Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Yusuf

Yusuf (Nabi Yusuf) surah 12 ayat 86


قَالَ اِنَّمَاۤ اَشۡکُوۡا بَثِّیۡ وَ حُزۡنِیۡۤ اِلَی اللّٰہِ وَ اَعۡلَمُ مِنَ اللّٰہِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ
Qaala innamaa asykuu bats-tsii wahuznii ilallahi wa-a’lamu minallahi maa laa ta’lamuun(a);

Ya’qub menjawab:
“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya”.
―QS. 12:86
Topik ▪ Pembentukan langit dalam Al Qur’an
12:86, 12 86, 12-86, Yusuf 86, Yusuf 86, Yusuf 86
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Yusuf (12) : 86. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sambutan Nabi Yakub kepada anak-anaknya dengan berkata: "Wahai anak-anakku, janganlah kalian mencela dan mencercaku.
Saya tidak pernah mengadu kepadamu, begitu juga kepada manusia yang lain tentang kesedihan dan kesusahanku.
Saya mengadu dan menyampaikan keluhan atas musibah yang menimpaku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada-Nya aku meminta perlindungan, berdoa dan memohon untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan itu.
Biarkanlah aku bermunajat dengan Tuhanku.
Saya mengetahui dari ilmu yang diberikan Allah kepadaku bahwa Yusuf itu masih hidup dan tetap memperoleh rezeki.
Ia adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan Dia akan menyempurnakan nikmat-Nya kepada Yusuf dan kepada keluarga Yakub.
Kesemuanya itu kalian tidak mengetahuinya, bahkan telah mengira bahwa Yusuf itu telah mati."

Yusuf (12) ayat 86 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Yusuf (12) ayat 86 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Yusuf (12) ayat 86 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Namun, ucapan mereka tidak berpengaruh sama sekali pada diri Ya'qub.
Ia kemudian menjawab, "Aku tidak mengadu kepada kalian.
Juga tidak meminta kalian untuk meringankan kesedihanku:
yang sulit, yang mudah, yang dapat aku rahasiakan, maupun yang tidak dapat aku rahasiakan.
Sebab, aku tahu benar kebaikan tindakan dan keluasan kasih sayang-Nya yang tidak kalian ketahui."

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Yakub menjawab) terhadap anak-anaknya ("Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku) yaitu kesusahan yang besar yang tidak dapat ditahan lagi, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu lagi menahannya lalu mengadukannya kepada orang lain (dan kesusahanku hanya kepada Allah) bukan kepada yang lain-Nya, karena hanya Dialah yang dapat menyelesaikan pengaduanku ini (dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui.") yaitu bahwasanya mimpi Yusuf itu adalah benar, dia masih tetap hidup.
Kemudian ia berkata:

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Ya'qub berkata, menjawab mereka :
Aku tidak menunjukkan duka dan kesedihanku kecuali kepada Allah semata, karena Dialah yang menghilangkan kemudharatan dan ujian.
Aku mengetahui rahmat Allah dan kelapangan dari-Nya apa yang tidak kalian ketahui.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta'ala.:

Ya'qub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."

Ya'qub menjawab ucapan mereka dengan kalimat berikut:

Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.
Yakni hanya kepada Allah sajalah aku mengadukan kesusahanku dan penderitaan yang kualami ini.

...dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tiada mengetahuinya.
Artinya, aku mengharap semua kebaikan dari Allah.

Dari Ibnu Abbas disebutkan sehubungan dengan makna firman-Nya: dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tiada mengetahuinya.
(Yusuf:86) Yakni mimpi yang dialami oleh Yusuf itu adalah benar, dan Allah pasti akan menampakkannya menjadi kenyataan.

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa aku mengetahui mimpi Yusuf itu benar, dan kelak aku akan bersujud menghormat kepadanya.

Ibnu AbuHatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdul Malik ibnu Abu Buhainah, dari Hafs ibnu Umar ibnu Abuz Zubair, dari Anas ibnu Malik r.a.
yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Nabi Ya’qub mempunyai seorang saudara angkat, di suatu hari saudara angkatnya bertanya kepadanya, "Apakah yang membuat matamu buta dan punggungmu bongkok?” Ya’qub menjawab, "Hal yang membutakan mataku adalah karena menangisi Yusuf, dan hal yang menyebabkan punggungku bongkok ialah kesedihan karena kehilangan Bunyamin.” Maka Jibril 'alaihis salam datang kepadanya dan mengatakan, "Hai Ya’qub, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu, dan berfirman kepadamu, 'Tidakkah kamu malu mengadu kepada selain Aku'?” Ya’qub berkata, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.”Jibril'alaihis salam berkata, "Allah mengetahui apa yang kamu adukan."

Hadis ini berpredikat garib di dalamnya terdapat hal yang mungkar.

Kata Pilihan Dalam Surah Yusuf (12) Ayat 86

HUZN
حُزْن

Huzn atau hazan maknanya ialah kesedihan dan kegundahan, lawan dari kebahagiaan dan kegembiraan.

Lafaz al huzn di dalam Al Qur'an disebutkan dua kali yaitu dalam surah Yusuf (12), ayat 84 dan 86.

Sedangkan hazan diulang tiga kali yaitu dalam surah:
-At Taubah (9), ayat 92;
-Al­ Qashahs (28), ayat 8;
-Faathir (35), ayat 34.

'Audat Allah Mani' Al Qaisi menerangkan di dalam Al Qur'an penggunaan lafaz huzn berbeda dengan penggunaan lafaz hazan. Kedua lafaz ini mempunyai perbedaan makna. Lafaz huzn menunjukkan keadaan di mana perasaan sedih di dalam dada bergumpal tetapi orang yang mengalaminya tidak merintih dan menangis mengeluarkan air mata, dia berusaha menyembunyikan perasaan sedih yang dalam itu di hatinya. Boleh jadi orang yang melihatnya menyangka dia tidak bersedih, sedangkan kesedihannya menyayat hatinya. Ini disebabkan tanda­-tanda zahir kesedihan seperti rintihan dan air mata tidak nampak.

Kesedihan yang dialami oleh Nabi Ya'qub yang diceritakan dalam surah Yusuf ayat ke 84 dan 86, adalah bentuk kesedihan seperti ini. Nabi Ya'qub memendam kesedihannya di dalam hati. Beliau tidak menampakkan kesedihannya itu kepada ahli keluarga dengan menangis maupun merintih. Beliau hanya mengadu kesedihannya kepada Allah saja. Karena sikap beliau yang terlalu memendam kesedihan ini menyebabkan mata beliau buta dan menjadi putih.

Sedangkan lafaz hazan di dalam Al Qur'an menunjukkan kepada satu keadaan di mana emosi kesedihan seseorang bergejolak sehingga rintihan mulut dan keluar tetesan air mata.

Kesedihan yang disebutkan dalam surah At Taubah (9), ayat 92; surah Al Qashash (28), ayat 8; surah Faathir (35), ayat 34 adalah kesedihan yang demikian.

Dalam surah At Taubah diceritakan, antara kaum mukminin ada yang mau ikut berjuang fisabilillah, memenuhi perintah Rasulullah. Namun, mereka tidak mampu melakukannya karena mereka berada dalam keadaan lemah, sakit.

Sumber : Kamus Al Qur'an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:202-203

Informasi Surah Yusuf (يوسف)
Surat Yusuf ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah.

Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf 'alaihis salam Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita ghaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai mu'jizat bagi beliau, sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya.
Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab "Ad Dalail" bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama lslam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf 'alaihis salam ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Dari cerita Yusuf 'alaihis salam ini, Nabi Muhammad ﷺ mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.

Keimanan:

Kenabian Yusuf a.s. dan mu'jizat-mu'jizatnya
ketentuan yang berhubungan de­ngan keagamaan adalah hak Allah semata-mata
qadha Allah tak dapat dirobah
para rasul semuanya laki-laki.

Hukum:

Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah
barang dan anak te­muan wajib dipungut tidak boleh dibiarkan
boleh melakukah helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan.

Kisah:

Riwayat Nabi Yusuf a.s. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a.s.

Lain-lain:

Beberapa dari sifat dan tauladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a.s
persamaan antara agama para nabi-nabi iala tauhid


Gambar Kutipan Surah Yusuf Ayat 86 *beta

Surah Yusuf Ayat 86Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Yusuf

Surah Yusuf (bahasa Arab:يسوف, Yūsuf, "Nabi Yusuf") adalah surah ke-12 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.
Surah ini dinamakan surah Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf.
Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat bagi dia, sedang dia sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya.
Dari cerita Yusuf ini, Nabi Muhammad mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap dia dalam menjalankan tugasnya.
Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Nomor Surah12
Nama SurahYusuf
Arabيوسف
ArtiNabi Yusuf
Nama lainAhsan Al-Qashash (Sebaik-baik Kisah)
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu53
JuzJuz 12 (ayat 1-52),
juz 13 (ayat 53-111)
Jumlah ruku'0
Jumlah ayat111
Jumlah kata1795
Jumlah huruf7305
Surah sebelumnyaSurah Hud
Surah selanjutnyaSurah Ar-Ra’d
4.5
Rating Pembaca: 4.3 (9 votes)
Sending✔ qs yusuf 86, QS 12:86, surat yusuf ayat 130-131, Qs yusuf:86, qs yusuf 86 abjad, isi surat yusuf ayat 86, qs 12 86, pilihan ayat surat yusup, Kandungan Qs Yusuf ayat 48-86 tentang emosi, terjemahan surah yusuf ayat 86

[apsl-login-lite login_text='❤ Bookmark ayat ini?'] [bookmark]📖 Lihat Semua Bookmark-ku