QS. Ash Shaffaat (Barisan-barisan) – surah 37 ayat 2 [QS. 37:2]

فَالزّٰجِرٰتِ زَجۡرًا ۙ
Fazzaajiraati zajran;

dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
―QS. 37:2
Topik ▪ Malaikat ▪ Tugas-tugas malaikat ▪ Perumpamaan orang kafir dan mukmin
37:2, 37 2, 37-2, Ash Shaffaat 2, AshShaffaat 2, Al-Shaffat 2, AshShaffat 2, Ash Shafat 2, Ash Shaffat 2

Tafsir surah Ash Shaffaat (37) ayat 2

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Ash Shaffaat (37) : 2. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut para malaikat yang menghardik untuk melarang makhluk sedemikian rupa dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan taat kepada perintah-perintah dan larangan Allah.
Sebab itu mereka tidak senang melihat makhluk lain yang berbuat kemaksiatan, melanggar larangan Allah dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya.
Sebab itu mereka menghardik, seperti seorang gembala yang menghardik untuk menghalau ternaknya.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Mereka mencegah orang-orang yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan-Nya dengan sungguh-sungguh sehingga menjamin kelestarian sistem aturan Tuhan dan kehidupan semua makhluk.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan demi rombongan yang menggiring dengan sebenar-benarnya) demi para malaikat yang menggiring atau mengarak awan.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

malaikat-malaikat yang menggiring awan dengan perintah Allah,

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Al-A’masy, dari Abud Duha, dari Masruq, dari Abdullah ibnu Mas’ud r.a.
yang mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Demi (rombongan) yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya.
(Ash Shaaffat:l) Mereka adalah para malaikat.
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya.
(Ash Shaaffat:2).
dan demi (rombongan) yang membaca pelajaran.
(Ash Shaaffat:3) Mereka juga adalah para malaikat.

Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Masruq, Sa’id ibnu Jubair, Ikrimah, Mujahid, As-Saddi, Qatadah, dan Ar-Rabi’ ibnu Anas.

Qatadah mengatakan bahwa para malaikat bersaf-saf di langit.

Imam Muslim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fadil,dari Abu Malik Al-Asyja’i, dari Rib’i dari Huzaifah r.a.
yang telah mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ Pernah bersabda: Kami diberi keutamaan di atas manusia dengan tiga perkara, yaitu saf kami dijadikan seperti ‘saf para malaikat, bumi ini semuanya dijadikan bagi kami sebagai masjid, dan dijadikan bagi kami tanahnya sarana bersuci bila kami tidak menjumpai air.

Imam Muslim, telah meriwayatkan pula bersama Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah melalui hadis Al-A’masy:

dari Al-Musayyab ibnu Rafi’, dari Tamim ibnu Tarfah, dari Jabir ibnu Samurah r.a.
yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Tidakkah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan Tuhan mereka?” Kami bertanya, “Bagai­manakah para malaikat bersaf-saf di hadapan Tuhan mereka?” Beliau ﷺ bersabda, “Mereka menyempurnakan saf terdepan dan berhimpitan sejajar di dalam saf (mereka).”

As-Saddi dan lain-lainnya mengatakan sehubungan makna firman-Nya: dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya.
(Ash Shaaffat:2) Bahwa para malaikat tersebut adalah yang ditugaskan untuk menggiring awan (hujan).

Ar-Rabi’ ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya.
(Ash Shaaffat:2) Yakni hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta’ala di dalam Al-Qur’an.
Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Malik, dari Zaid ibnu Aslam.


Informasi Surah Ash Shaffaat (الصافات)
Surat Ash Shaaffaat terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan se­ sudah surat Al An’aam.

Dinamai dengan “Ash Shaaffaat” (yang bershaf-shaf) ada hubungannya dengan perkataan “AshShaaffaat” yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syai­tan.
Hal ini hendaklah menjadi i’tibar bagi manusia dalarn menghambakan dirinya kepada Allah.

Keimanan:

Dalil-dalil tentang ke-Esaan Allah
adanya hari berbangkit
adanya padang mahsyar dan adanya hari kiamat
malaikat-malaikat selalu bertasbih kepada Allah.

Hukum:

Tidak ada pembahasan hukum yang spesifik dalam surat ini.

Kisah:

Kisah Nuh a.s.
kisah Ibrahim a.s.
kisah Ismail a.s.
kisah Musa a.s. dan Harun a.s.
kisah Dyas a.s.
kisah Luth a.s.
kisah Yunus a.s.

Lain-lain:

Sikap orang-orang kafir terhadap Al Qur’an
tuduh menuduh antara orang-orang kafir dengan pengikut-pengikutnya di hari Kiamat keni’matan di surga
tentang pohon zaqqum
celaan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ber­anak
seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Ash-Shaffaat (37) ayat 2 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Ash-Shaffaat (37) ayat 2 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Ash-Shaffaat (37) ayat 2 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Ash-Shaffaat - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 182 & Terjemahan


GambarStatistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Al Baqarah

Surah As-Saffat (bahasa Arab:الصّافات, "Yang Bersaf-Saf") adalah surah ke-37 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 182 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Al-An'am.
Dinamai dengan As-Saffat (Yang Bersaf-Saf) diambil dari kata serupa yang terletak pada ayat permulaan surah ini yang menceritakan bagaimana para malaikat yang bersih jiwanya berbaris di hadapan Tuhannya di mana mereka tidak dapat digoda oleh setan.

Nomor Surah37
Nama SurahAsh Shaffaat
Arabالصافات
ArtiBarisan-barisan
Nama lain-
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu56
JuzJuz 23
Jumlah ruku'5 ruku'
Jumlah ayat182
Jumlah kata866
Jumlah huruf3903
Surah sebelumnyaSurah Ya Sin
Surah selanjutnyaSurah Sad
4.7
Ratingmu: 4.7 (27 orang)
Sending

✅ URL singkat halaman ini: https://risalahmuslim.id/37-2

Video

Panggil Video Lainnya

RisalahMuslim di  Email: [email protected]
Made with in Yogyakarta