Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. Al Waaqi’ah (Hari Kiamat) – surah 56 ayat 40 [QS. 56:40]

وَ ثُلَّۃٌ مِّنَ الۡاٰخِرِیۡنَ
Watsullatun mina-aakhiriin(a);
dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
―QS. Al Waaqi’ah [56]: 40

And a company of the later peoples.
― Chapter 56. Surah Al Waaqi’ah [verse 40]

وَثُلَّةٌ rombongan/golongan besar

And a company
مِّنَ dari

of
ٱلْءَاخِرِينَ orang-orang kemudian

the later people.

Tafsir

Alquran

Surah Al Waaqi’ah
56:40

Tafsir QS. Al Waaqi’ah (56) : 40. Oleh Kementrian Agama RI


Setelah dijelaskan pelbagai nikmat dan kesenangan yang disediakan bagi penghuni surga, kenikmatan dan kesenangan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga siapa pun dan bahkan belum pernah diduga, dan dilamunkan oleh khayalan dan hati siapa pun.
Dijelaskan bahwa nikmat dan kesenangan tersebut disediakan untuk golongan kanan yang sebahagian besar terdiri dari umat-umat pengikut nabi dan rasul terdahulu, dan sebahagian besar lagi terdiri dari pengikut-pengikut Nabi Muhammad ﷺ.

Tafsir QS. Al Waaqi’ah (56) : 40. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Golongan kanan itu adalah kelompok yang banyak dari umat-umat terdahulu dan umat Muhammad.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Mereka adalah sebagian besar golongan dari orang-orang yang terdahulu dan sebagian besar pula dari orang yang kemudian.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian).

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
(QS. Al-Waqi’ah [56]: 39-40)

Yakni segolongan dari orang-orang dahulu dan segolongan dari orang-orang terkemudian.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Munzir ibnu Syazan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bakkar, telah menceritakan kepada kami Sa’id ibnu Basyir, dari Qatadah.
dari Al-Hasan, dari Imran ibnu Husain, dari Abdullah ibnu Mas’ud yang mengatakan bahwa dahulu sebagian dari mereka (sahabat) menerima hadis dari sebagian yang lainnya.
Disebutkan bahwa pada suatu malam kami dijamu oleh Rasulullah ﷺ, kemudian pada pagi harinya kami kembali kepada beliau ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda:
bahwa tadi malam ditampilkan kepada beliau (dalam mimpinya) para nabi dan para pengikutnya berikut semua umatnya masing-masing.
Maka lewatlah di hadapan beliau seorang nabi yang diikuti oleh segolongan manusia, dan nabi yang hanya diikuti oleh tiga orang serta nabi yang tidak diikuti oleh seorang jua pun.
Qatadah membacakan ayat berikut, yaitu firman-Nya:
Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?
(QS. Hud [11]: 78)
(menceritakan siapa dia yang tidak diikuti oleh seorang pun).
Akhirnya lewatlah di hadapan beliau ﷺ Musa ibnu Imran bersama sejumlah besar kaum Bani Israil.
Nabi ﷺ bertanya,
"Ya Tuhanku, siapakah orang ini?"
Allah subhanahu wa ta’ala menjawab,
"Ini adalah saudaramu Musa ibnu Imran dan orang-orang yang mengikutinya dari kaum Bani Israil."
Aku bertanya."Lalu manakah umatku?"
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,
"Lihatlah ke arah kananmu gelombang manusia yang banyak itu,"
dan ternyata mereka itu adalah manusia yang jumlahnya sangat besar.
Allah berfirman,
"Puaskah kamu?"
Aku menjawab,
"Aku telah puas, ya Tuhanku."
Allah subhanahu wa ta’ala kembali berfirman,
"Lihatlah ke cakrawala yang ada di sebelah kirimu,"
tiba-tiba terlihat gelombang manusia yang amat besar jumlahnya.
Allah berfirman,
"Puaskah kamu?"
Aku menjawab,
"Aku telah puas, ya Tuhanku."
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,
"Sesungguhnya bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab."
Saat itu juga Ukasyah ibnu Mihsan dari Bani Asad —yang menurut Sa’id adalah seorang yang ikut dalam Perang Badar— bangkit, lalu berkata,
"Wahai Nabi Allah, doakanlah kepada Allah, semoga Dia menjadikan diriku termasuk di antara mereka yang tujuh puluh ribu itu."
Maka Nabi ﷺ berdoa:
Ya Allah, jadikanlah dia seorang dari mereka.
Kemudian bangkit pula lelaki lainnya dan berkata,
"Wahai Nabi Allah, doakanlah kepada Allah, semoga Dia menjadikan diriku termasuk dari mereka."
Nabi ﷺ menjawab:
Kamu telah kedahuluan oleh Ukasyah untuk mendapatkannya.
Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,
"Jika kalian mampu, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, untuk menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam yang tujuh puluh itu, berbuatlah.
Jika tidak dapat, jadilah kalian termasuk orang-orang yang ada di sebelah kananku itu.
Dan jika tidak dapat, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang ada di cakrawala sebelah kiriku.
Karena sesungguhnya aku telah melihat banyak orang yang keadaan mereka digabungkan."
Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:
Sesungguhnya aku berharap semoga kalian adalah seperempat ahli surga.
Lalu kami bertakbir, kemudian beliau ﷺ bersabda:
Sesungguhnya aku berharap semoga kalian adalah sepertiga ahli surga.
Maka kami bertakbir, dan beliau ﷺ bersabda lagi:
Sesungguhnya aku berharap semoga kalian adalah separo ahli surga.
Maka kami bertakbir lagi.
Kemudian Rasulullah ﷺ membaca ayat ini, yaitu firman-Nya:
(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar dari orang-orang yang kemudian.
(QS. Al-Waqi’ah:
39-40);
Ibnu Mas’ud melanjutkan kisahnya, bahwa lalu kami saling bertanya di antara sesama kami (para sahabat) menanyakan tentang siapa sajakah mereka yang termasuk di dalam tujuh puluh ribu orang itu.
Akhirnya kami sepakat untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di masa Islam dan tidak mengalami masa kemusyrikan.
Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ bersabda:
Tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan setrika, tidak meminta ruqyah dan tidak tatayyur (percaya kepada takhayul), dan hanya kepada Tuhan mereka saja mereka bertawakal.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui dua jalur lain dari Qatadah dengan sanad yang semisal dan lafaz yang serupa.
Hadis ini mempunyai jalur periwayatan yang banyak selain dari jalur ini di dalam kitabkitab sahih dan kitabkitab hadis lainnya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mahran, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Aban ibnu Abu Iyasy, dari Sa’id ibnu Jubair.
dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:
(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan yang besar dari orang-orang yang kemudian.
(QS. Al-Waqi’ah [56]: 39-40)
Bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:
Kedua-duanya dari kalangan umatku.

Kata Pilihan Dalam Surah Al Waaqi’ah (56) Ayat 40

TSULLAH
ثُلَّة

Lafaz tsullah adalah dalam bentuk ism mufrad, jamaknya adalah tsulaal.

Az Zujaj berkata asal katanya dari tsallalta al-syay’ yang bermakna apabila engkau memotongnya atau membagikannya.
Sedangkan tsullah bermakna satu golongan manusia.

Dikatakan, fulaan laa yufarriqu bainats tsallah wal tsullah bermaksud "si fulan tidak membedakan antara sekumpulan kambing dan segolongan manusia."

Lafaz tsullah disebut tiga kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah Al Waaqi’ah (56), ayat 13, 39 dan 40. Allah berfirman:

وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ

Asy Syawkani mengatakan, makna tsullah adalah firqah (sekumpulan) atau segolongan yang tidak terhitung bilangannya.

Menurut pendapat Al Yazidi, tsullatum minal awwaliin bermakna satu kumpulan datang kemudian dan datang yang selebihnya.
Begitu juga dengan pendapat Ibn Qutaibah, di mana makna tsullah adalah jamaah (segolongan)."

Kesimpulannya, lafaz tsullah memiliki makna satu golongan atau kumpulan.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN.
BHD.
121

Unsur Pokok Surah Al Waaqi’ah (الواقعة)

Surat Al Waaqi’ah terdiri atas 96 ayat, termasuk golongan-golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Thaa Haa.

Dinamai "Al Waaqi’ah" (Harl kiamat), diambil dari perkataan Al Waaqi’ah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Keimanan:

▪ Huru hara di waktu terjadinya hari kiamat.
▪ Manusia di waktu berhisab terbagi atas tiga golongan, yaitu golongan yang bersegera menjalankan kebaikan, golongan kanan dan golongan yang celaka serta balasan yang diperoleh oleh masing-masing golongan.
▪ Bantahan Allah terhadap keingkaran orang yang mengingkari adanya Tuhan, hari berbangkit, dan adanya hisab.
Alquran berasal dari Lauh Mahfuuzh.

Lain-lain:

▪ Gambaran tentang surga dan neraka

Audio

QS. Al-Waaqi'ah (56) : 1-96 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 96 + Terjemahan Indonesia

QS. Al-Waaqi'ah (56) : 1-96 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 96

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Waaqi'ah ayat 40 - Gambar 1 Surah Al Waaqi'ah ayat 40 - Gambar 2
Statistik QS. 56:40
  • Rating RisalahMuslim
4.6

Ayat ini terdapat dalam surah Al Waaqi’ah.

Surah Al-Waqi’ah (Arab: الواقعه, “Hari Kiamat”) adalah surah ke-56 dalam Alquran.
Surah ini terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.
Surah ini dinamai dengan Al Waaqi’ah (Hari Kiamat), diambil dari perkataan Al Waaqi’ah yang terdapat pada ayat pertama.

Nomor Surah56
Nama SurahAl Waaqi’ah
Arabالواقعة
ArtiHari Kiamat
Nama lainIdza waqa’at
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu46
JuzJuz 27
Jumlah ruku’3 ruku’
Jumlah ayat96
Jumlah kata370
Jumlah huruf1756
Surah sebelumnyaSurah Ar-Rahman
Surah selanjutnyaSurah Al-Hadid
Sending
User Review
4.4 (14 votes)
Tags:

56:40, 56 40, 56-40, Surah Al Waaqi'ah 40, Tafsir surat AlWaaqiah 40, Quran Al Waqiah 40, AlWaqiah 40, Al-Waqi'ah 40, Surah Al Waqiah ayat 40

Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. Asy Syu’araa (Penyair) – surah 26 ayat 133 [QS. 26:133]

133. Nabi Hud lalu memerinci beberapa kenikmatan itu. Dia telah menganugerahkan dan melimpahkan kepada kamu binatang-binatang ternak yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kamu dan Dia juga memb … 26:133, 26 133, 26-133, Surah Asy Syu’araa 133, Tafsir surat AsySyuaraa 133, Quran Asy Syuara 133, Asy Syu’ara 133, Asy-Syu’ara 133, Surah Asy Syuara ayat 133

QS. Faathir (Pencipta) – surah 35 ayat 31 [QS. 35:31]

31. Usai memberi janji pahala yang sempurna bagi orang-orang yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Qur’an, Allah lalu menyusuli-nya dengan penegasan bahwa Al-Qur’an itu adalah benar-benar wahyu dari … 35:31, 35 31, 35-31, Surah Faathir 31, Tafsir surat Faathir 31, Quran AlFathir 31, Al-Fathir 31, Fatir 31, Surah Al Fathir ayat 31

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Nama anak lelaki Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu ...

Benar! Kurang tepat!

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis ...

Benar! Kurang tepat!

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam lahir pada bulan ...

Benar! Kurang tepat!

Penjelasan:
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lahir pada Senin, 12 Rabiul Awal, di Tahun Gajah. Lalu pada tanggal 17 Rabiul Awal ini merupakan hari ketika Rasulullah hijrah atau meninggalkan Mekkah menuju Madinah.

+

Array

Nama Ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu ...

Benar! Kurang tepat!

Nama isteri Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam selepas Khadijah ialah ...

Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #12
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #12 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #12 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #4

Aurat dari tubuh pria adalah mulai … dari leher ke pergelangan kaki leher sampai perut dari siku ke lutut dari

Pendidikan Agama Islam #17

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- … 7 6 5 4 3 Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #7

Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … khuluqiyah i’tiqadiyah jinayah fiqih amaliyah Benar! Kurang tepat!

Instagram