Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Asy Syams (Matahari) - surah 91 ayat 8 [QS. 91:8]

فَاَلۡہَمَہَا فُجُوۡرَہَا وَ تَقۡوٰىہَا ۪ۙ
Fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa;
maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,
―QS. Asy Syams [91]: 8

Daftar isi

And inspired it (with discernment of) its wickedness and its righteousness,
― Chapter 91. Surah Asy Syams [verse 8]

فَأَلْهَمَهَا maka Dia mengilhamkan padanya

And He inspired it
فُجُورَهَا kedurhakaanya

(to distinguish) its wickedness
وَتَقْوَىٰهَا dan ketaqwaannya

and its righteousness

Tafsir Quran

Surah Asy Syams
91:8

Tafsir QS. Asy-Syams (91) : 8. Oleh Kementrian Agama RI

Terakhir, Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna.
Setelah menciptakannya secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan baik.

Tafsir QS. Asy Syams (91) : 8. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Lalu mengenalkan kebaikan dan keburukan kepadanya, serta memberikan kemampuan untuk melakukan salah satu yang diinginkan dari kedua hal itu.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Allah bersumpah demi matahari, dan demi siangnya serta cahayanya di waktu dhuha, demi bulan apabila mengiringinya ketika terbit dan terbenam, demi siang apabila menghilangkan dan menyingkapkan kegelapan, demi malam apabila menutupi bumi sehingga apa yang ada di permukaannya menjadi gelap, demi langit dan bangunannya yang kokoh, demi bumi dan penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaan Allah pada penciptaannya untuk menunaikan tugasnya.
Kemudian Allah menjelaskan kepadanya jalan keburukan dan kebaikan.


Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dan menumbuhkannya dengan kebaikan.
Dan merugilah orang yang menutupi jiwanya dalam kemaksiatan.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya) maksudnya Allah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan.
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai Jawab dari Qasam di atas ialah:

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
(QS. Asy-Syams [91]: 8)

Yakni Allah menerangkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan, kemudian memberinya petunjuk kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuknya.


Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala:
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
(QS. Asy-Syams [91]: 8)
Allah telah menjelaskan kepadanya kebaikan dan keburukan.


Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, dan As-Sauri.
SaMd ibnu Jubair mengatakan bahwa Allah mengilhamkan (menginspirasikan) kepadanya jalan kebaikan dan keburukan.
Ibnu Zaid mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala menjadikan dalam jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Safwan ibnu Isa dan Abu Asim An-Nabil, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Azrah ibnu Sabit, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Aqil, dari Yahya ibnu Ya’mur, dari Abul Aswad Ad-Daili yang mengatakan bahwa Imran ibnu Husain mengatakan kepadanya,
"Bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia sehingga mereka bersusah payah melakukannya?
Apakah hal itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan telah digariskan oleh takdir yang terdahulu atas mereka.
Ataukah merupakan sesuatu yang bergantung kepada penerimaan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi ﷺ kepada mereka dan yang telah diperkuat oleh hujjah sebagai alasan terhadap mereka?"
Maka Abul Aswad Ad-Daili menjawab,
"Tidak demikian, sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas diri mereka oleh takdir Allah.’"
Imran ibnu Husain bertanya,
"Maka apakah hal itu bukan termasuk perbuatan aniaya?"

Abul Aswad Ad-Daili mengatakan bahwa ia merasa sangat terkejut terhadap pertanyaan itu.
Maka ia menjawab,
"Tiada sesuatu pun melainkan dia adalah makhluk-Nya dan menjadi milik-Nya, tiada seorang pun yang menanyakan apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka kerjakan."

Imran ibnu Husain berkata,
"Semoga Allah meluruskanmu, sesungguhnya aku bertanya kepadamu tiada lain untuk memberitahukan kepadamu bahwa pernah ada seorang lelaki dari Bani Muzayyanah atau Bani Juhainah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia yang mereka bersusah payah menanggulanginya.
Apakah hal itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dalam takdir yang terdahulu, ataukah hal itu merupakan sesuatu yang mereka terima dari apa yang disampaikan oleh Nabi mereka kepada mereka, lalu diperkuat dengan hujah atas diri mereka?"

Maka Rasulullah ﷺ menjawab:

Tidak demikian, sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan atas diri mereka.

Lelaki itu bertanya lagi,
"Lalu apakah gunanya kita beramal?"
Rasulullah ﷺ menjawab, bahwa barang siapa yang diciptakan oleh Allah untuk mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka Allah menyiapkannya untuk itu, dan hal yang membenarkan ini dalam Kitabullah adalah firman-Nya yang mengatakan:
dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
(QS. Asy-Syams [91]: 7-8)

Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Azrah ibnu Sabit dengan sanad yang sama.

Kata Pilihan Dalam Surah Asy Syams (91) Ayat 8

FUJUUR
فُجُور

Arti kata fujuur adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, karena perbuatan tersebut mengoyak aturan-aturan agama.
Orang yang melakukan perbuatan ini namanya faajir dan bentuk jamaknya adalah fujjaar dan fajarah.

Dalam Al Qur’an kata fujuur diulang sekali saja yaitu dalam surah Asy Syams (91), ayat 8.
Sedangkan kata faajir juga diulang sekali saja yaitu dalam surah Nuh (71), ayat 27.
Dan jamaknya yang berbentuk fujjaar diulang tiga kali yaitu dalam surah:
Shad (38), ayat 28;
• Al Infithaar (82), ayat 14;
• Al Muthaffifiin (83), ayat 7.

Sedangkan bentuk jamak fajarah. diulang sekali saja yaitu dalam surah ‘Abasa (80), ayat 42.

Dalam surah Al Syams (91), ayat 8 diterangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta`ala telah mengenalkan dan menerangkan perbuatan-perbuatan jelek fujuur dan perbuatan-perbuatan takwa beserta kebaikan dan keburukannya kepada jiwa manusia dan jin.
Oleh karena itu siapa yang membersihkan jiwanya dengan ketaatan dan tidak melakukan maksiat dan dosa maka dia adalah orang yang beruntung, sedangkan siapa yang mengotori jiwanya dengan dosa maka dia adalah orang yang merugi.

Dalam surah Nuh (71), ayat 26 dan 27 diterangkan bahawa Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba• Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.(faajiran kaffaar)

Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat faajiran kaffaar dengan jelek perbuatannya dan kafir hatinya.
Nabi Nuh mengucapkan doa seperti ini, karena beliau telah lama berkumpul dengan orang-orang kafir yang banyak melakukan dosa dan maksiat tersebut, yaitu selama 950 tahun.
Sehingga beliau mengetahui bahawa keberadaan mereka akan menyebabkan generasi setelahnya menjadi rusak, baik merusak diri mereka sendiri dan juga diri orang lain.
Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Nuh ini dan akhirnya Allah mengirimkan banjir besar yang menghancurkan kaumnya.

Pada surah Shad (38), ayat 28 Allah menegaskan bahwa tidaklah adil jika Dia menyamakan hukuman antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa (fujjaar). Oleh karena itu pada tiga ayat, yaitu surah Al Muthaffifiin (83), ayat 7; surah ‘Abasa (80), ayat 42 dan surah Al Infithaar (82), ayat 14 Allah menerangkan bahwa kitab yang digunakan untuk mencatat amalan-amalan orang-orang yang melakukan dosa (kitaabal fujjar) adalah kitab khusus yang dinamakan dengan Sijjin yang memang digunakan untuk mencatat amal-amal buruk.
Selain daripada itu keadaan orang-orang kafir yang banyak melakukan dosa di akhirat nanti juga menyedihkan, penuh kehinaan dan kesusahan (digambarkan oleh Al Qur’an dengan wajah yang ditaburi debu dan ditutupi kegelapan). Dan akhirnya orang-orang yang durhaka benar-benar akan berada dalam neraka selama-lamanya (wa innal fujjara la fii jahiim). lni tentunya berbeda dengan keadaan orang-orang beriman dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN BHD, Hal:441-442

Unsur Pokok Surah Asy Syams (الشمس)

Surat Asy Syams terdiri atas 15 ayat.
Termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Qadr.

Dinamai "Asy Syams" (rnatahari), diambil dari perkataan Asy Syams yang terdapat pada ayat permulaan surat ini.

Keimanan:

Kaum Tsamud telah dihancurkan Allah karena kedurhakaannya. Tuhan menegaskan bahwa hal ini adalah mudah bagi-Nya, sebagaimana mudahnya menciptakan benda-benda alam, siang dan malam dan menciptakan jiwa yang tersebut dalam sumpah-Nya.
▪ Allah memberitahukan kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan kekafiran.
▪ Manusia mempunyai kebebasan memilih antara kedua jalan itu.

Audio Murottal

QS. Asy-Syams (91) : 1-15 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 15 + Terjemahan IndonesiaQS. Asy-Syams (91) : 1-15 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 15

Gambar Kutipan Ayat

Surah Asy Syams ayat 8 - Gambar 1 Surah Asy Syams ayat 8 - Gambar 2
Statistik QS. 91:8
  • Rating RisalahMuslim
4.6

Ayat ini terdapat dalam surah Asy Syams.

Surah Asy-Syams (Arab: الشّمس‎) adalah surah ke-91 dalam Alquran, terdiri atas 15 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Qadr.
Dinamai Asy Syams (matahari) diambil dari perkataan Asy Syams yang terdapat pada ayat permulaan surat ini.

Nomor Surah 91
Nama Surah Asy Syams
Arab الشمس
Arti Matahari
Nama lain Nakha Saleh (Unta Betina Nabi Saleh)
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 26
Juz Juz 30
Jumlah ruku’ 1 ruku’
Jumlah ayat 15
Jumlah kata 54
Jumlah huruf 253
Surah sebelumnya Surah Al-Balad
Surah selanjutnya Surah Al-Lail
Sending
User Review
4.4 (10 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

91:8, 91 8, 91-8, Surah Asy Syams 8, Tafsir surat AsySyams 8, Quran Asy-Syams 8, Surah As Syam ayat 8

Video Surah

91:8


More Videos

Kandungan Surah Asy Syams

۞ QS. 91:5 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 91:6 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 91:7 • Islam agama fitrah

۞ QS. 91:8 • Allah menggerakkan hati manusia • Manusia antara memilih dan dipaksa

۞ QS. 91:9 • Pahala iman • Manusia antara memilih dan dipaksa

۞ QS. 91:10 • Manusia antara memilih dan dipaksa • Azab orang kafir

۞ QS. 91:11 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 91:14 Ar Rabb (Tuhan) • Al Muntaqim (Maha Pembalas dosa) • Azab orang kafir • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 91:15 • Sifat Kamal (sempurna) • Azab orang kafir

Ayat Pilihan

Dan jika mereka bermaksud menipumu,
maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu).
Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya & dengan para mukmin,
QS. Al-Anfal [8]: 62

Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian),
dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail.
QS. Az-Zukhruf [43]: 59

Maka sembahlah selain Dia sesukamu! (wahai orang-orang musyrik)
“Sesungguhnya orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari Kiamat.”
Ingatlah! Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata
QS. Az-Zumar [39]: 15

(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu),
hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka,
dia berkata:
“Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia),
agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.”
QS. Al-Mu’minun [23]: 99-100

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Basmalah tertulis atau disebutkan sebanyak dua kali pada surah ...

Correct! Wrong!

Surah yang terpendek dalam Alquran adalah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Surah Al-Kausar adalah surah ke-108 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surah terpendek dalam Alquran.

Surah yang tidak diawali basmalah adalah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Surah At-Taubah adalah surah ke-9 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti 'Pengampunan' karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini.

+

Array

Surah yang pertama kali turun secara lengkap adalah ...

Correct! Wrong!

Proses turunnya wahyu berlangsung selama ... tahun.

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #27
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #27 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #27 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Pendidikan Agama Islam #16

Selain berisi kisah-kisah umat terdahulu, dalam Alquran juga terdapat tamsil sebagai peringatan bagi manusia. Tamsil artinya … Alquran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di bawah ini merupakan bukti bahwa Alquran adalah mukjizat yang terbesar adalah … Fungsi utama kandungan Alquran yang menjelaskan kisah umat terdahulu adalah sebagai … Yang berarti ”menggabungkan sesuatu dengan yang lain” adalah lafaz … Al-Lihyaniy berpendapat bahwa Alquran secara etimologi memiliki arti …

Kamus Istilah Islam

Qasim bin Muhammad

Siapa itu Qasim bin Muhammad? Qasim bin Muhammad adalah anak sulung dari Nabi Muhammad dan Khadijah. Ia wafat pada tahun 605 Masehi, sebelum berusia dua tahun. Ia dikebumikan di pekuburan Jannatul Mu...

Asy Syaikh Abu Mansur

Siapa itu Asy Syaikh Abu Mansur? Imam Abu Mansur Al-Maturidi, atau lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Hanafi adalah salah seorang ulama Ahlu Sunnah w...

Palestina

Di mana itu Palestina? Palestina adalah sebuah wilayah geografis di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Nama “Palestina” digunakan oleh penulis-penulis Yunani Kuno, dan kem...