Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Ash Shaffaat

Ash Shaffaat (Barisan-barisan) surah 37 ayat 7


وَ حِفۡظًا مِّنۡ کُلِّ شَیۡطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ
Wahifzhan min kulli syaithaanin maaridin;

dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,
―QS. 37:7
Topik ▪ Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir
37:7, 37 7, 37-7, Ash Shaffaat 7, AshShaffaat 7, Al-Shaffat 7, AshShaffat 7, Ash Shafat 7, Ash Shaffat 7
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Ash Shaffaat (37) : 7. Oleh Kementrian Agama RI

Di samping ciptaan-ciptaan-Nya yang demikian menakjubkan, Allah memelihara semua makhluk-Nya itu dari apa yang akan merusaknya.
Ia memelihara manusia dari godaan setan yang senantiasa membujuk manusia untuk melakukan kemaksiatan, yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan dan kemurkaan-Nya.
Untuk itu, Allah telah memberikan petunjuk, berupa agama yang benar, yang akan menjaga manusia dari godaan setan.
Hanya manusia yang ingkar yang dapat ditundukkan oleh rayuan setan yang mencelakakan itu.

Ash Shaffaat (37) ayat 7 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Ash Shaffaat (37) ayat 7 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Ash Shaffaat (37) ayat 7 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Kami telah menjaganya dengan penuh seksama dari setiap setan yang durhaka.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan sebagai pemelihara) lafal Hifzhan dinashabkan oleh Fi'il yang diperkirakan keberadaannya pada sebelumnya, yakni Kami memelihara langit dengan bintang-bintang atau meteor-meteor (dari setiap) lafal ayat ini berta'alluq kepada Fi'il yang diperkirakan keberadaannya (setan yang durhaka) setan yang membangkang atau tidak mau taat.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala:

dan (telah memelihara) sebenar-benarnya.
(Ash Shaaffat:7)

Bentuk lengkapnya ialah 'dan Kami memeliharanya dengan sebenar-benarnya'.

dari setiap setan yang sangat durhaka.
(Ash Shaaffat:7)

Yakni setan yang membangkang lagi durhaka: apabila ia hendak mencuri-curi dengar dari pembicaraan para malaikat, maka ia dikejar oleh bintang meteor yang menyala-nyala, lalu membakarnya.

Kata Pilihan Dalam Surah Ash Shaffaat (37) Ayat 7

MARIID
مَّرِيد

Imam Az Zujjaj berkata,
makna asal lafaz maarid dan mariid ialah tempat tinggi yang rata atau halus. Ia bermakna sunyi, kosong atau bersih dari sesuatu. Apabila dikatakan syajaratun mardaa' maknanya ialah, pohon yang tidak mempunyai daun, dan ramlatun mardaa' maknanya ialah, tanah pasir yang tidak ada pohon yang tumbuh di atasnya.

Lafaz maarid disebut sekali saja di dalam Al Quran yaitu dalam surah Ash Shaffaat (37), ayat 7.

Sedangkan lafaz mariid diulang dua kali yaitu dalam surah:
-An Nisaa (4), ayat 117;
-Al Hajj (22), ayat 3.

Kedua lafaz ini digunakan untuk menyifatkan syaitan sehingga di dalam Al Quran disebutkan syaithaanan mariidadan syaitaan maarid maknanya syaitan yang pada dirinya tidak ada sifat baik sedikitpun, selalu membangkang dan durhaka kepada Allah hingga melampaui batas atau syaitan yang tidak pernah taat kepada Allah.

Dalam surah Ash Shaffaat (37), ayat 7 diterangkan bintang-bintang yang berada di langit juga digunakan untuk menjaga syaitan yang durhaka syaithaan maarid supaya tidak dapat mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka juga dilempari dengan bintang-bintang dari setiap penjuru.

Sedangkan dalam surah An Nisaa (4), ayat 117 diceritakan yang disembah orang Musyrik adalah syaitan yang durhaka syathaanan mariida.

Dan dalam surah Al Hajj (22), ayat 3 diterangkan sebahagian manusia ada yang suka membantah dan ragu dengan kekuasaan Allah dan mereka juga patuh kepada syaitan yang membangkang (syaithaanan mariid).

Sumber : Kamus Al Qur'an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:559

Informasi Surah Ash Shaffaat (الصافات)
Surat Ash Shaaffaat terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan se­ sudah surat Al An'aam.

Dinamai dengan "Ash Shaaffaat" (yang bershaf-shaf) ada hubungannya dengan perkataan "AshShaaffaat" yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syai­tan.
Hal ini hendaklah menjadi i'tibar bagi manusia dalarn menghambakan dirinya kepada Allah.

Keimanan:

Dalil-dalil tentang ke-Esaan Allah
adanya hari berbangkit
adanya padang mahsyar dan adanya hari kiamat
malaikat-malaikat selalu bertasbih kepada Allah.

Hukum:

Tidak ada pembahasan hukum yang spesifik dalam surat ini.

Kisah:

Kisah Nuh a.s.
kisah Ibrahim a.s.
kisah Ismail a.s.
kisah Musa a.s. dan Harun a.s.
kisah Dyas a.s.
kisah Luth a.s.
kisah Yunus a.s.

Lain-lain:

Sikap orang-orang kafir terhadap Al Qur'an
tuduh menuduh antara orang-orang kafir dengan pengikut-pengikutnya di hari Kiamat keni'matan di surga
tentang pohon zaqqum
celaan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ber­anak
seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula.


Gambar Kutipan Surah Ash Shaffaat Ayat 7 *beta

Surah Ash Shaffaat Ayat 7Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Ash Shaffaat

Surah As-Saffat (bahasa Arab:الصّافات, "Yang Bersaf-Saf") adalah surah ke-37 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 182 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Al-An'am.
Dinamai dengan As-Saffat (Yang Bersaf-Saf) diambil dari kata serupa yang terletak pada ayat permulaan surah ini yang menceritakan bagaimana para malaikat yang bersih jiwanya berbaris di hadapan Tuhannya di mana mereka tidak dapat digoda oleh setan.

Nomor Surah37
Nama SurahAsh Shaffaat
Arabالصافات
ArtiBarisan-barisan
Nama lain-
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu56
JuzJuz 23
Jumlah ruku'5 ruku'
Jumlah ayat182
Jumlah kata866
Jumlah huruf3903
Surah sebelumnyaSurah Ya Sin
Surah selanjutnyaSurah Sad
4.6
Rating Pembaca: 4.4 (8 votes)
Sending