QS. Al Qashash (Kisah) – surah 28 ayat 11 [QS. 28:11]

وَ قَالَتۡ لِاُخۡتِہٖ قُصِّیۡہِ ۫ فَبَصُرَتۡ بِہٖ عَنۡ جُنُبٍ وَّ ہُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ
Waqaalat akhtihi qush-shiihi fabashurat bihi ‘an junubin wahum laa yasy’uruun(a);

Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan:
“Ikutilah dia” Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,
―QS. 28:11
Topik ▪ Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka
28:11, 28 11, 28-11, Al Qashash 11, AlQashash 11, AlQasas 11, Al Qasas 11, AlQasas 11, Al-Qasas 11

Tafsir surah Al Qashash (28) ayat 11

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Qashash (28) : 11. Oleh Kementrian Agama RI

Walaupun hatinya sudah tenteram, tetapi disuruhnya juga saudaranya perempuan Musa mencari-cari dari berita tentang saudaranya itu.
Pergilah saudaranya ke pasar-pasar dan ke tempat-tempat yang agak ramai untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang kalau-kalau ada di antara mereka yang membicarakan anak yang dihanyutkan ke sungai.
Akhirnya dia melihat sendiri dari jauh anak itu telah diangkat ke istana Firaun, sedang orang-orang ramai melihat kejadian yang aneh itu.
Di istana orang-orang amat sibuk mencari siapa yang menyusukan anak itu, karena ia menolak setiap wanita yang hendak menyusukannya.
Setelah saudara Musa mengetahui hal ini diapun memberanikan diri tampil ke muka dan mengatakan bahwa ia mengetahui seorang wanita yang sehat dan banyak air susunya, dan mungkin anak itu mau disusukan oleh wanita itu.
Wanita itu dari keluarga baik-baik dan pasti anak itu akan dijaga dengan penuh perhatian dan penuh rasa kasih sayang.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah saudara Musa mengucapkan kata-kata seperti itu, dia dibawa ke istana dan mereka memandang kepadanya dengan rasa curiga lalu mengemukakan pertanyaan “Dari mana engkau tahu bahwa keluarganya akan menjaganya dengan baik dan akan menumpahkan kasih sayang mereka terhadapnya?”
Saudara Musa menjawab: “Tentu saja mereka akan berbuat demikian karena mengharapkan kesenangan hati raja Firaun dan mengharapkan pemberian yang banyak dari padanya.
Dengan jawaban ini hilanglah kecurigaannya dan mereka membawa Musa ke rumah ibunya.
Sesampainya di rumah ibunya itu, ibunya mengambilnya kepangkuannya untuk disusukan, dan dengan segera mulut Musa menangkap puting susu ibunya.
Mereka yang hadir sangat gembira melihat hal itu dan dikirimlah utusan permaisuri raja untuk memberitakan hal itu, Permaisuri memanggil ibu Musa dan memberinya hadiah dan pemberian yang banyak serta meminta kepadanya supaya ia bersedia tinggal di istana untuk merawat dan mengasuh Musa.
Ibu Musa menolak tawaran itu dengan halus dan mengatakan kepada permaisuri bahwa dia mempunyai suami dan anak-anak dan tidak sampai hati meninggalkan mereka.
Dia mengharap permaisuri mengizinkan membawa Musa ke rumahnya.
Permaisuri tidak merasa keberatan atas usul itu dan mengizinkan Musa di bawa ke rumah ibunya.
Permaisuri memberinya perongkosan yang cukup di samping itu diberinya pula hadiah berupa uang pakaian dan lain sebagainya.
Akhirnya kembalilah ibu Musa ke rumahnya membawa anak kandungnya dengan hati yang senang dan gembira.
Allah telah menghilangkan semua kegelisahan dan kekhawatirannya dan menggantinya dengan ketenteraman, kemuliaan dan rezeki yang melimpah.
Disebutkan dalam sebuah hadis “Orang yang berbuat kebaikan dan ikhlas mengerjakannya adalah seperti seorang ibu yang menyusui anaknya, sedang ia mendapat upah pula”.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Kepada saudara perempuan Musa, sang ibu berkata, “Ikutilah jejak Musa, agar kamu mengetahui beritanya.” Ia kemudian melihat dari kejauhan, dengan penuh kehati-hatian agar tidak diketahui, sementara Fir’aun dan keluarganya tidak tahu bahwa ia adalah saudara perempuan Musa.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa) bernama Maryam, (“Ikutilah dia”) maksudnya ikutilah jejaknya sehingga kamu mengetahui bagaimana kesudahan beritanya.

(Maka kelihatanlah olehnya Musa) dia mengawasinya (dari jauh) dari tempat yang jauh seraya menguntitnya (sedangkan mereka tidak mengetahui) bahwa dia adalah saudara perempuan dari bayi tersebut, dan bahwasanya keberadaannya itu adalah untuk mengikuti jejaknya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa saat melemparkannya di air :
Ikutilah jejak Musa, bagaimana nasibnya??
Maka saudari perempuan Musa menelusuri jejak Musa dan melihatnya dari kejauhan, sementara kaum Fir’aun tidak mengetahui bahwa dia adalah saudaranya dan bahwa dia sedang mengikuti jejak Musa.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala telah berfirman:

seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).
Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, “Ikutilah dia!” (Q.S. Al-Qashash [28]: 10-11)

Ibu Musa memerintahkan kepada anak perempuannya yang telah dewasa dan dapat mengemban tugas yang akan dipercayakan kepadanya.
Ibu Musa berkata, seperti yang disitir oleh firman-Nya:

Ikutilah dia! (Q.S. Al-Qashash [28]: 11)

Maksudnya, ikutilah jejaknya, pantaulah terus beritanya, dan carilah ia ke segenap penjuru kota.
Maka saudara perempuan Musa berangkat untuk menunaikan tugas itu.

Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh.
(Q.S. Al-Qashash [28]: 11)

Menurut Ibnu Abbas, arti Junubin ialah dari dekat.
Sedangkan menurut Mujahid artinya dari jauh, yakni saudara perempuan Musa mengamatinya dari kejauhan.

Qatadah mengatakan bahwa saudara perempuan Musa melihatnya dengan pemandangan seakan-akan seseorang yang tidak tahu-menahu tentangnya.
Setelah Musa ‘alaihis salam berada di rumah Fir’aun dan disayangi oleh istri Fir’aun serta dibebaskan dari kekejaman Fir’aun oleh istrinya, Musa ditawarkan kepada wanita-wanita tukang menyusui yang ada di dalam istana.
Tetapi Musa tidak mau menerima air susu seorang pun dari mereka.
Maka keluarga Raja Fir’aun keluar menuju ke pasar dengan harapan akan menjumpai seorang wanita yang layak untuk menyusuinya.

Ketika saudara perempuan Musa melihatnya telah berada di tangan keluarga kerajaan Fir’aun, ia langsung mengenalinya, tetapi tidak menampak­kan identitas dirinya.
Mereka pun tidak menyadari bahwa sebenarnya dia adalah saudara perempuan bayi tersebut.


Kata Pilihan Dalam Surah Al Qashash (28) Ayat 11

JUNUB
جُنُب

Arti asal kata junub ialah jarak yang jauh, ia juga berarti orang jauh yang bukan ter­masuk ahli keluarga. Lafaz junub juga mem­ punyai arti orang yang sedang mengalami jinabah, yaitu hadas besar baik karena keluar air mani atau berhubungan badan. Orang yang berhadas besar dinamakan dengan junub karena dia tidak boleh me­lakukan shalat.

Kata junub diulang empat kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah:
-An Nisaa (4), ayat 36, 43;
-Al Maa’idah (5), ayat 6;
-Al­ Qahsash (28), ayat 11.

Kata junub yang mempunyai arti tempat atau jarak yang jauh adalah yang terdapat dalam surah Al Qashash (28), ayat 11. Dalam ayat ini diceritakan ketika ibu Nabi Musa melepaskan Musa yang masih bayi ke sungai, beliau berpesan kepada saudara perempuan Musa mengawasi peti yang membawa Musa itu dari jauh supaya orang tidak mengetahuinya.

Kata junub yang berarti orang jauh yang bukan termasuk ahli keluarga terdapat dalam surah An Nisaa (4), ayat 36. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang ber­iman supaya sentiasa berbuat baik kepada beberapa golongan tertentu diantaranya kepada “al jaaril junub”. Yang dimaksudkan di sini ialah tetangga yang bukan saudara atau ahli keluarga.

Sedangkan kata junub yang berarti orang yang mengalami jinabah atau hadas besar di sebut di dalam Al Qur’an sebanyak dua kali yaitu dalam surah An Nisaa (4), ayat 43 dan surah Al Maa’idah (5), ayat 6. Dalam kedua ayat ini ditegaskan, orang yang sedang mengalami hadas besar tidak boleh shalat. Dia boleh shalat, setelah dia membersihkan diri dengan cara mandi besar (mandi jinabah) terlebih dahulu.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:170

Informasi Surah Al Qashash (القصص)
Surat Al Qashash terdiri atas 88 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamai dengan “Al Qashash”,
karena pada ayat 25 surat ini terdapat kata “Al Qashash” yang berarti “cerita”.

Ayat ini menerangkan bahwa setelah Nabi Musa ‘alaihis salam bertemu dengan Nabi Syu’aib ‘alaihis salam ia menceritakan cerita yang berhubungan dengan dirinya sendiri, ya’ni pengalaman­nya dengan Fir’aun, sampai waktu ia diburu oleh Fir’aun karena membunuh seseorang dari bangsa Qibthi tanpa disengaja, Syu’aib ‘alaihis salam menjawab bahwa Musa ‘alaihis salam telah selamat dari pengejar­an orang-orang zalim.

Turunnya ayat 25 surat ini amat besar artinya bagi Nabi Muhammad ﷺ dan bagi sahabat­ sahabat yang melakukan hijrah ke Madinah, yang menambah keyakinan mereka, bahwa akhirnya orang-orang Islamlah yang menang, sebab ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang berhijrah dari tempat musuh untuk mempertahankan keimanan, pasti akan berhasil dalam per­juangannya menghadapi musuh-musuh agama.
Kepastian kemenangan bagi kaum muslimin itu, ditegaskan pada bagian akhir surat ini yang mengandung bahwa setelah hijrah ke Madinah kaum muslimin akan kembali ke Mekah sebagai pemenang dan penegak agama Allah.
Surat Al Qashash ini adalah surat yang paling lengkap memuat cerita Nabi Musa ‘alaihis salam sehingga menurut suatu riwayat, surat ini dinamai juga surat Musa.

Keimanan:

Allah Yang menentukan segala sesuatu dan manusia harus ridha dengan ketentu­an itu
alam adalah fana hanyalah Allah saja Yang Kekal dan semuanya akan kem­bali kepada Allah
Allah mengetahui isi hati manusia baik yang dilahirkan ataupun yang disembunyikannya.

Hukum:

Tidak ada pembahasan hukum yang spesifik dalam surat ini.

Kisah:

Kekejaman Fir’aun dan pertolongan serta karunia Allah kepada Bani Israil
Musa a.s. dilemparkan ke sungai Nil
seorang Qibthi terbunuh oleh Musa a.s.
Musa a.s. di Mad-yan
Musa a.s. menerima perintah Allah menyeru Fir’aun di bukit Thur
kisah Karun.

Lain-lain:

Al Qur’an menerangkan kisah nabi-nabi dan umat-umat dahulu sebagai bukti kerasulan Muhammad ﷺ
akhli kitab yang beriman dengan Nabi Muhammad ﷺ diberi pahala dua kali lipat
hikmah Al Qur’an diturunkan secara berangsur­ angsur
hanya Allah-lah yang memberi taufik kepada hamba-Nya untuk beriman
Allah menghancurkan penduduk sesuatu negeri adalah karena kezaliman penduduknya sendiri
Allah tidak mengazab sesuatu umat sebelum diutus rasul kepadanya
keadaan orang-orang kafir dan sekutu-sekutu mereka dihari kiamat
pergantian siang dan malam adalah rahmat dari Allah bagi manusia
Allah membalas kebaikan dengan berlipat ganda, sedang balasan kejahatan adalah seimbang dengan apa yang telah dilakukan
janji Allah akan kemenangan Nabi Muhammad s.a.w

Ayat-ayat dalam Surah Al Qashash (88 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Qashash (28) ayat 11 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Qashash (28) ayat 11 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Qashash (28) ayat 11 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Qashash - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 88 & Terjemahan


Gambar

no images were foundStatistik Q.S. 28:11
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Qashash.

Surah Al-Qasas (Arab: القصص ,"Cerita-Cerita") adalah surah ke-28 dalam al-Qur'an.
Surah ini diturunkan di Makkah setelah Surah An-Naml dan terdiri dari 88 ayat.
Surah ini diberi nama surah Al-Qasas karena mengambil kata dari ayat 25 yang berarti:

"Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata: Sebenarnya ayahku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami.
Maka ketika Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku (mengenai dirinya) berkatalah orang tua itu kepadanya: 'Janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu.'"

Surah ini diturunkan ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah ketika mereka masih dibelenggu kekejaman kaum Musyrikin Makkah sebagai kuasa besar, mewah dan kuat.
Maka, Allah menurunkan surah ini sebagai perbandingan dengan riwayat hidup Nabi Musa dengan kekejaman Fir'aun dan akibat dari kemewahan Qarun serta memberikan janji akan kemenangan Nabi Muhammad kelak.

Nomor Surah 28
Nama Surah Al Qashash
Arab القصص
Arti Kisah
Nama lain Musa dan Fir’aun
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 49
Juz Juz 20
Jumlah ruku' 9 ruku'
Jumlah ayat 88
Jumlah kata 1443
Jumlah huruf 5933
Surah sebelumnya Surah An-Naml
Surah selanjutnya Surah Al-'Ankabut
4.8
Ratingmu: 4.8 (8 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Podcast

Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta