Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. Yunus (Nabi Yunus) – surah 10 ayat 30 [QS. 10:30]

ہُنَالِکَ تَبۡلُوۡا کُلُّ نَفۡسٍ مَّاۤ اَسۡلَفَتۡ وَ رُدُّوۡۤا اِلَی اللّٰہِ مَوۡلٰىہُمُ الۡحَقِّ وَ ضَلَّ عَنۡہُمۡ مَّا کَانُوۡا یَفۡتَرُوۡنَ
Hunaalika tabluu kullu nafsin maa aslafat warudduu ilallahi maulaahumul haqqi wadhalla ‘anhum maa kaanuu yaftaruun(a);
Di tempat itu (padang Mahsyar), setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya (dahulu) dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa (pelindung palsu) yang mereka ada-adakan.
―QS. Yunus [10]: 30

There, (on that Day), every soul will be put to trial for what it did previously, and they will be returned to Allah, their master, the Truth, and lost from them is whatever they used to invent.
― Chapter 10. Surah Yunus [verse 30]

هُنَالِكَ disanalah

There
تَبْلُوا۟ merasakan

will be put to trial
كُلُّ tiap-tiap

every
نَفْسٍ diri/jiwa

soul
مَّآ apa

(for) what
أَسْلَفَتْ telah terdahulu

it did previously,
وَرُدُّوٓا۟ dan mereka dikembalikan

and they will be returned
إِلَى kepada

to
ٱللَّهِ Allah

Allah
مَوْلَىٰهُمُ Pelindung mereka

their Lord
ٱلْحَقِّ benar

the true,
وَضَلَّ dan lenyaplah

and will be lost
عَنْهُم dari mereka

from them
مَّا apa

what
كَانُوا۟ adalah mereka

they used (to)
يَفْتَرُونَ mereka adakan

invent.

Tafsir

Alquran

Surah Yunus
10:30

Tafsir QS. Yunus (10) : 30. Oleh Kementrian Agama RI


Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa di Padang Mahsyar nanti seluruh manusia akan dikumpulkan untuk menerima pembalasan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada seorang pun yang bebas dari hukuman-Nya.
Bagi yang berbuat kebajikan akan mendapat balasannya dan sebaliknya mereka yang berbuat kejahatan akan mendapat pula siksaannya.

Kemudian urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah karena Dialah yang paling berhak menentukan keputusan untuk mereka.
Pada saat itu, apa yang mereka harapkan agar memberikan syafaat, serta segala sesuatu yang dianggap dapat memberikan pertolongan, akan sia-sia belaka, tidak ada yang dapat memenuhi harapan mereka, apalagi akan menyelamatkan mereka dari siksaan yang akan menimpa.

Allah ﷻ berfirman:


(Yaitu hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain.
Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

(al-Infi(25) Allah menyeru kaum Muslimin agar mereka menempuh jalan yang menghantarkan diri mereka ke Darussalam yaitu kebahagiaan abadi yang akan mereka rasakan di surga nanti.
Sebagai bimbingan kepada kehidupan yang bahagia itu, Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya, agar mereka menempuh jalan yang lurus yaitu jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia itu.

Mereka dilarang meniru perbuatan orang-orang musyrik yang mengutamakan kehidupan dunia.
Mereka terpesona sedemikian rupa kepada kehidupan dunia;
mereka tidak akan mengharapkan kebahagiaan lain dari yang telah mereka rasakan.

Dengan demikian, mereka telah memilih jalan yang sesat sebab kehidupan dunia itu sangat terbatas dan kebahagiaannya tidak kekal.
Itulah sebabnya maka Allah mengajak kaum Muslimin agar mengikuti syariat dan petunjuk yang dibawa Rasul, agar mereka dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

Petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia adalah merupakan tanda-tanda yang sangat halus, yang dapat dicapai oleh seseorang dengan menggunakan akalnya dengan jalan memperhatikan alam semesta dan isinya, serta hukumhukum yang berlaku di dalamnya, sehingga dengan demikian manusia akan dapat mencapai kebenaran yang hakiki.


Selain itu Allah memberikan penjelasan tentang hukum, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus, yaitu hukum syara yang mengatur hubungan antara makhluk dengan Khalik serta hubungan antara sesama makhluk.
Hukumhukum Allah yang berlaku bagi manusia ditunjukkan oleh Allah dengan taufik-Nya.
Orang yang mencapai hidayah-Nya itu ialah orang-orang yang diberi kemampuan untuk memahami dan melaksanakannya.
Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan iradah-Nya.

Tafsir QS. Yunus (10) : 30. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Di tempat itu, setiap orang mengetahui kebaikan dan keburukan yang telah diperbuatnya, dan menerima balasannya.
Dan di tempat itu pula, orang-orang musyrik meyakini keesaan Allah Yang Mahabenar, dan menyalahkan segala yang mereka ada-adakan tentang Allah.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Di tempat perhitungan itu (Padang Mahsyar), setiap orang memeriksa keadaannya dan amalan yang telah mereka lakukan pada masa lalu dan melihatnya dengan jelas.
Kemudian akan dibalas sesuai dengan kadarnya.


Jika baik balasannya pun baik, dan jika buruk balasannya pun akan buruk.
Hukum yang seadil-adilnya semuanya dikembalikan kepada Allah.


Ahli surga dimasukkan ke dalam surga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka.
Lenyaplah dari orang-orang musyrik itu apa yang mereka ada-adakan atas apa yang mereka sembah selain Allah.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Di tempat itu) yakni pada hari itu


(akan merasakan pembalasan) lafal tabluu berasal dari mashdar al-balwaa.
Akan tetapi menurut qiraat lainnya dibaca tatluu berasal dari mashdar tilaawah, artinya dibacakan


(tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakannya dahulu) amalamal perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia


(dan mereka dikembalikan kepada Allah Pelindung mereka yang sebenarnya) pelindung yang hak dan yang selama-lamanya


(dan lenyaplah) hilanglah


(dari mereka apa yang mereka ada-adakan) terhadap Allah subhanahu wa ta’ala yaitu berupa sekutu-sekutu yang mereka sembah itu.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Firman Allah subhanahu wa ta’ala :

Di tempat itu (Padang Mahsyar) tiap-tiap diri merasakan pem­balasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu.

Yakni di Padang Mahsyar tempat mereka berhenti menjalani hisab di hari kiamat, setiap diri diuji dan mengetahui semua amal perbuatan yang telah dikerjakannya dahulu, amal baik dan amal buruknya.
Ayat ini sama dengan yang disebutkan oleh firman-Nya:

Pada hari ditampakkan segala rahasia.
(QS. At-Tariq [86]: 9)

Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
(QS. Al-Qiyaamah [75]: 13)

Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya dengan terbuka,
"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu."
(QS. Al Israa [17]: 13-14)

Sebagian ulama ada yang telah membacanya dengan bacaan berikut:

Di tempat itu (Padang Mahsyar) tiap-tiap diri membaca dari apa yang telah dikerjakannya dahulu.

Sebagian ulama menafsirkannya dengan pengertian membaca (yakni buku catatan amal perbuatannya).
Sedangkan sebagian ulama lain menafsirkannya dengan pengertian ‘mengikuti’, yakni mengikuti amal baik dan amal buruk yang telah dikerjakannya.
Dan sebagian ulama lainnya lagi menafsirkannya dengan hadis yang mengatakan:

Sungguh setiap umat akan mengikuti apa yang biasa disembahnya.
Maka orang yang menyembah matahari akan menyikuti matahari, orang yang menyembah bulan akan mengikuti bulan, dan orang yang dulunya menyembah Tagut akan mengikuti Tagut, hingga akhir hadis.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala :

…dan mereka dikembalikan kepada Allah, Pelindung mereka yang sebenarnya.

Artinya, semua urusan dikembalikan kepada Allah, Hakim Yang Mahaadil.
Maka Dialah yang akan memutuskannya dan memasukkan ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka.

…dan lenyaplah dari mereka.

Yakni lenyaplah dari orang-orang musyrik itu.

…apa yang mereka ada-adakan.

Maksudnya, segala sesuatu yang dahulu mereka sembah selain Allah sebagai kedustaan yang mereka ada-adakan terhadap Allah.

Unsur Pokok Surah Yunus (يونس)

Surat Yunus terdiri atas 109 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah kecuali ayat 40, 94, 95.
Diturunkan pada masa Nabi Muhammad ﷺ berada di Madinah.

Surat ini dinamai "surat Yunus" karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunusalaihis salam dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya.

Keimanan:

Alquran bukanlah sihir.
▪ Allah mengatur alam semesta dari Arasy-Nya.
▪ Syafa’at hanyalah dengan izin Allah.
Hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat-Nya.

Kisah:

▪ Kisah Nabi Nuh `alaihis salam dengan kaumnya.
▪ Nabi Musa dengan Fir’aun dan tukang-tukang sihir.
▪ Kisah Bani Israil setelah ke luar dari negeri Mesir.
▪ Nabi Yunus `alaihis salam dengan kaumnya.

Lain-lain:

▪ Manusia ingat kepada Allah di waktu kesukaran dan lupa di waktu senang.
▪ Keadaan orang-orang baik dan orang-orang jahat di hari kiamat.
Alquran tidak dapat ditandingi.
Rasul hanya menyampaikan risalah.

Audio

QS. Yunus (10) : 1-109 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 109 + Terjemahan Indonesia

QS. Yunus (10) : 1-109 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 109

Gambar Kutipan Ayat

Surah Yunus ayat 30 - Gambar 1 Surah Yunus ayat 30 - Gambar 2
Statistik QS. 10:30
  • Rating RisalahMuslim
4.5

Ayat ini terdapat dalam surah Yunus.

Surah Yunus (Arab: ينوس , Yūnus, “Nabi Yunus”) adalah surah ke-10 dalam Alquran.
Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah kecuali ayat 40, 94, 95, yang diturunkan pada di Madinah.

Nomor Surah10
Nama SurahYunus
Arabيونس
ArtiNabi Yunus
Nama lain
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu51
JuzJuz 11 (ayat 1-109)
Jumlah ruku’11 ruku’
Jumlah ayat109
Jumlah kata1844
Jumlah huruf7593
Surah sebelumnyaSurah At-Taubah
Surah selanjutnyaSurah Hud
Sending
User Review
4.3 (15 votes)
Tags:

10:30, 10 30, 10-30, Surah Yunus 30, Tafsir surat Yunus 30, Quran Yunus 30, Surah Yunus ayat 30

Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. Asy Shyuura (Musyawarah) – surah 42 ayat 45 [QS. 42:45]

45. Dan kamu dan siapa pun yang hadir di tempat itu akan melihat mereka, orang-orang yang zalim, sedang di hadapkan ke neraka sebagai tempat penyiksaan yang abadi bagi mereka dalam keadaan tertunduk k … 42:45, 42 45, 42-45, Surah Asy Shyuura 45, Tafsir surat AsyShyuura 45, Quran Asy Syura 45, Asy-Syura 45, Surah Asy Syura ayat 45

QS. Al Ahqaaf (Bukit-bukit pasir) – surah 46 ayat 13 [QS. 46:13]

13-14. Ayat sebelumnya ditutup dengan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Kini dijelaskan tentang keadaan dari orang-orang yang berbuat baik itu, yaitu sesungguhnya orang-orang yang berk … 46:13, 46 13, 46-13, Surah Al Ahqaaf 13, Tafsir surat AlAhqaaf 13, Quran Al Ahqaf 13, AlAhqaf 13, Al-Ahqaf 13, Surah Al Ahqaf ayat 13

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah ....

Benar! Kurang tepat!

Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu ...

Benar! Kurang tepat!

Surah yang menjelaskan bahwa “Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta”, yaitu ...

Benar! Kurang tepat!

+

Array

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan ...

Benar! Kurang tepat!

Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang ...

Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #19
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #19 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #19 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #13

Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? Khandaq Uhud Hunain Badar Perang Salib Benar! Kurang tepat! Penjelasan:Pertempuran Badar

Pendidikan Agama Islam #5

Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … seperti yang kamu inginkan apa yang dirasakan oleh hatinya kebenaran bahwa kita hidup

Pendidikan Agama Islam #15

َبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًاDalil di atas adalah nama-nama lain dari Alquran, yaitu Al Dzikr At

Instagram