QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 14 [QS. 9:14]

قَاتِلُوۡہُمۡ یُعَذِّبۡہُمُ اللّٰہُ بِاَیۡدِیۡکُمۡ وَ یُخۡزِہِمۡ وَ یَنۡصُرۡکُمۡ عَلَیۡہِمۡ وَ یَشۡفِ صُدُوۡرَ قَوۡمٍ مُّؤۡمِنِیۡنَ
Qaatiluuhum yu’adz-dzibhumullahu biaidiikum wayukhzihim wayanshurkum ‘alaihim wayasyfi shuduura qaumin mu’miniin(a);

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
―QS. 9:14
Topik ▪ Iman ▪ Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukmin ▪ Para rasul diutus untuk memberi petunjuk
9:14, 9 14, 9-14, At Taubah 14, AtTaubah 14, At-Taubah 14

Tafsir surah At Taubah (9) ayat 14

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. At Taubah (9) : 14. Oleh Kementrian Agama RI

Ayat ini memerintahkan kaum Muslimin supaya memerangi orang-orang musyrik.
Jika mereka melaksanakan perintah itu, niscaya Allah akan menyiksa kaum musyrikin dengan kekuatan kaum mukmin.
Allah menjadikan mereka hina dan menolong orang-orang mukmin dan melegakan serta menghilangkan panas hati mereka yang banyak menderita pengkhianatan orang-orang musyrikin.

Yang dimaksud dengan Allah menyiksa orang-orang musyrik dengan kekuatan kaum Muslimin ialah membunuh dan menghancurkan mereka di dalam peperangan.
Dan yang menjadikan mereka hina ialah karena kekalahan mereka dalam peperangan, dan mereka dijadikan tawanan dan budak.
Menurut riwayat Ikrimah dan lain-lainnya, bahwa orang-orang mukmin yang lega dan hilang panas hatinya ialah suku Khuza`ah, sedangkan menurut Ibnu Abbas ialah suku-suku dari Yaman dan Saba’ yang telah masuk Islam yang pernah mendapat siksa yang berat dari orang-orang musyrik Mekah.
Mereka mengirimkan utusan mengadukan penderitaan mereka kepada Rasulullah di Madinah, maka Rasulullah menyampaikan salam dan harapan kepada mereka supaya menggembirakan hati, sebab pertolongan Allah akan datang dalam waktu yang dekat.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Perangilah mereka, wahai orang-orang Mukmin, niscaya Allah akan menurunkan siksa kepada mereka dengan perantaraan kalian dan menghinakan mereka serta memenangkan kalian atas mereka.
Dengan kekalahan mereka dan kejayaan Islam, rasa sakit lahir dan batin yang diderita oleh orang-orang Mukmin setiap kali disakiti orang-orang kafir menjadi lenyap.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Perangilah mereka niscaya Allah akan menyiksa mereka) Allah pasti akan membunuh mereka (dengan perantaraan tangan kalian dan Allah akan menghinakan mereka) Dia akan membuat mereka hina melalui cara penahanan dan penindasan (dan menolong kalian terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman) melalui apa yang telah dilakukan oleh Bani Khuzaah terhadap mereka yang merusak perjanjian.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

14-15.
Wahai sekalian umat mukmin, perangilah musuh-musuh Allah, karena Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung akan menyiksa mereka melalui perantaraan tangan-tangan kalian, dan menghinakan mereka dengan kekalahan dan kebinasaan, dan Allah akan menolong kalian atas mereka hingga tegaklah Kalimatullah.
Maka hati kalian yang merasa sedih dan bingung karena tipu daya orang-orang musyrik itu menjadi tenang dengan kekalahan mereka.

Dan hilanglah kesusahan dari hati orang-orang mukmin.
Apabila orang-orang durhaka itu ingin bertaubat, sesungguhnya Allah akan menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya.
Dan Allah Maha Mengetahui kejujuran taubat mereka dan Maha Bijaksana dalam pengaturan maupun penciptaan-Nya, serta dalam meletakkan syariat bagi hamba-hamba-Nya.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala.
memberikan tekad dan semangat kepada orang-orang mukmin seraya menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam perintah-Nya yang mensyariatkan mereka untuk berjihad, padahal Allah subhanahu wa ta’ala.
sendiri mampu menghancurkan musuh-musuh-Nya dengan perintah dari sisi-Nya:

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Makna ayat ini umum berkenaan dengan semua orang mukmin.

Mujahid, Ikrimah, dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

…serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
Yakni orang-orang Bani Khuza’ah.
Dan damir yang terkandung di dalam firman-Nya:

…dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. (At Taubah:15)
dikembalikan kepada mereka juga (yakni kepada Bani Khuza’ah).

Ibnu Asakir di dalam biografi juru azan —Umar ibnu Abdul Aziz— telah menyebutkan sebuah hadis melalui Muslim ibnu Yasar, dari Siti Aisyah r.a., bahwa apabila Rasulullah ﷺ melihatnya sedang marah, beliau memegang hidungnya dan bersabda:

Hai ‘Uwaisy (panggilan kesayangan Siti Aisyah), katakanlah, “Ya Allah Tuhan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, lenyapkan-lah panas hatiku, dan lindungilah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan.”

Imam Hakim mengetengahkan hadis ini melalui jalur Abu Ahmad, dari Al-Bagindi, dari Hisyam ibnu Ammar, bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abul Jauza darinya.


Asbabun Nuzul
Sebab-Sebab Diturunkannya Surah At Taubah (9) Ayat 14

Diriwayatkan oleh Abusy Shaikh yang bersumber dari Qatadah dan ‘Ikrimah bahwa ayat ini (Baraa’ah: 14) turun berkenaan dengan suku Khuza’ah yang membunuh Bani Bakr di Mekah.

Peristiwa ini terjadi pada waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Rasulullah ﷺ di Hudaibiyyah (termasuk suku Khuzanah yang menjadi sekutu Rasulullah ﷺ).
Pada saat itu antara suku Khuza’ah dan Bani Bakr masih berlangsung peperangan, sedang kaum Quraisy secara diam-diam tetap membantu Bani Bakr, sehingga turunlah ayat yang memerintahkan kaum Mukminin agar menggempur kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian itu.

Diriwayatkan oleh Abusy Shaikh yang bersumber dari as-Suddi bahwa yang dimaksud dengan …yasyfi shuduura qaumim mu’miniin (…serta melegakan hati orang-orang yang beriman) (Baraa’ah: 14) adalah suku Khuza’ah yang menjadi sekutu Nabi ﷺ, yang hatinya menjadi lega karena dapat memuntut bela terhadap Bani Bakr.

Sumber : Asbabun Nuzul-K.H.Q.Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Informasi Surah At Taubah (التوبة‎‎)
Surat At Taubah terdiri atas 129 ayat tennasuk golongan surat-surat Madaniyyah.
Surat ini dinamakan At Taubah yang berarti Pengampunan berhubung kata At Taubah berulang kali disebut dalam surat ini.

Dinamakan juga dengan “Baraah” yang berarti berlepas diri yang di sini maksudnya peryataan pemutusan perhubungan, disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.
Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat surat ini.

Berlainan dengan surat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah, karena surat ini adalah pernyataan perang total dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah.

Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad ﷺ kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H.
Pengumuman ini disampaikan oleh ‘Ali r.a.
pada musim haji tahun itu juga.
Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu, maka surat ini mengandung pula pokok-pokok isi sebagai berikut:

Keimanan:

Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman
pembalasan atas amal­ amalan manusia hanya dari Allah
segala sesuatu menurut sunnatullah
perlin­dungan Allah bagi orang-orang yang beriman
kedudukan Nabi Muhammad ﷺ di sisi Allah.

Hukum:

Kewajiban menafkahkan harta
macam-macam harta dalam agama serta peng­gunaannya
jizyah
perjanjian dan perdamaian
kewajiban umat Islam terhadap Nabinya
sebab-sebab orang Islam melakukan perang total
beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam.

Kisah:

Nabi Muhammad s.aw. dengan Abu Bakar r.a. di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah
perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin)
perang Tabuk.

Lain-lain:

Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkatan-tingkatan mereka.

Audio

Qari Internasional

Q.S. At-Taubah (9) ayat 14 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. At-Taubah (9) ayat 14 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. At-Taubah (9) ayat 14 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Q.S. At-Taubah (9) ayat 1-24 - Soraya Sofyan (Bahasa Indonesia)
Q.S. At-Taubah (9) ayat 1-24 - Soraya Sofyan (Bahasa Arab)

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. At-Taubah - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 129 & Terjemahan


GambarStatistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Al Baqarah

Surah At-Taubah (Arab: التوبة , at-Tawbah, "Pengampunan"‎) adalah surah ke-9 dalam al-Qur'an.
Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat.
Dinamakan At-Taubah yang berarti "Pengampunan" karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini.
Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti berlepas diri.Berlepas diri disini maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan, disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.

Berbeda dengan surah-surah yang lain maka pada permulaan surat ini tidak terdapat ucapan basmalah, karena surah ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernapaskan perdamaian dan cinta kasih Allah.

Surah ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad S.A.W kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H.
Pengumuman ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib pada musim haji tahun itu juga.

Nomor Surah9
Nama SurahAt Taubah
Arabالتوبة‎‎
ArtiPengampunan
Nama lainAl-Bara'ah (Berlepas Diri),
Al-Mukshziyah (Melepaskan),
Al-Fadikhah (Menyingkap),
Al-Muqasyqisyah (Melepaskan)
Tempat TurunMadinah
Urutan Wahyu113
JuzJuz 10 (ayat 1-93), juz 11 (ayat 94-129)
Jumlah ruku'0
Jumlah ayat129
Jumlah kata2506
Jumlah huruf11116
Surah sebelumnyaSurah Al-Anfal
Surah selanjutnyaSurah Yunus
4.4
Ratingmu: 4.2 (10 orang)
Sending

✅ URL singkat halaman ini: https://risalahmuslim.id/9-14Pembahasan ▪ qs 9:14 ▪ qs taubah 14 ▪ surat at taubah ayat 14 ▪ surat ataubah ayat 14

Video

Panggil Video Lainnya

RisalahMuslim di  Email: [email protected]
Made with in Yogyakarta