Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Ar Ra'd

Ar Ra’d (Guruh (petir)) surah 13 ayat 18


لِلَّذِیۡنَ اسۡتَجَابُوۡا لِرَبِّہِمُ الۡحُسۡنٰی ؕؔ وَ الَّذِیۡنَ لَمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَہٗ لَوۡ اَنَّ لَہُمۡ مَّا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا وَّ مِثۡلَہٗ مَعَہٗ لَافۡتَدَوۡا بِہٖ ؕ اُولٰٓئِکَ لَہُمۡ سُوۡٓءُ الۡحِسَابِ ۬ۙ وَ مَاۡوٰىہُمۡ جَہَنَّمُ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمِہَادُ
Lil-ladziina-astajaabuu lirabbihimul husna waal-ladziina lam yastajiibuu lahu lau anna lahum maa fiil ardhi jamii’an wamitslahu ma’ahu laaftadau bihi uula-ika lahum suwul hisaabi wama’waahum jahannamu wabi-asal mihaad(u);

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik.
Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu.
Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
―QS. 13:18
Topik ▪ Surga ▪ Nama-nama surga ▪ Tugas-tugas malaikat
13:18, 13 18, 13-18, Ar Ra’d 18, ArRad 18, Ar Rad 18, Ar-Ra’d 18
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Ar Ra'd (13) : 18. Oleh Kementrian Agama RI

Bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengikuti semua perintah-Nya dan membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya disediakan pembalasan yang baik, yang bersih dari segala penderitaan dan kesusahan, yang kekal selama-lamanya.
Sesuai dengan firman Allah:

Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.
(Q.S.
Yunus: 26)

Dan firman-Nya:

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah Kami.
(Q.S.
Al-Kahfi: 88)

Dan bagi mereka yang tidak memenuhi seruan Allah, dan tidak menaati Allah, tidak mengikuti perintah-Nya dan tidak mencegah diri dari larangan-Nya, maka bagi mereka itu ada bermacam-macam perlakuan dan azab, di antaranya:

1.
Karena menghadapi azab yang sangat pedih, mereka itu sekiranya mempunyai kekayaan semuanya yang berada di bumi ditambah dengan sebanyak isi bumi itu lagi, niscaya mereka melepaskan seluruh kekayaan itu untuk menebus dirinya dari azab Allah.
Yang paling dicintai oleh setiap orang adalah dirinya sendiri.
Apabila dirinya terancam bahaya, maka seluruh kekayaannya akan dijadikan sandera atau tebusan demi untuk keselamatan dirinya.

2.
Hisab dan pemeriksaan yang buruk, mereka akan diperiksa dan diteliti semua amal perbuatannya sampai sekecil-kecilnya.
Tersebut dalam sebuah hadis: Barang siapa yang dihisab secara teliti pasti kena azab kekafiran, mereka telah menggugurkan semua amal kebajikannya, dan ketelanjuran mereka membuat dosa dan pelanggaran selalu membuat hati mereka bertambah kotor dan menyebabkan tambah berpaling daripada mendekati keridaan Allah, sehingga akhirnya bertambah jauh dalam kesesatannya.

3.
Tempat kediaman mereka ialah Jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman dan tempat kembali.

Ar Ra'd (13) ayat 18 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Ar Ra'd (13) ayat 18 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Ar Ra'd (13) ayat 18 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Dalam menyikapi petunjuk, manusia terbagi menjadi dua golongan.
Pertama, golongan yang menerima dan menyambut baik ajakan Allah, Sang Pencipta dan Pengatur.
Mereka ini akan memperoleh akibat baik di dunia dan di akhirat.
Kedua, golongan yang tidak mau menerima ajakan Tuhan yang telah menciptakan mereka.
Mereka ini akan merasakan akibat buruk di akhirat.
Kalau saja mereka memiliki semua kekayaan di bumi, bahkan dua kali lebih banyak, mereka tidak akan mampu menghindar--dengan harta itu--dari akibat buruk yang mereka rasakan itu.
Tetapi, dari mana mereka dapat memiliki harta sebanyak itu?
Oleh karena itu, mereka memiliki perhitungan jelek yang berakhir dengan neraka jahanam.
Sungguh, jahanam adalah tempat tinggal yang sangat buruk!

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabbnya) yaitu mereka yang menjalankan seruan-Nya dengan melakukan ketaatan (disediakan pembalasan yang baik) yaitu surga (Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Rabb) mereka adalah orang-orang kafir (sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan sebanyak isi bumi itu beserta hal yang serupa niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu) dari azab.
(Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk) yaitu menghukum semua amal perbuatan yang telah dilakukannya tanpa ada pengampunan barang sedikit pun daripadanya (dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman) tempat yang paling buruk ialah Jahanam.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Orang-orang Mukmin yang menaati Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan surga, sedangkan orang-orang yang tidak taat dan kafir kepada-Nya akan mendapatkan neraka.
Sekiranya mereka mempunyai segala yang ada di bumi dan ditambah satu kelipatannya, niscaya mereka akan menyerahkannya sebagai tebusan diri mereka dari adzab Allah pada Hari Kiamat, tapi tebusan mereka tidak akan diterima.
Mereka itulah yang akan dihisab atas semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, dan tempat tinggal mereka adalah Jahanam sebagai hamparan mereka.
Itulah seburuk-buruk hamparan yang mereka hamparkan bagi diri mereka.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta'ala.
menceritakan tentang tempat kembali orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka.
Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala.
berfirman:

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya.

Maksudnya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta tunduk kepada perintah-perintah-Nya dan membenarkan berita-berita-Nya tentang masa lalu dan masa yang akan datang.
Maka bagi mereka:

...(disediakan) pembalasan yang baik.

Yakni pahala yang baik.
Makna ayat ini sama dengan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
dalam kisah Zul Qarnain.
Disebutkan bahwa Zul Qarnain berkata:

"Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazab­nya dengan azab yang tidak ada taranya.
Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami.”(Al Kahfi:87-88)

Sama pula dengan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala.:

Bagi orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.
(Yunus:26)

Firman Allah subhanahu wa ta'ala.:

Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan.

Maksudnya, tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

...sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi.

Yakni kelak di hari kemudian.
Seandainya memungkinkan bagi mereka menebus diri mereka dari azab Allah dengan emas sepenuh bumi dan tambahannya yang banyaknya sama, niscaya mereka mau menebus diri mereka dengan semua yang mereka miliki itu.
Akan tetapi, hal itu pasti tidak akan diterima, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala.
kelak di hari kiamat tidak mau menerima tebusan dan amal apa pun dari mereka.

Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk

Yaitu kelak di hari akhirat.
Dengan kata lain, mereka dimintai pertanggung jawabannya terhadap semua perkara yang kecil dan perkara yang besar yang telah mereka lakukan.
Dan barang siapa yang dimintai pertanggung jawabannya dalam hisab, berarti pasti diazab.
Karena itulah disebutkan oleh firman selanjutnya:

dan tempat kediaman mereka ialah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Informasi Surah Ar Ra'd (الرعد)
Surat Ar Ra'd ini terdiri atas 43 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah.

Surat ini dinamakan "Ar Ra'd" yang berarti "guruh" karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya",
menunjukkan sifat kesucian dan kesempumaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan lagi sesuai dengan sifat Al Qur'an yang mengandung ancaman dan harapan, maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan ha­rapan kepada manusia.

Isi yang terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat.
Bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman.
Balasan atau hukuman adalah akibat dari ketaatan atau ke­ ingkaran terhadap hukum Allah.

Keimanan:

Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya
ilmu Allah meliputi segala sesuatu
adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti, yaitu malaikat Hafazhah
hanya Allah yang menerima do'a dari hamba­ Nya
memberi taufiq hanya hak Allah, sedang tugas para rasul menyampaikan agama Allah.

Hukum:

Manusia dilarang mendo'akan yang jelek-jelek untuk dirinya
kewajiban mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar.

Kisah:

Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu.

Lain-lain:

Beberapa sifat yang terpuji
perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah ber­hala dan orang-orang yang menyembah Allah
Allah tidak merobah nasib sesuatu bangsa sehingga mereka merobah keadaan mereka sendiri.

QS 13 Ar-Ra'd (18-24) - Indonesian - Aii Hatta
QS 13 Ar-Ra'd (18-24) - Arabic - Aii Hatta


Gambar Kutipan Surah Ar Ra’d Ayat 18 *beta

Surah Ar Ra'd Ayat 18Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Ar Ra'd

Surah Ar-Ra'd (bahasa Arab:الرّعد, ar-Ra'd, "Guruh") adalah surah ke-13 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 43 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.
Surah ini dinamakan Ar-Ra'd yang berarti Guruh (Petir) karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya ...dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya, menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan lagi sesuai dengan sifat Al-Quran yang mengandung ancaman dan harapan, maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia.
Isi yang terpenting dari surah ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat.
Bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman.
Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah.

Nomor Surah 13
Nama Surah Ar Ra'd
Arab الرعد
Arti Guruh (petir)
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 96
Juz Juz 13 (ayat 1-43)
Jumlah ruku' 3 ruku'
Jumlah ayat 43
Jumlah kata 854
Jumlah huruf 3541
Surah sebelumnya Surah Yusuf
Surah selanjutnya Surah Ibrahim
4.6
Rating Pembaca: 4.6 (10 votes)
Sending
Anda perlu login mengelola Bookmark.

📖 Lihat Semua Bookmark-ku