167 [QS. 4:167]

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidak percaya kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Qur’an, dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya, dari jalan y … 4:167, 4 167, 4-167, Surah An Nisaa’ 167, Tafsir surat AnNisaa 167, Quran AnNisa 167, An-Nisa’ 167, Surah An Nisa ayat 167, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 168 [QS. 4:168]

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan, kecuali jalan ke … 4:168, 4 168, 4-168, Surah An Nisaa’ 168, Tafsir surat AnNisaa 168, Quran AnNisa 168, An-Nisa’ 168, Surah An Nisa ayat 168, #

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 172 [QS. 4:172]

Ayat selanjutnya menyatakan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan dan bukan pula pelindung atau juru selamat bagi umat manusia, melainkan seorang hamba Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Al-Masih yang dipertuhanka … 4:172, 4 172, 4-172, Surah An Nisaa’ 172, Tafsir surat AnNisaa 172, Quran AnNisa 172, An-Nisa’ 172, Surah An Nisa ayat 172, #

QS. Al Maa’idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 5 [QS. 5:5]

Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang lalu memberikan jawaban atas pertanyaan orang yang beriman tentang apa saja yang dihalalkan bagi mereka. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik … 5:5, 5 5, 5-5, Surah Al Maa’idah 5, Tafsir surat AlMaaidah 5, Quran Al Maidah 5, AlMaidah 5, Al-Ma’idah 5, Surah Al Maidah ayat 5, #

QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 26 [QS. 6:26]

Dan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah itu, melarang, menghalangi, dan mengancam orang lain mendengarkan Al-Qur’an, dan mereka sendiri, dengan kesadaran dan tekad yang b … 6:26, 6 26, 6-26, Surah Al An ‘aam 26, Tafsir surat AlAnaam 26, Quran Al Anaam 26, Al Anam 26, AlAnam 26, Al An’am 26, Surah Al Anam ayat 26, #

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Orang-orang kafir yakni ahli Kitab & orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,
QS. Al-Bayyinah [98]: 1

Segala puji bagi Allah yang telah penuhi janji-Nya kepada kami & telah (memberi) kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal
QS. Az-Zumar [39]: 74

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba,
sedang kamu tidak menyadarinya,
QS. Az-Zumar [39]: 55

Segala puja & puji kita persembahkan kepada Allah semata,
karena Dialah Yang menciptakan & memelihara seluruh makhluk.
QS. Al-Fatihah [1]: 2

Podcast

Doa

Instagram