Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Hud

Hud (Nabi Hud) surah 11 ayat 73


قَالُوۡۤا اَتَعۡجَبِیۡنَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰہِ رَحۡمَتُ اللّٰہِ وَ بَرَکٰتُہٗ عَلَیۡکُمۡ اَہۡلَ الۡبَیۡتِ ؕ اِنَّہٗ حَمِیۡدٌ مَّجِیۡدٌ
Qaaluuu ata’jabiina min amrillahi rahmatullahi wabarakaatuhu ‘alaikum ahlal baiti innahu hamiidun majiidun;

Para malaikat itu berkata:
“Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?
(Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah”.
―QS. 11:73
Topik ▪ Malaikat ▪ Doa malaikat untuk umat muslim ▪ Pahala Iman
11:73, 11 73, 11-73, Hud 73, Hud 73, Hud 73
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Hud (11) : 73. Oleh Kementrian Agama RI

Akhirnya para malaikat itu berkata: "Apakah patut kamu merasa heran terhadap sesuatu yang telah ditetapkan Allah?"
Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa tidak akan sulit baginya bila Dia menghendaki akan menganugerahkan anak kepada siapa saja meskipun hal itu menurut adat dan kebiasaan tidak mungkin terjadi.
Hal itu sungguh amat mudah bagi Allah sesuai dengan firman-Nya:

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah." Maka terjadilah ia.
(Q.S.
Yasin: 82)

Selanjutnya malaikat mengatakan: "Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kamu hai keluarga Ibrahim a.s.
Dialah yang berhak disanjung dan dipuji.

Mendengar ucapan para malaikat itu mengertilah Nabi Ibrahim a.s.
dan istrinya Sarah, bahwa mereka telah telanjur dan terlalu lancang mengucapkan kata-kata padahal yang membawa berita gembira itu adalah para malaikat Allah
Tidaklah dapat dilukiskan bagaimana gembira dan bahagianya Nabi Ibrahim a.s.
terutama istri Nabi Ibrahim a.s.
yang lain yang bernama Hajar telah melahirkan seorang putra bernama Ismail.
Mereka mengucapkan syukur dan puji kepada Allah yang telah memberi mereka karunia yang sudah lama mereka idam-idamkan dan hampir berputus asa dalam hal ini karena mereka sudah tua.

Hud (11) ayat 73 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Hud (11) ayat 73 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Hud (11) ayat 73 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Malaikat berkata kepadanya, "Apakah kamu merasa heran akan mendapatkan anak meskipun kalian berdua telah berusia tua, padahal itu semua terjadi atas perintah Allah yang tidak dapat dihalangai oleh sesuatu apapun?
Itulah rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, sanak keluarga Nabi.
Bukanlah suatu hal yang aneh jika Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain.
Dialah yang melakukan segala sesuatu yang patut dipuji.
Dia Mahaagung, serta banyak memberikan kebaikan, kemuliaan dan karunia.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang perintah Allah) yakni kekuasaan-Nya (itu adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kalian) hai (ahlul bait) keluarga Nabi Ibrahim.
(Sesungguhnya Allah Maha Terpuji) sangat terpuji (lagi Maha Pemurah") Maha Pengasih.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Para malaikat itu berkata :
Apakah engkau merasa heran terhadap urusan Allah dan ketetapan-Nya??
Sesungguhnya rahmat Allah dan keberkahan-Nya telah dicurahkan atas kalian, hai sekalian keluarga nabi.
Sesungguhnya Allah Maha Terpuji sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya.
Pemilik kemuliaan dan keagungan.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta'ala.:

Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?” (Huud:73)

Para malaikat itu berkata kepada istri Nabi Ibrahim, "Janganlah kamu merasa heran tentang kekuasaan Allah, karena sesungguhnya apabila Dia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kepadanya, 'Jadilah.' Maka jadilah ia.
Karena itu, janganlah kamu merasa heran dengan hal ini, sekalipun kamu sudah lanjut usia serta mandul dan suamimu pun sudah lanjut usia.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kalian, hai ahli bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah (Huud:73)

Dia Maha Terpuji dalam semua perbuatan dan ucapan-Nya, lagi Maha Terpuji dalam semua sifat dan zat-Nya.
Di dalam sebuah hadis yang tertera dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa mereka (para sahabat) bertanya, "Sesungguhnya kami telah mengetahui cara mengucapkan salam penghormatan kepadamu, maka bagaimanakah cara mengucapkan salawat untukmu, hai Rasulullah?"
Rasulullah ﷺ menjawab:

Katakanlah, "Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau limpah­kan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

Kata Pilihan Dalam Surah Hud (11) Ayat 73

AHLAL BAIT
أَهْلَ ٱلْبَيْت

Kata ahl sinonim dengan perkataan ashab yang bermaksud pemilik, empunya dan ahli. Sedangkan kata al bait dari segi bahasa mempunyai berbagai maksud yaitu bait-bait syair, perkawinan atau rumah. Apabila dicantumkan kata ahl dengan al bait, ia memberi dua makna, yaitu anggota keluarga dan ahli rumah yaitu keluarga Rasulullah.

Kata ahlal bait disebut sebanyak tiga kali di dalam Al Qur'an yaitu dalam surah :
- Al Ahzab (33), ayat 33;
- Al Qashash (28), ayat 12
- Hud (11), ayat 73.

Dari segi istilah, ahlal bait adalah nama yang digunakan untuk ahli keluarga Nabi Muhammad untuk membedakan mereka dari kaum Muhajirin dan Anshar. Sedangkan golongan 'aliwiyyin' menafsirkan ahlal­ bait sebagai Ali, Fatimah dan keturunannya.

Kesimpulannya, penggunaan istilah ahlal bait di dalam Al Qur'an merujuk kepada keluarga Nabi Muhammad.

Sumber : Kamus Al Qur'an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:27-28

Informasi Surah Hud (هود)
Surat Huud termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus.
Surat ini dinamai surat Hud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Hud 'alaihis salam dan kaumnya, dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh 'alaihis salam, Shaleh 'alaihis salam, Ibrahim 'alaihis salam, Luth 'alaihis salam, Syu'aib 'alaihis salam.
dan Musa 'alaihis salam

Keimanan:

adanya 'Arsy Allah
kejadian alam dalam 6 pase
adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat.

Hukum:

agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebih-lebihan
tidak boleh berlaku sombong
tidak boleh mendo'a atau mengha­rapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah.

Kisah:

Kisah Nuh a.s. dan kaumnya
kisah Huud a.s. dan kaumnya
kisah Shaleh a.s. dan kaumnya
kisah Ibrahim a.s. dan kaumnya
kisah Syuaib a.s. dan kaumnya
kisah Luth a.s. dan kaumnya
kisah Musa a.s, dan kaumnya.

Lain-lain:

Pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi
air sumber segala ke­hidupan
sembahyang itu memperkuat iman
sunnah Allah yang berhubungan de­ngan kebinasaan suatu kaum.


Gambar Kutipan Surah Hud Ayat 73 *beta

Surah Hud Ayat 73Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Hud

Surah Hud (Arab: هود , Hūd, "Nabi Hud") adalah surah ke-11 dalam al-Qur'an dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Surah ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surah Yunus.
Surah ini dinamai surah Hud karena ada hubungan dengan kisah Nabi Hud dan kaumnya dalam surah.
terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh, Shaleh, Ibrahim, Luth, Syu'aib, dan Musa.

Nomor Surah 11
Nama Surah Hud
Arab هود
Arti Nabi Hud
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 52
Juz Juz 11 (ayat 1-5),

juz 12 (ayat 6-123)

Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 123
Jumlah kata 1948
Jumlah huruf 7820
Surah sebelumnya Surah Yunus
Surah selanjutnya Surah Yusuf
4.7
Rating Pembaca: 4.3 (13 votes)
Sending✔ q s hud/11:73

Anda perlu login mengelola Bookmark.

📖 Lihat Semua Bookmark-ku