QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 31 [QS. 4:31]

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا کَبَآئِرَ مَا تُنۡہَوۡنَ عَنۡہُ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَ نُدۡخِلۡکُمۡ مُّدۡخَلًا کَرِیۡمًا
In tajtanibuu kabaa-ira maa tunhauna ‘anhu nukaffir ‘ankum sai-yi-aatikum wanudkhilkum mudkhalaa kariiman;

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).
―QS. 4:31
Topik ▪ Maksiat dan dosa ▪ Ampunan Allah terhadap pelaku maksiat ▪ Ayat yang berhubungan dengan Ka’ab bin Al Asyraf
4:31, 4 31, 4-31, An Nisaa’ 31, AnNisaa 31, AnNisa 31, An-Nisa’ 31

Tafsir surah An Nisaa' (4) ayat 31

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. An Nisaa’ (4) : 31. Oleh Kementrian Agama RI

Perintah dalam ayat ini meminta agar orang yang beriman menjauhi dan meninggalkan semua pekerjaan yang berakibat dosa besar.
Meninggalkan dosa besar itu bukan saja sekadar menghindarkan diri dan siksa Nya, tetapi juga merupakan suatu amal kebajikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah diperbuat.

Mengenai apa yang dianggap sebagai dosa besar dan berapa jumlahnya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda karena adanya beberapa hadis, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

“Jauhilah olehmu tujuh macam perbuatan yang membahayakan.
Para sahabat yang mendengar bertanya: “Apakah itu ya Rasulullah?”
Rasulullah menjawab: “Mempersekutukan Allah, membunuh diri seseorang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, menggunakan sihir, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan peperangan di waktu pertempuran dan menuduh perempuan-perempuan mukmin yang terhormat berzina”
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

“Apakah belum aku kabarkan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar?”
Kami menjawab: “Benar ya Rasulullah”.
Lalu Rasulullah berkata: “Mempersekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak ketika itu Rasulullah sedang bertelekan, kemudian ia duduk lalu berkata-ketahuilah, juga berkata bohong, dan saksi palsu.
Beliau senantiasa mengulang-ulang perkataannya itu sehingga kami mengatakan: “Kiranya Rasulullah ﷺ diam”
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Ibnu ‘Abbas sewaktu ditanya: “Apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 macam saja?”
Beliau menjawab dengan ringkas: “Hampir tujuh puluh macam banyaknya.
Bila dosa-dosa kecil bila terus menerus dikerjakan dia akan menjadi dosa besar dan dosa-dosa besar akan hapus bila yang mengerjakannya tobat dan minta ampun Menurut keterangan Syaikhul Islam Al Barizi yang dinukil oleh Al Alusi, dia mengatakan: “Bahwa dosa besar itu ialah setiap dosa yang disertai dengan ancaman hukuman had (hukuman siksa di dunia) atau disertai dengan laknat yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alquran atau Hadis.

Demikianlah ringkasnya pengertian tentang dosa-dosa besar dan macam-macamnya.
Selain dari itu adalah dosa-dosa kecil.
Kemudian pada ayat ini Allah menjanjikan akan memberikan kelak tempat yang mulia yaitu surga, bagi orang-orang yang menjauhi (meninggalkan) dosa-dosa besar itu.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil, selama kalian selalu berusaha untuk tetap istikamah.
Akan Kami tempatkan kalian di dunia dan di akhirat, di tempat yang penuh kebaikan dan kemuliaan.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) yakni dosa-dosa yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu Abbas banyaknya hampir tujuh ratus macam (niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu) yang kecil-kecil dengan jalan mengerjakan ketaatan (dan Kami masukkan kamu dengan pemasukan) dibaca mudkhalan atau madkhalan yang berarti pemasukan atau ke tempat (yang mulia) yaitu surga.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Bila kalian wahai orang-orang mukmin menjauhi dosa-dosa besar seperti mempersekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada bapak ibu, membunuh suatu jiwa tanpa alasan yang benar dan lainnya, niscaya Kami akan melebur dosa-dosa kecil dari kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia yaitu surga.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kalian mengerjakannya.
maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian, dan Kami masukkan kalian ke dalam surga.
Oleh karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga).

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muammal ibnul Hisyam, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Ayyub, dari Mu’awiyah ibnu Qurrah.
dari Anas yang mengatakan, “Kami belum pernah melihat hal yang semisal dengan apa yang disampaikan kepada kami dari Tuhan kami, kemudian kami rela keluar meninggalkan semua keluarga dan harta benda, yaitu diberikan pengampunan bagi kami atas semua dosa selain dosa-dosa besar.” Allah subhanahu wa ta’ala telah berfirman:

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil)., hingga akhir ayat.

Banyak hadis yang berkaitan dengan makna ayat ini.
Berikut ini akan kami ketengahkan sebagian darinya yang mudah.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hassyim, dari Mugirah, dari Abu Ma’syar, dari Ibrahim, dari Marba’ Ad-Dabbi, dari Salman Al-Farisi yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya, “Tahukah kamu, apakah hari Jumat itu?”
Salman Al-Farisi menjawab, “Hari Jumat adalah hari Allah menghimpun kakek moyangmu (yakni hari kiamat terjadi pada hari Jumat).” Nabi ﷺ bersabda: Tetapi aku mengetahui apakah hari Jumat itu.
Tidak sekali-kali seorang lelaki bersuci dan ia melakukannya dengan baik, lalu ia mendatangi salat Jumat dan diam mendengarkan khotbah hingga imam menyelesaikan salatnya, melainkan hari Jumat itu merupakan penghapus bagi dosa-dosa (kecil)nya antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya selagi dosa-dosa yang membinasakan (dosa besar) dijauhi (nya).

Imam Bukhari meriwayatkan hal yang semisal dari jalur yang lain, melalui Salman.

Abu Ja’far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, telah menceritakan kepadaku Khalid, dari Sa’id ibnu Abu Hilal, dari Na’im Al-Mujammar, telah menceritakan kepadaku Suhaib maula As-sawari, ia pernah mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa’id menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah ﷺ di suatu hari berkhotbah kepada para sahabat.
Beliau ﷺ bersabda, “Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya.” Kalimat ini diucapkannya tiga kali, lalu beliau menundukkan kepalanya.
Maka masing-masing dari kami menundukkan kepala pula seraya menangis, kami tidak mengetahui apa yang dialami oleh beliau.
Setelah itu beliau mengangkat kepalanya, sedangkan pada roman wajahnya tampak tanda kegembiraan, maka hal tersebut lebih kami sukai ketimbang mendapatkan ternak unta yang unggul.
Lalu Nabi ﷺ bersabda: Tidak sekali-kali seorang hamba salat lima waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan menjauhi tujuh dosa besar, melainkan dibukakan baginya semua pintu surga, kemudian dikatakan kepadanya, “Masuklah dengan selamat.”

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui hadis Al-Lais ibnu Sa’d dengan lafaz yang sama.
Imam Hakim meriwayatkan pula —juga Ibnu Hibban— di dalam kitab sahihnya melalui hadis Abdullah ibnu Wahb, dari Amr ibnul Haris’, dari Sa’id ibnu Abu Hilal dengan lafaz yang sama.
Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Syaikhain, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya.


Kata Pilihan Dalam Surah An Nisaa' (4) Ayat 31

KABAA’IR
كَبَآئِر

Lafaz ini dalam bentuk jamak, mufradnya kabirah, berasal dari kabura. Kabirah dari sudut bahasa ialah dosa besar yang dicegah oleh syara’ seperti membunuh jiwa.

Al kabirah juga digunakan pada sesuatu yang sukar dan berat pada jiwa. Ia juga peringatan tentang besarnya hal itu dari dosa-dosa dan besar siksaannya.

Disebut tiga kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah:
-An Nisaa (4), ayat 31;
-Asy Syuura (42), ayat 37;
-An Najm (53), ayat 32.

Kata kabiaa’ir di dalam Al Qur’an disandarkan kepada al itsm yaitu dosa.

Ibn Mas’ud berkata,
Al kabaa’ir yang terdapat dalam surah ini mencakup 33 ayat dan kebenaran hal ini melalui firman Allah,

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam musnadnya yang shahih dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al Khudri, Rasulullah duduk di atas mimbar dan bersabda, “Demi jiwaku yang berada di tangan Nya” diulang sebanyak tiga kali, kemudian diam. Para sahabat menangis kesedihan karena sumpahan Rasulullah itu, kemudian beliau berkata lagi, “Siapa saja dari hamba Ku yang mendirikan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjauhkan Al kabaa’iral sab’ yaitu tujuh dosa besar, akan dibuka baginya delapan pintu syurga pada hari kiamat sambil bertepuk tangan, lalu beliau membaca:

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

Ibn Katsir berkata,
tafsiran tujuh dosa besar itu dijelaskan dalam Ash Sahihain. Hadis diriwayatkan dari Sulaiman bin Hilal, dari Tsaur bin Zaid, dari Salim Abi Al Ghaits dan dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, “Jauhkan olehmu tujuh perkara yang membinasakan. Beliau ditanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah dia?’ Beliau berkata,
‘Menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, belajar sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan memfitnah wanita-wanita suci yang beriman,”

Diriwayatkan dari Ibn Umar, al kabaa’ir ada sembilan yaitu membunuh jiwa, memakan riba, memakan harta anak yatim, memfitnah wanita-wanita suci yang beriman, bersaksi palsu, durhaka kepada orang tua, lari dari medan perang, (belajar) sihir dan kufur di dalam Masjidil Haram.

Al Qurtubi berkata,
“Para ulama berselisih dalam menyebut dan menghitungnya disebabkan berbagai atsar mengenainya, oleh karena itu, saya berpendapat sudah stabit dari riwayat yang shahih maupun hasan dimana sebahagian dosa ada yang lebih besar dari yang lainnya berdasarkan kadar mudarat yang besar. Menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar dari keseluruhannya dan ia tidak akan diampuni oleh Allah. Setelah itu, berputus asa dari rahmat Allah karena di dalamnya mendustakan Al Qur’an. Dia berkata,
“Dosa ini tidak akan diampunkan,” dan apabila ia beriktikad dengan hal itu, oleh itu, Allah berfirman yang artinya,

“Sesungguhnya tidak berputus asa seorang itu dari rahmat Allah melainkan orang kafir.”

Kemudian, Al Qanit seperti firman Allah dalam surah Al Hijr (15), ayat 56,

وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ

dan sebagainya dari apa yang kelihatan besar mudaratnya; setiap dosa yang diperbesar ancaman ke atasnya oleh syara’ dengan siksaan, atau dibesarkan mudaratnya, ia termasuk dari kabirah dan selainnya adalah kecil.

Oleh karena yang demikian, Abd Al Rahman Al Qusyairi dan lainnya berkata,
“Sebahagian dosa dikatakan kecil apabila disandarkan kepada apa yang lebih besar darinya. Contohnya, zina dianggap kecil apabila dibandingkan dengan kufur, ciuman yang haram dianggap kecil apabila dibandingkan dengan zina.

Menurut kami, dosa tidak diampuni dengan menjauhkan dosa yang lain, tetapi kesemuanya adalah besar dan pelakunya akan diampuni dengan izin Allah melainkan kekufuran berdasarkan firman Allah dalam surah Al Nisaa (4), ayat 48 dan 116:

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya.”

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:505-507

Informasi Surah An Nisaa' (النّساء)
Surat An Nisaa’, yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah.

Dinamakan An Nisaa’ karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding de­ngan surat-surat yang lain.

Surat yang lain yang banyak juga membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaaq.
Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa’ dengan sebutan:
“Surat An Nisaa’ Al Kubraa” (surat An Nisaa’ yang besar), sedang surat Ath Thalaaq disebut dengan sebutan:
“Surat An Nisaa’ Ash Shughraa” (surat An Nisaa’ yang kecil).

Keimanan:

Syirik (dosa yang paling besar) akibat kekafiran di hari kemudian.

Hukum:

Kewajiban para washi dan para wall
hukum poligami
mas kawin
memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat mengurus hartanya
pokok-pokok hukum warisan
perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya,
wanita-wanita yang haram dikawini
hukum mengawini budak wanita
larangan memakan harta secara bathil
hukum syiqaq dan nusyuz
kesucian lahir batin dalam shalat
hukum suaka
hukum membunuh seorang Islam
shalat khauf’
larangan melontarkan ucap­an-ucapan buruk
masalah pusaka kalalah.

Kisah:

Kisah-kisah tentang nabi Musa a.s dan pengikutnya.

Lain-lain:

Asal manusia adalah satu
keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita
norma-norma bergaul dengan isteri
hak seseorang sesuai dengan kewajibannya
perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang ditu­runkan kepadanya
dasar-dasar pemerintahan
cara mengadili perkara
keharusan siap-siaga terhadap musuh
sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi pepe­rangan
berperang di jalan Allah adalah kewajiban tiap-tiap mukalaf
norma dan adab dalam peperangan
cara menghadapi orang-orang munafik
derajat orang yang berjihad.

Audio

Qari Internasional

Q.S. An-Nisaa' (4) ayat 31 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. An-Nisaa' (4) ayat 31 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. An-Nisaa' (4) ayat 31 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. An-Nisaa' - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 176 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 4:31
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah An Nisaa'.

Surah An-Nisa' (bahasa Arab:النسآء, an-Nisā, "Wanita") terdiri atas 176 ayat dan tergolong surah Madaniyyah.
Dinamakan An- Nisa (wanita) karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surah-surah yang lain.
Surah yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surah At-Talaq Dalam hubungan ini biasa disebut surah An-Nisa dengan sebutan: Surah An-Nisa Al Kubra (surah An-Nisa yang besar), sedang surah At-Talaq disebut dengan sebutan: Surah An-Nisa As-Sughra (surah An-Nisa yang kecil).

Nomor Surah 4
Nama Surah An Nisaa'
Arab النّساء
Arti Wanita
Nama lain Al-Nisa Al-Kubra (Surah Al-Nisa yang Besar)
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 92
Juz Juz 4 (ayat 1-23), juz 5 (ayat 24-147), juz 6 (ayat 148-176)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 176
Jumlah kata 3764
Jumlah huruf 16327
Surah sebelumnya Surah Ali 'Imran
Surah selanjutnya Surah Al-Ma'idah
4.5
Ratingmu: 4.5 (13 orang)
Sending

URL singkat: risalahmuslim.id/4-31Pembahasan ▪ qs 4:31

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta