Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Yusuf

Yusuf (Nabi Yusuf) surah 12 ayat 52


ذٰلِکَ لِیَعۡلَمَ اَنِّیۡ لَمۡ اَخُنۡہُ بِالۡغَیۡبِ وَ اَنَّ اللّٰہَ لَا یَہۡدِیۡ کَیۡدَ الۡخَآئِنِیۡنَ
Dzalika liya’lama annii lam akhunhu bil ghaibi wa-annallaha laa yahdii kaidal khaa-iniin(a);

(Yusuf berkata):
“Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.
―QS. 12:52
Topik ▪ Iman ▪ Hidayah (petunjuk) dari Allah ▪ Mereka yang kekal dalam neraka
12:52, 12 52, 12-52, Yusuf 52, Yusuf 52, Yusuf 52
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Yusuf (12) : 52. Oleh Kementrian Agama RI

Ayat ini menerangkan pengakuan Zulaikha yang terus terang mengatakan bahwa dialah yang bersalah, dialah yang menggoda tetapi Yusuf tetap enggan dan berpaling karena takut kepada Tuhannya.
Semuanya itu menjadi bukti tentang kejujurannya.
Ia tidak mau berdusta terhadap Yusuf walaupun Yusuf dalam penjara.
Juga supaya diketahui oleh suaminya bahwa dia berterus terang seperti itu menunjukkan bahwa dia bersih, terpelihara dari perbuatan keji karena kekuatan iman Yusuf.
Istrinya tidak mau dituduh pengkhianat sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada setiap pengkhianatan.

Yusuf (12) ayat 52 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Yusuf (12) ayat 52 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Yusuf (12) ayat 52 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Istri al-'Aziz melanjutkan, "Ini adalah pernyataanku yang benar, dan aku kemukakan pernyataan ini agar Yusuf tahu bahwa aku tidak memanfaatkan kesempatan ketika dia dipenjara untuk terus memperkuat bukti tuduhan yang dilemparkan kepadanya, dan terus menerus dalam mengkhianati dirinya ketika ia tidak ada.
Sesungguhnya Allah tidak akan meluluskan siasat buruk para pengkhianat.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

("Yang demikian itu) yang diisyaratkan adalah permintaan bersih diri (agar dia mengetahui) yang dimaksud adalah Al-Aziz (bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya) terhadap istrinya (di belakangnya) lafal bil-gaib berkedudukan sebagai hal atau kata keterangan keadaan (dan bahwasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.") kemudian Nabi Yusuf bertawadhu` atau merendahkan diri terhadap Allah seraya mengatakan:

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Perkataan demikian yang aku ucapkan untuk membersihkan Yusuf (dari tuduhan) pengakuanku agar suamiku mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya dengan berdusta kepadanya dan perbuatan keji itu tidak terjadi padaku, padahal aku yang merayu Yusuf.
Aku akui yang demikian itu untuk menampakkan kebersihan diriku dan dirinya.
Dan bahwasanya Allah tidak akan memberikan taufik kepada ahli khianat dan tidak akan membimbing mereka dalam perbuatan khianatnya itu.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta'ala.:

Yang demikian itu agar dia (Al-Aziz) mengetahui bahwa sesungguh­nya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya.

Istri Al-Aziz berkata, "Sesungguhnya aku mengakui perbuatanku ini tiada lain agar suamiku mengetahui bahwa aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, karena hal yang terlarang masih belum terjadi.
Dan memang akulah yang menggoda pemuda ini, tetapi dia menolak ajakanku.
Pengakuan ini sengaja aku nyatakan agar suamiku mengetahui bahwa diriku masih suci."

dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang ber­khianat.

#Catatan :
Nabi Yusuf mungkin mengatakan hal ini ketika beliau telah mengetahu adanya pengakuan dari wanita-wanita sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya.

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa kalimat pada ayat 52 dan 53 diucapkan oleh istri Al-Aziz sebagai kelanjutan dari perkataannya pada ayat 51.
Namun harus diperhatikan baik-baik bahwa pengakuan istri Al-Aziz pada ayat 51 "...akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya" memang sesuai dengan akhlaknya yang tidak terpuji.
Sedangkan pada ayat 52 dan 53 merupakan perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang berakhlak mulia dan takut kepada Allah dan tidak mungkin diucapkan oleh seorang wanita yang pernah mengatakan :

"Marilah ke sini.” (Yusuf:23)

"Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu.
(Yusuf:25)

"...dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), tetapi dia menolak.
Dan sungguh jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina.
(Yusuf:32).

Kalimat pada ayat 52 dan 53 justru lebih sesuai jika diucapkan oleh seseorang yang ketika digoda oleh seorang wanita ia mengatakan :

”Aku berlindung kepada Allah, sungguh Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik.Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung."

"Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku.Dan jika tidak Engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka).

Wallahu a'lam.

diringkas dari http://www.tafheem.net/

Informasi Surah Yusuf (يوسف)
Surat Yusuf ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah.

Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf 'alaihis salam Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita ghaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai mu'jizat bagi beliau, sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya.
Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab "Ad Dalail" bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama lslam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf 'alaihis salam ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Dari cerita Yusuf 'alaihis salam ini, Nabi Muhammad ﷺ mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.

Keimanan:

Kenabian Yusuf a.s. dan mu'jizat-mu'jizatnya
ketentuan yang berhubungan de­ngan keagamaan adalah hak Allah semata-mata
qadha Allah tak dapat dirobah
para rasul semuanya laki-laki.

Hukum:

Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah
barang dan anak te­muan wajib dipungut tidak boleh dibiarkan
boleh melakukah helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan.

Kisah:

Riwayat Nabi Yusuf a.s. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a.s.

Lain-lain:

Beberapa dari sifat dan tauladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a.s
persamaan antara agama para nabi-nabi iala tauhid


Gambar Kutipan Surah Yusuf Ayat 52 *beta

Surah Yusuf Ayat 52Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Yusuf

Surah Yusuf (bahasa Arab:يسوف, Yūsuf, "Nabi Yusuf") adalah surah ke-12 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.
Surah ini dinamakan surah Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf.
Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat bagi dia, sedang dia sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya.
Dari cerita Yusuf ini, Nabi Muhammad mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap dia dalam menjalankan tugasnya.
Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Nomor Surah 12
Nama Surah Yusuf
Arab يوسف
Arti Nabi Yusuf
Nama lain Ahsan Al-Qashash (Sebaik-baik Kisah)
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 53
Juz Juz 12 (ayat 1-52),
juz 13 (ayat 53-111)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 111
Jumlah kata 1795
Jumlah huruf 7305
Surah sebelumnya Surah Hud
Surah selanjutnya Surah Ar-Ra’d
4.7
Rating Pembaca: 4.9 (27 votes)
Sending✔ pengakuan berdasarkan al quran QS 12:52

[apsl-login-lite login_text='❤ Bookmark ayat ini?'] [bookmark] 📖 Lihat Semua Bookmark-ku