QS. Ibrahim (Nabi Ibrahim) – surah 14 ayat 21 [QS. 14:21]

وَ بَرَزُوۡا لِلّٰہِ جَمِیۡعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِیۡنَ اسۡتَکۡبَرُوۡۤا اِنَّا کُنَّا لَکُمۡ تَبَعًا فَہَلۡ اَنۡتُمۡ مُّغۡنُوۡنَ عَنَّا مِنۡ عَذَابِ اللّٰہِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ قَالُوۡا لَوۡ ہَدٰىنَا اللّٰہُ لَہَدَیۡنٰکُمۡ ؕ سَوَآءٌ عَلَیۡنَاۤ اَجَزِعۡنَاۤ اَمۡ صَبَرۡنَا مَا لَنَا مِنۡ مَّحِیۡصٍ
Wabarazuu lillahi jamii’an faqaaladh-dhu’afaa-u lil-ladziina-astakbaruu innaa kunnaa lakum taba’an fahal antum mughnuuna ‘annaa min ‘adzaabillahi min syai-in qaaluuu lau hadaanaallahu lahadainaakum sawaa-un ‘alainaa ajazi’naa am shabarnaa maa lanaa min mahiishin;

Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong:
“Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja?
Mereka menjawab:
“Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu.
Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar.
Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri”.
―QS. 14:21
Topik ▪ Hari Kebangkitan ▪ Manusia dibangkitkan dari kubur ▪ Perintah untuk berfikir dan menghayati
14:21, 14 21, 14-21, Ibrahim 21, Ibrahim 21, Ibrahim 21

Tafsir surah Ibrahim (14) ayat 21

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Ibrahim (14) : 21. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta’ala menggambarkan keadaan yang akan terjadi kelak di padang mahsyar, di mana manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur untuk pelaksanaan “yaumul hisab”,
yaitu memperhitungkan amal kebaikan dan perbuatan jahat yang dilakukan masing-masing orang ketika masih hidup di dunia.

Disebutkan dalam ayat ini, bahwa semua manusia akan berkumpul menghadap Allah di padang Mahsyar untuk berhisab dan mendengarkan keputusan Allah tentang nasib mereka selanjutnya.
Dan setelah selesai berhisab, dan orang yang berdosa telah ditetapkan akan disiksa dalam neraka, maka timbullah kesadaran dan rasa penyesalan dari kaum yang lemah iman yang telah tergoda dan tersesat oleh bujukan orang-orang yang sombong di dunia ini yang memperlakukan diri mereka sebagai Tuhan, dan kaum yang lemah iman tersebut dianggap sebagai hamba mereka.
Ketika itu, berkatalah mereka yang lemah iman kepada orang-orang sombong yang pernah menjadi ikutan mereka selagi di dunia: “Kami pernah menjadi pengikut-pengikutnya ketika di dunia.
Dan sekarang, dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab dan siksaan Allah walaupun hanya sedikit saja?”

Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan jawaban orang-orang yang sombong itu atas permintaan kaum yang lemah itu: “Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, tentulah kami dapat pula memberi petunjuk kepada kamu.
Dan sekarang ini keadaan kita adalah sama saja, harus memilih antara mengeluh dan menyesali perbuatan kita, atau bersabar menerima nasib yang telah ditetapkan Allah kepada kita.
Kita sekali-kali tidak mendapatkan tempat untuk melarikan diri dari azab dan siksa-Nya.”

Ayat ini menggambarkan dengan jelas, betapa besarnya kesalahan yang telah dilakukan kedua golongan itu.
Golongan pertama, yaitu mereka yang lemah iman telah membiarkan diri mereka menjadi permainan kaum yang sombong di dunia ini, dan telah menghambakan diri kepada mereka itu, dan di akhirat ternyata pula bahwa mereka yang diagungkan itu tak mampu membela diri mereka sendiri dari azab Allah, apalagi membela orang-orang lain yang telah mereka perhamba di dunia ini.
Sedang golongan kedua, telah melakukan penipuan kepada kaum lemah di dunia ini dan berlagak sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa dan di akhirat mereka dituntut pula oleh para pengikutnya untuk membela dan menghindarkan mereka dari azab Allah, akan tetapi mereka tidak berdaya apa-apa berhadapan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta’ala

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Benar-benar tidak ada keraguan, bahwa orang-orang kafir akan bangkit semuanya dari kubur mereka untuk perhitungan Allah, hingga seolah-olah telah terjadi sekarang.
Pada saat itu para pengikut yang lemah mengatakan kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sombong, “Kami dulu adalah pengikut kalian dalam mendustakan para rasul, memerangi dan menolak pesan-pesan mereka.
Apakah, pada hari ini, kalian mampu menghindarkan kami dari sebagian azab Allah?”
Para pemimpin yang sombong itu menjawab, “Seandainya kami ditunjukkan dan dibimbing Allah menuju jalan keselamatan, tentu kami akan membimbing dan menyeru kalian ke situ.
Tetapi kami telah tersesat, maka kami juga telah menyesatkan kalian.
Dengan kata lain, kami telah memilihkan buat kalian sesuatu yang telah kami pilih buat kami.
Dan sekarang ini, sama saja bagi kita, mengeluh ataupun bersabar, kita tidak mempunyai tempat pelarian dari azab Allah.”

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan mereka akan berkumpul menghadap) semua makhluk itu menghadap.

Ungkapan pada ayat ini dan ayat sebelumnya memakai fi`il madhi, dimaksud untuk memberikan pengertian kepastian bahwa hal itu benar-benar akan terjadi (kepada Allah semuanya, lalu berkatalah orang-orang yang lemah) yakni para pengikut (kepada orang-orang yang sombong) yaitu orang-orang yang diikuti (“Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian) lafal taba`an merupakan bentuk jamak dari kata tunggal tabi`un (maka dapatkah kalian menghindarkan) menolak (daripada kami azab Allah walau sedikit saja?”) huruf min yang pertama tadi bermakna lit-tabyin atau untuk menjelaskan, sedangkan huruf min pada ayat ini bermakna lit-tab`idh atau menunjukkan makna sebagian.

(Mereka berkata) orang-orang yang diikuti itu (“Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian) artinya nicaya kami akan menyeru kalian ke jalan hidayah.

(Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, sekali-kali tidak mempunyai) huruf min di sini adalah zaidah (tempat untuk melarikan diri.”) tempat berlindung dari azab-Nya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Manusia akan keluar dari kubur mereka, dan mereka semua pada Hari Kiamat menghadap kepada Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa, agar Dia memutuskan perkara di antara mereka.
Maka, para pengikut berkata kepada pemimpin mereka :
Sesungguhnya kami dahulu sebagai pengikut kalian di dunia, kami melaksanakan perintah kalian, maka apakah kalian (sekarang) dapat menghindarkan kami dari adzab Allah sedikit saja, sebagaimana yang kalian janjikan kepada kami??
Para pemimpin menjawab :
Seandainya Allah memberi kami petunjuk kepada keimanan, niscaya kami menunjukkan kalian kepadanya.
Tetapi Dia tidak memberi taufik kepada kami, sehingga kami sesat dan menyesatkan kalian.
Sama saja bagi kami dan bagi kalian, apakah mengeluh atau bersabar.
Karena kita tidak memiliki tempat berlari dan tempat menyelamatkan diri dari adzab.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala.:

Dan mereka semuanya (di Padang Mahsyar) akan berkumpul.

Yakni semua makhluk —baik yang taat maupun yang durhaka— berkumpul menghadap ke hadirat Allah Yang Maha Esa lagi Maha-menang.
Dengan kata lain, mereka berkumpul di suatu lapangan (Padang Mahsyar).
Di tempat itu tiada sesuatu pun yang menutupi seorang pun.

Maka berkatalah orang-orang yang lemah.

Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemimpin, panglima, dan pembesar mereka.
kepada orang-orang yang sombong.
(Q.S. Ibrahim [14]: 21) yang tidak mau menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan tidak mau taat kepada para rasul.
Orang-orang yang lemah itu berkata kepada mereka:

Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian.

Maksudnya, dahulu manakala kalian memerintahkan sesuatu kepada kami, kami selalu taat dan mengerjakannya.

…maka dapatkah kalian menghindarkan dari kami azab Allah (walaupun) sedikit saja?

Yakni dapatkah kalian menghindarkan, kami dari azab Allah seperti yang pernah kalian janjikan kepada kami di masa lalu?
Maka para pemimpin mereka berkata kepada mereka:

Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian.

Tetapi telah pasti atas diri kami azab Tuhan kami, serta takdir Allah telah menentukan kami dan kalian untuk menerimanya.
Dan kepastian siksaan Allah telah ditetapkan atas orang-orang kafir.

Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar.
Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

Artinya, tiada keselamatan bagi kita dari apa yang sedang kita alami sekarang, baik kita bersabar ataupun mengeluh terhadapnya.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian dari ahli neraka berkata kepada sebagian yang lain, “Marilah kalian semua, sesungguhnya ahli surga memperoleh surga tiada lain berkat tangisan dan permohonan mereka dengan rendah diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala.
Sekarang marilah kita menangis dan memohon dengan rendah diri kepada Allah.” Lalu menangislah mereka seraya memohon kepada Allah dengan berendah diri.
Setelah mereka merasakan bahwa hal itu tidak bermanfaat, berkatalah mereka, “Sesungguhnya ahli surga memperoleh surga tiada lain berkat kesabaran mereka, maka marilah kita bersabar.” Kemudian bersabarlah mereka dengan kesabaran yang belum pernah terlihat mereka melakukan­nya.
Akan tetapi, ternyata kesabaran mereka tidak bermanfaat pula.
Maka saat itu juga mereka berkata:

Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar., hingga akhir ayat.

Menurut kami, makna lahiriah dari perdebatan yang terjadi di dalam neraka sesudah mereka berada di dalamnya sama saja pengertiannya dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.
dalam firman-Nya:

Dan (ingatlah) ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, “Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikut kalian, maka dapatkah kalian menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka?”
Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, “Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-Nya).” (Q.S. Al-Mu’min [40]: 47-48)

Allah berfirman, “Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian.
Setiap sesuatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya), sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, “Ya Tuhan kami.
mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.” Allah berfirman, “Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, tetapi kalian tidak mengetahui.” Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, “Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan.” (Q.S. Al-A’raf [7]: 38-39)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).
Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 67-68)

Adapun mengenai perdebatan mereka (ahli neraka) di Padang Mahsyar, hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.
melalui firman-Nya:

Dan (alangkah) hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain, orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, “Kalau tidaklah karena kalian, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman.” Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, “Kamikah yang telah menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian?
(Tidak), sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa.” Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, “(Tidak), sebenarnya tipu daya (kalian) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kalian menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya.” Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab.
Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir.
Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.
(Q.S. Saba’ [34]: 31-33)


Informasi Surah Ibrahim (إبراهيم)
Surat Ibrahim ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekah sebelum Hijrah.

Dinamakan surat “IBRAHIM”,
karena surat ini mengan­dung do’a Nabi Ibrahim ‘alaihis salam yaitu pada ayat 35 sampai dengan 41.
Do’a ini isinya antara lain:
permohonan agar keturunannya mendirikan shalat, dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur.
Do’a Nabi Ibra­ him ‘alaihis salam ini telah diperkenankan oleh Allah s.w.t sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang.
Do’a tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala sesudah selesai membina Ka’bah bersama puteranya Ismail ‘alaihis salam, di dataran tanah Mekah yang tandus.

Keimanan:

Al Qur’an adalah pembimbing manusia ke jalan Allah
segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah
keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi kesempumaan-Nya
nabi-nabi membawa mu’jizat atas izin Allah semata-mata
Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru
ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang batin.

Hukum:

Perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian harta, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan,

Kisah:

Kisah Nabi Musa a.s. dengan kaumnya, serta kisah para rasul zaman dahulu.

Lain-lain:

Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri
perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil
kejadian langit dan bumi mengandung hikmah-hikmah
macam-macam ni’mat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriNya.

Ayat-ayat dalam Surah Ibrahim (52 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Ibrahim (14) ayat 21 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Ibrahim (14) ayat 21 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Ibrahim (14) ayat 21 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Ibrahim - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 52 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 14:21
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Ibrahim.

Surah Ibrahim (bahasa Arab:إبراهيم, Ibrāhīm, "Nabi Ibrahim") adalah surah ke-14 dalam al-Quran.
Surah ini terdiri atas 52 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah.
Dinamakan Ibrahim, karena surah ini mengandung doa Nabi Ibrahim yaitu ayat 35 sampai dengan 41.
Doa ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya mendirikan salat, dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekkah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur.
Doa Nabi Ibrahim ini telah diperkenankan oleh Allah sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang.
Doa tersebut dipanjatkan dia ke hadirat Allah sesudah selesai membina Ka'bah bersama puteranya Ismail, di dataran tanah Mekkah yang tandus.

Nomor Surah 14
Nama Surah Ibrahim
Arab إبراهيم
Arti Nabi Ibrahim
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 72
Juz Juz 13 (ayat 1-52)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 52
Jumlah kata 833
Jumlah huruf 3541
Surah sebelumnya Surah Ar-Ra’d
Surah selanjutnya Surah Al-Hijr
4.4
Ratingmu: 4.4 (14 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta