QS. Hud (Nabi Hud) – surah 11 ayat 5 [QS. 11:5]

اَلَاۤ اِنَّہُمۡ یَثۡنُوۡنَ صُدُوۡرَہُمۡ لِیَسۡتَخۡفُوۡا مِنۡہُ ؕ اَلَا حِیۡنَ یَسۡتَغۡشُوۡنَ ثِیَابَہُمۡ ۙ یَعۡلَمُ مَا یُسِرُّوۡنَ وَ مَا یُعۡلِنُوۡنَ ۚ اِنَّہٗ عَلِیۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ
Alaa innahum yatsnuuna shuduurahum liyastakhfuu minhu alaa hiina yastaghsyuuna tsiyaabahum ya’lamu maa yusirruuna wamaa yu’linuuna innahu ‘aliimun bidzaatish-shuduur(i);

Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad).
Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
―QS. 11:5
Topik ▪ Menyempurnakan takaran dan timbangan
11:5, 11 5, 11-5, Hud 5, Hud 5, Hud 5

Tafsir surah Hud (11) ayat 5

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Hud (11) : 5. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala memperingatkan dan menuntut perhatian manusia untuk mengambil pelajaran dan sifat orang yang menolak kebenaran.
Mereka ini tidak mau mendengarkan dakwah tauhid dan ajaran agama, lalu mereka menekurkan kepala untuk menyembunyikan mukanya karena malu.
Wajah mereka tidak kuat menghadapi sinar kebenaran (Alquran) sewaktu dibacakan kepada mereka, tetapi sinar-sinar ini menembus jiwa mereka.
Mereka menyemnbunyikan muka mereka dari Rasulullah ﷺ.
Kata Abdullah Ibnu Saddad: “Adalah seorang di antara mereka bila lewat di hadapan Rasulullah ﷺ.
menekurkan mukanya supaya dia tidak dilihat orang.
Mengapa mereka berbuat demikian itu padahal tidak ada faedahnya sedikit pun untuk melindungi sikap mereka yang sebenarnya?
Allah, mengetahui keadaan mereka sewaktu mereka di malam hari, di dalam kamar tidurnya, berselimut dengan kain kumal sehingga menutupi seluruh badan mereka.
Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan.
Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada manusia, dan segala yang terlintas dalam jiwa mereka.
Seharusnya mereka tidak bersikap demikian, semua isi langit dan bumi ini tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta’ala

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Sesungguhnya manusia mencoba menutupi dada untuk menyembunyikan apa yang terdetik di hati mereka.
Mereka berusaha keras menyembunyikannya dan menyangka bahwa Allah tidak mengetahui apa yang terlintas dalam benak mereka.
Maka ketahuilah, kalaupun mereka beranjak ke tempat tidur dengan berselimut di gelap malam sambil menutup-nutupi apa yang ada di dalam hati, Allah Maha Mengetahui semua yang mereka lakukan, baik yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan.
Allah Mahatahu apa yang terdetik di dalam hati dan apa yang sengaja disembunyikan.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

Ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas r.a.

diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang merasa malu untuk membuang air besar atau merasa malu berjimak karena kemaluan mereka terlihat dari atas langit.

Akan tetapi menurut pendapat yang lain dikatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perihal orang-orang munafik (Ingatlah sesungguhnya orang-orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripada-Nya) daripada Allah (Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain) menutupi dirinya dengan kain (Allah mengetahui) Maha Tinggi Allah (apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan) sehingga sembunyi mereka tidak ada gunanya lagi (sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati) artinya Dia mengetahui semua apa yang ada di dalam hati.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya.
Mereka menyangka dapat menyembunyikannya dari Allah.
Tidakkah mereka tahu ketika mereka menyelimuti tubuhnya dengan kain bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan??
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, yaitu niat mereka dan rahasia-rahasia mereka.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka tidak suka bila menghadapkan kemaluan mereka ke arah langit di saat mereka melakukan senggama (jimak).
Lalu Allah subhanahu wa ta’ala.
menurunkan ayat ini.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dari Muhammad ibnu Abbad ibnu Ja’far, bahwa Ibnu Abbas membaca firman-Nya: Ingatlah, sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka.
(Q.S. Hud [11]: 5), hingga akhir ayat.
Lalu aku bertanya, “Hai Ibnu Abbas, apakah yang dimaksud dengan memalingkan dada mereka?”
Ibnu Abbas menjawab, “Lelaki yang sedang menyetubuhi istrinya, lalu ia merasa malu, atau dia sedang mem­buang hajatnya, lalu merasa malu,” maka turunlah firman-Nya:

Ingatlah, sesungguhnya mereka memalingkan dadanya.

Menurut lafaz yang lain, Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu ada orang-orang yang merasa malu bila membuang hajatnya karena akan kelihatan dari langit, begitu pula bila mereka menyetubuhi istri-istri mereka dengan menghadap ke arah langit.
Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka.

Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amr, bahwa Ibnu Abbas membaca firman-Nya:

Ingatlah, sesungguhnya mereka memalingkan dadanya untuk menyembunyikan diri darinya.
Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain.

Imam Bukhari dan lain-lainnya meriwayatkan melalui Ibnu Abbas, bahwa makna firman-Nya, “Yastagsyuna,” ialah ‘menutupi kepala mereka dengan kainnya’.

Menurut riwayat lain, dalam tafsir ayat ini disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengartikannya dengan pengertian ragu kepada Allah dan mengerjakan keburukan-keburukan.
Hal yang sama telah diriwayatkan dari Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lainnya.
Dengan kata lain, mereka memalingkan dadanya di kala mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, dengan dugaan bahwa dengan berbuat demikian mereka dapat menyembunyikan dirinya dari Allah subhanahu wa ta’ala.
Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa di waktu mereka menutupi dirinya dengan kain saat mereka tidur di malam hari: Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
Yakni perkataan yang mereka sembunyikan.
dan apa yang mereka lahirkan.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
Maksudnya, Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati mereka, yakni semua niat buruk dan rahasia mereka.

Abdullah ibnu Syaddad mengatakan, “Apabila salah seorang dari mereka bersua dengan Rasulullah ﷺ, maka ia memalingkan dadanya dan menutupi kepalanya (agar tersembunyi) dari Nabi ﷺ Maka Allah subhanahu wa ta’ala.
menurunkan firman-Nya berkenaan dengan hal tersebut.”

Akan tetapi, bila damir dikembalikan kepada Allah (bukan kepada Nabi ﷺ) adalah lebih utama, karena firman selanjutnya mengatakan:

Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan.

Ibnu Abbas membaca ayat ini dengan bacaan berikut:

Ingatlah, sesungguhnya mereka memalingkan dadanya.

Lafaz sudurahum dibaca rafa’ hingga menjadi suduruhum, yakni tasnuna suduruhum, karena dianggap menjadi fa’il, bacaan ini dekat dengan makna yang dimaksud.


Hadits Shahih Yang Berhubungan Dengan Surah Hud (11) ayat 5
Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad bin Shabbah Telah menceritakan kepada kami Hajjaj dia berkata,
Ibnu Juraij berkata,
Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abbad bin Ja’far bahwasanya aku mendengar Ibnu Abbas membaca, Ketahuilah, sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka (QS. Hud, 5). Ibnu Ja’far berkata,
Aku bertanya kepadanya mengenai ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab,
beberapa dari kalangan orang-orang munafik merasa malu ketika membuang hajat mereka dalam keadaan telanjang dan ketika mereka bersetubuh dengan istri-istri mereka. Maka ayat ini turun kepada mereka.

Shahih Bukhari, Kitab Tafsir Al Qur’an – Nomor Hadits: 4313

Asbabun Nuzul
Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Hud (11) Ayat 5

Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa pada waktu itu banyak orang yang merasa malu apabila tidur telentang dan malu bercampur dengan istrinya.
Maka turunlah ayat ini (Huud: 5) berkenaan dengan mereka.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lain, yang bersumber dari ‘Abdullah bin Syaddad bahwa apabila bertemu dengan Rasulullah ﷺ kaum munafikin suka memalingkan muka dan membalikkan badan agar tidak terlihat oleh beliau karena malu.
Maka turunlah ayat ini (Huud: 5) yang menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala yang mereka sembunyikan.

Sumber : Asbabun Nuzul-K.H.Q.Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Informasi Surah Hud (هود)
Surat Huud termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus.
Surat ini dinamai surat Hud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Hud ‘alaihis salam dan kaumnya, dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh ‘alaihis salam, Shaleh ‘alaihis salam, Ibrahim ‘alaihis salam, Luth ‘alaihis salam, Syu’aib ‘alaihis salam.
dan Musa ‘alaihis salam

Keimanan:

adanya ‘Arsy Allah
kejadian alam dalam 6 pase
adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat.

Hukum:

agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebih-lebihan
tidak boleh berlaku sombong
tidak boleh mendo’a atau mengha­rapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah.

Kisah:

Kisah Nuh a.s. dan kaumnya
kisah Huud a.s. dan kaumnya
kisah Shaleh a.s. dan kaumnya
kisah Ibrahim a.s. dan kaumnya
kisah Syuaib a.s. dan kaumnya
kisah Luth a.s. dan kaumnya
kisah Musa a.s, dan kaumnya.

Lain-lain:

Pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi
air sumber segala ke­hidupan
sembahyang itu memperkuat iman
sunnah Allah yang berhubungan de­ngan kebinasaan suatu kaum.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Hud (11) ayat 5 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Hud (11) ayat 5 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Hud (11) ayat 5 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Hud - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 123 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 11:5
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Hud.

Surah Hud (Arab: هود , Hūd, "Nabi Hud") adalah surah ke-11 dalam al-Qur'an dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Surah ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surah Yunus.
Surah ini dinamai surah Hud karena ada hubungan dengan kisah Nabi Hud dan kaumnya dalam surah.
terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh, Shaleh, Ibrahim, Luth, Syu'aib, dan Musa.

Nomor Surah 11
Nama Surah Hud
Arab هود
Arti Nabi Hud
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 52
Juz Juz 11 (ayat 1-5),

juz 12 (ayat 6-123)

Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 123
Jumlah kata 1948
Jumlah huruf 7820
Surah sebelumnya Surah Yunus
Surah selanjutnya Surah Yusuf
4.5
Ratingmu: 4.7 (15 orang)
Sending

URL singkat: risalahmuslim.id/11-5

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta