Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. Yusuf (Nabi Yusuf) – surah 12 ayat 50 [QS. 12:50]

وَ قَالَ الۡمَلِکُ ائۡتُوۡنِیۡ بِہٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَہُ الرَّسُوۡلُ قَالَ ارۡجِعۡ اِلٰی رَبِّکَ فَسۡـَٔلۡہُ مَا بَالُ النِّسۡوَۃِ الّٰتِیۡ قَطَّعۡنَ اَیۡدِیَہُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ بِکَیۡدِہِنَّ عَلِیۡمٌ
Waqaalal malikuu-atuunii bihi falammaa jaa-ahurrasuulu qaalaarji’ ila rabbika faasalhu maa baalunniswatilaatii qath-tha’na aidiyahunna inna rabbii bikaidihinna ‘aliimun;
Dan raja berkata,
“Bawalah dia kepadaku.”
Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata,
“Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya.
Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.”
―QS. Yusuf [12]: 50

And the king said,
"Bring him to me."
But when the messenger came to him, (Joseph) said,
"Return to your master and ask him what is the case of the women who cut their hands.
Indeed, my Lord is Knowing of their plan."
― Chapter 12. Surah Yusuf [verse 50]

وَقَالَ dan berkata

And said
ٱلْمَلِكُ raja

the king,
ٱئْتُونِى bawalah kepadaku

"Bring him to me." *[meaning includes next or prev. word]
بِهِۦ dengannya

"Bring him to me." *[meaning includes next or prev. word]
فَلَمَّا maka tatkala

But when
جَآءَهُ datang kepadanya

came to him
ٱلرَّسُولُ utusan

the messenger,
قَالَ (Yusuf) berkata

he said,
ٱرْجِعْ kembalilah

"Return
إِلَىٰ kepada

to
رَبِّكَ tuanmu

your lord,
فَسْـَٔلْهُ maka tanyakan padanya

and ask him
مَا apa/bagaimana

what
بَالُ halnya

(is the) case
ٱلنِّسْوَةِ wanita-wanita

(of) the women
ٱلَّٰتِى yang

who
قَطَّعْنَ mereka memotong

cut
أَيْدِيَهُنَّ tangan-tangan mereka

their hands.
إِنَّ sesungguhnya

Indeed,
رَبِّى Tuhanku

my Lord
بِكَيْدِهِنَّ dengan tipu daya mereka

of their plot
عَلِيمٌ Maha Mengetahui

(is) All-Knower."

Tafsir

Alquran

Surah Yusuf
12:50

Tafsir QS. Yusuf (12) : 50. Oleh Kementrian Agama RI


Dalam ayat ini diterangkan bagaimana tertariknya raja dengan tabir mimpi yang disampaikan oleh utusannya itu, sehingga raja ingin sekali bertemu langsung dengan Yusuf, maka raja memerintahkan kembali menemui Yusuf di penjara lalu berkata,
"Pergilah engkau temui Yusuf di penjara dan bawalah dia kemari, supaya langsung aku mendengarkan per-kataannya dan aku dapat mengukur sampai di mana tinggi ilmunya dan luas pandangannya.
Mudah-mudahan ilmunya itu dan pandangan-pandangannya itu berguna bagiku untuk keselamatan bangsa dan negaraku.
"
Maka utusan itu pergi menemui Yusuf dan menyampaikan panggilan raja terhadap dirinya, agar ia datang menghadap raja, sebab raja membutuhkan nasihatnya dan akan mengangkatnya ke derajat yang tinggi.
Yusuf memenuhi panggilan raja.

Tetapi sebelum Yusuf datang menghadap, Yusuf minta kepada utusan raja itu agar dia kembali dan menanyakan kepada raja tentang peristiwa perempuan-perempuan yang sudah memotong jarinya sendiri dengan pisau supaya diketahui dengan jelas duduk perkaranya yang sebenarnya.
Sehingga ketika datang menghadap raja, dia sudah dalam keadaan bebas dari tuduhan karena raja lebih mengetahui tentang tipu daya perempuan-perempuan itu.

Tafsir QS. Yusuf (12) : 50. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Sang raja tergugah oleh kemampuan Yusuf dalam menakwilkan mimpinya lalu berkenan mengundangnya.
Ia memerintahkan pembantu-pembantunya untuk mendatangkan Yusuf.


Ketika seorang utusan yang ditugaskan memanggil Yusuf datang menemuinya, hal itu tidak mengurangi penderitaannya meskipun mengandung berita tentang pembebasannya.
Kepedihan seorang narapidana tidak mampu mendorongnya untuk segera membebaskan diri dari sempit dan kejamnya penjara.


Sebaliknya, ia lebih memilih untuk menangguhkannya sebelum terbukti bahwa ia tidak bersalah daripada mempercepat keluar, sementara tuduhan terhadapnya masih tetap menyangkut pada dirinya.
Yusuf lalu berkata kepada sang utusan,
"Kembalilah kepada tuanmu dan mintalah kepadanya agar meninjau kembali tuduhannya terhadap diriku dengan bertanya kepada wanita-wanita yang dikumpulkan oleh istri raja sebagai upaya memperdaya aku yang, karena dikuasai rasa kagum, sampai memotong tangan mereka.


Apakah dengan kejadian itu lantas muncul keyakinan bahwa aku tidak bersalah dan aku tetap suci?
Atau sebaliknya, bahwa aku ini kotor?
Semua itu aku minta untuk membeberkan kebenaran di mata orang banyak.
Tuhanku sungguh Maha Mengetahui tipu muslihat mereka.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Raja berkata kepada anak buahnya,
"Keluarkanlah laki-laki yang menakwilkan mimpi itu dari penjara dan bawalah dia kepadaku.
Maka tatkala utusan raja itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf,
"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya dan urusan mereka bersamaku, supaya kebenaran itu nyata bagi semua orang dan nampak kebersihan diriku.


Sesungguhnya Rabb-ku Maha Mengetahui perbuatan dan perlakuan mereka, tidak ada sesuatupun yang tersembunyi atas-Nya mengenai hal itu."

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Raja berkata) ketika utusannya datang dan mengisahkan kepadanya tentang takbir mimpinya itu


("Bawalah dia kepadaku.") bawalah orang yang telah menakbirkannya itu.


(Maka tatkala datang kepadanya) kepada Nabi Yusuf


(utusan raja itu) kemudian utusan itu meminta kepadanya supaya keluar dari penjara


(berkatalah Yusuf) dengan maksud untuk membersihkan dirinya


("Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya) dimaksud supaya utusan raja itu menanyakan kepada raja


(bagaimana) halnya


(dengan wanita-wanita yang telah melukai tangannya.
Sesungguhnya Rabbku) Tuhanku


(Maha Mengetahui tipu daya mereka.") kemudian utusan itu kembali, lalu ia menceritakan semuanya kepada sang raja, maka sang raja mengumpulkan wanita-wanita itu.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Allah subhanahu wa ta’ala, berfirman menceritakan keadaan Raja Mesir, bahwa setelah mereka mendapat jawaban yang mengagumkan dari Yusuf tentang ta’bir mimpi raja, maka sejak itulah raja mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Nabi YusufBawalah dia kepadaku.

Dengan kata lain, keluarkanlah dia (
Yusuf) dari penjara dan datangkanlah dia ke hadapanku.

Setelah utusan raja datang kepada Yusuf untuk menyampaikan pesan raja, Yusuf menolak untuk keluar dari penjara sebelum raja dan seluruh penduduk negeri mengetahui kebersihan nama dan kehormatannya dari apa yang dituduhkan oleh istri Al-Aziz, dan bahwa dia dimasukkan ke dalam penjara bukan karena sesuatu hal yang mengharuskannya masuk penjara, melainkan dia difitnah dan dizalimi.
Untuk itulah YusufKembalilah kepada tuanmu., hingga akhir ayat.

Di dalam
hadis disebutkan hal yang memujinya dan menonjolkan keutamaan, kemuliaan, ketinggian kedudukannya, serta kesabarannya.
Di dalam kitab Musnad dan kitab Sahihain disebutkan melalui hadis Az-Zuhri, dari Sa’id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Kita lebih berhak ragu daripada Ibrahim, yaitu ketika beliau berkata,
"Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati."
Dan semoga Allah merahmati Lut, sesungguhnya dia telah berlindung di bawah naungan golongan yang kuat.
Seandainya aku tinggal di dalam penjara selama apa yang dialami oleh Yusuf, niscaya aku memenuhi ajakan (tawaran) utusan (raja) itu.

Menurut lafaz lain yang ada pada Imam Ahmad disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr, dari Abu Salamah.
dari Abu Hurairah.
dari Nabi ﷺ sehubungan dengan makna firman-Nya:

…dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.


Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

Seandainya aku (seperti Yusuf), niscaya aku cepat-cepat memenuhi tawaran itu dan tidak akan mencari alasan lain.

Abdur Razzaq mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Sesungguhnya aku kagum kepada Yusuf karena kesabaran dan ke­muliaannya, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya, ketika ditanya tentang sapi-sapi yang kurus dan yang gemuk.
Seandainya aku seperti dia, tentulah aku tidak akan memberikan jawaban kepada mereka sebelum mempersyaratkan bahwa mereka mengeluarkanku (dari penjara).
Sesungguhnya aku merasa kagum kepada Yusuf karena kesabaran dan kemuliaannya, semoga Allah memberikan ampunan baginya, ketika utusan raja datang kepada­nya.
Seandainya aku seperti dia, niscaya aku bersegera menuju ke pintu keluar, tetapi dia menghendaki agar namanya dibersihkan dahulu.

Hadis ini berpredikat mursal.

Unsur Pokok Surah Yusuf (يوسف)

Surat Yusuf ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah.

Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi YusufNabi Muhammad ﷺ sebagai mukjizat bagi beliau, sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya.

Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab "Ad Dalail" bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita YusufYusufNabi Muhammad ﷺ mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.

Keimanan:

▪ Kenabian Yusuf `alaihis salam dan mukjizat-mukjizatnya.
▪ Ketentuan yang berhubungan dengan keagamaan adalah rasul semuanya laki-laki.

Hukum:

▪ Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah.
▪ Barang dan anak temuan wajib dipungut tidak boleh dibiarkan.
▪ Boleh melakukah helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan.

Kisah:

▪ Riwayat Nabi Yusuf `alaihis salam bersaudara dengan orang tua mereka Yaqub `alaihis salam.

Lain-lain:

▪ Beberapa dari sifat dan tauladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf `alaihis salam.
▪ Persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid.

Audio

QS. Yusuf (12) : 1-111 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 111 + Terjemahan Indonesia

QS. Yusuf (12) : 1-111 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 111

Gambar Kutipan Ayat

Surah Yusuf ayat 50 - Gambar 1 Surah Yusuf ayat 50 - Gambar 2
Statistik QS. 12:50
  • Rating RisalahMuslim
4.5

Ayat ini terdapat dalam surah Yusuf.

Surah Yusuf (bahasa Arab:يسوف, Yūsuf, “Nabi Yusuf”) adalah surah ke-12 dalam Alquran.
Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.
Surah ini dinamakan surah Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf.
Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat bagi dia, sedang dia sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya.
Dari cerita Yusuf ini, Nabi Muhammad mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap dia dalam menjalankan tugasnya.
Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Nomor Surah12
Nama SurahYusuf
Arabيوسف
ArtiNabi Yusuf
Nama lainAhsan Al-Qashash (Sebaik-baik Kisah)
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu53
JuzJuz 12 (ayat 1-52),
juz 13 (ayat 53-111)
Jumlah ruku’0
Jumlah ayat111
Jumlah kata1795
Jumlah huruf7305
Surah sebelumnyaSurah Hud
Surah selanjutnyaSurah Ar-Ra’d
Sending
User Review
4.7 (15 votes)
Tags:

12:50, 12 50, 12-50, Surah Yusuf 50, Tafsir surat Yusuf 50, Quran Yusuf 50, Surah Yusuf ayat 50

Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. Fushshilat (Yang dijelaskan) – surah 41 ayat 37 [QS. 41:37]

37. Al-Qur’an memang kitab hidayah yang menuntun manusia agar menempuh jalan yang lurus. Setelah berbicara tentang sikap terpuji, yakni membalas keburukan dengan kebaikan, Al-Qur’an kemudian mengingat … 41:37, 41 37, 41-37, Surah Fushshilat 37, Tafsir surat Fushshilat 37, Quran Fushilat 37, Fusilat 37, Fussilat 37, Surah Fusilat ayat 37

QS. Yunus (Nabi Yunus) – surah 10 ayat 35 [QS. 10:35]

Walaupun pada ayat sebelumnya sudah dipaparkan bukti kekuasaan Allah, namun orang kafir masih tetap menolak menyembah Allah Yang Maha Pemberi Petunjuk. Sehingga pada ayat ini kembali Nabi Muhammad dip … 10:35, 10 35, 10-35, Surah Yunus 35, Tafsir surat Yunus 35, Quran Yunus 35, Surah Yunus ayat 35

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu?

Benar! Kurang tepat!

Penjelasan:
Enam Syarat Meraih Ilmu Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1. Cerdas.
2. inginan yang kuat.
3. Sabar.
4. Bekal
5. Petunjuk guru.
6. Waktu yang lama.

Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama?

Benar! Kurang tepat!

Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah ...

Benar! Kurang tepat!

Penjelasan:
'Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.'
--QS. At Taubah [9] : 122

+

Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa 'Alaihissalam?

Benar! Kurang tepat!

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam?

Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #28
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #28 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #28 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #30

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةًArti dari hadist diatas adalah … Carilah ilmu sampai ke negeri Cina Sampaikanlah kepadaku walau satu ayat.

Pendidikan Agama Islam #16

Alquran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di bawah ini merupakan bukti bahwa Alquran adalah mukjizat

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Maha Adil Maha Pemberi Keputusan Maha

Instagram