QS. Al Kahfi (Penghuni-penghuni Gua) – surah 18 ayat 84 [QS. 18:84]

اِنَّا مَکَّنَّا لَہٗ فِی الۡاَرۡضِ وَ اٰتَیۡنٰہُ مِنۡ کُلِّ شَیۡءٍ سَبَبًا
Innaa makkannaa lahu fiil ardhi waaatainaahu min kulli syai-in sababan;

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu,
―QS. 18:84
Topik ▪ Kisah-kisah ▪ Kisah Zulqarnain ▪ Tauhid Uluhiyyah
18:84, 18 84, 18-84, Al Kahfi 84, AlKahfi 84, Al-Kahf 84

Tafsir surah Al Kahfi (18) ayat 84

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Kahfi (18) : 84. Oleh Kementrian Agama RI

Sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk menjelajahi permukaan bumi sebagaimana yang dia kehendaki sehingga dia sampai kepada semua pelosok dunia dan menguasai kerajaan-kerajaan bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya cara-cara untuk mencapai segala maksud dan tujuannya karena Kami telah memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang cukup, kekuasaan yang luas dan alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya itu.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Sesungguhnya Kami telah menjadikan Dzu al-Qarnain berkuasa di muka bumi dan mengendalikannya dengan aturannya.
Dan Kami berikan kepadanya pengetahuan yang banyak tentang cara mengendalikan segala sesuatu.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi) dengan memudahkan perjalanan baginya di muka bumi ini (dan Kami telah memberikan kepadanya di dalam menghadapi segala sesuatu) yang ia perlukan (jalan untuk mencapainya) jalan yang dapat mengantarkannya kepada yang dikehendakinya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan Kami berikan kepadanya sebab-sebab dan jalan-jalan untuk mencapai segala sesuatu yang ia kehendaki, diantaranya penaklukan kota-kota, mengalahkan musuh-musuh dan selain itu.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di (muka) bumi.

Yakni Kami berikan kepadanya kerajaan yang besar lagi kokoh dengan menguasai segala apa yang dimiliki oleh semua raja, berupa kekuasaan, balatentara, peralatan perang, dan perlengkapannya.
Karena itulah dia berhasil menguasai belahan timur dan barat bumi ini.
Semua negeri tunduk kepadanya dan semua raja di bumi takluk di bawah kekuasaannya.
Semua bangsa, baik yang Arab maupun yang non-Arab, berkhidmat kepadanya.
Karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia dijuluki dengan sebutan Zulqarnain karena kekuasaannya mencapai dua tanduk matahari, yaitu bagian timur dan bagian baratnya.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

…dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.

Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id ibnu Jubair, Ikrimah, As-Saddi, Qatadah, Ad-Dahhak, dan lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jalan untuk mencapai segala sesuatu ialah ilmu.

Qatadah telah mengatakan pula sehubungan dengan makna firman-Nya:

…dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.
bahwa yang dimaksud ialah semua tempat di bumi dan tanda-tandanya.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.
(Al Kahfi:84) Yakni menguasai semua bahasa manusia, disebutkan bahwa tidak sekali-kali dia berbicara kepada suatu kaum, melainkan dengan bahasa mereka dalam misi perangnya.

Ibnu Luhai’ah telah meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Salim ibnu Gailan, dari Sa’id ibnu Abu Hilal, bahwa Mu’awiyah pernah menanyakan kepada Ka’bul Ahbar tentang perkataannya yang mengatakan, “Zulqarnain menambatkan kuda tunggangannya di bintang Surayya (yakni di langit).” Ka’b menjawab bahwa ia mengatakan demikian karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala pernah berfirman:

…dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.

Sanggahan Mu’awiyah kepada Ka’b ini adalah pendapat yang benar, dan Mu’awiyah memang berhak mengingkari apa yang dikatakan oleh Ka’b itu.
Mu’awiyah pernah mengatakan tentang Ka’b, “Sesungguhnya kami menguji tentang kebenarannya, dan kami menjumpainya dusta.” Yakni dusta apa yang dinukilnya itu, bukan dia memodifikasi apa yang telah dinukil dari lembaran-lembaran yang ada padanya.
Yang jelas apa yang tercatat di dalam lembaran-lembarannya adalah kisah-kisah Israiliyat.
Sebagian besar darinya sudah dirubah dan diselewengkan serta dibuat-buat, kita sama sekali tidak memerlukannya, kita telah mempunyai pegangan, yaitu berita dari Allah dan Rasul-Nya.
Karena sesungguhnya kisah-kisah Israiliyat itu banyak memasukkan keburukan dan kerusakan yang luas dampaknya di kalangan orang banyak.

Takwil yang dikemukakan oleh Ka’b sehubungan dengan makna firman-Nya:

…dan Kami memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.
dengan bersandarkan kepada apa yang tercatat di dalam lembaran-lembaran miliknya, yang antara lain mengatakan bahwa Zulqarnain menambatkan kuda tunggangannya di bintang Surayya merupakan takwil yang tidak benar, tidak rasional karena tidak ada jalan bagi manusia untuk dapat mencapainya, tidak pula menaiki tangga-tangga langit (yakni terbang).

Allah subhanahu wa ta’ala telah berfirman menceritakan Ratu Balqis:

dan dia dianugerahi segala sesuatu.
(An Naml:23)

Yakni dianugerahi segala sesuatu yang dimiliki oleh para raja.
Demikian pula Zulqarnain, Allah telah memudahkan kepadanya semua jalan, yaitu jalan dan sarana untuk membuka semua kawasan dan negeri yang ada di muka bumi, menghancurkan semua musuh, serta menundukkan semua raja di bumi, dan mengalahkan semua orang musyrik.
Sesungguhnya dia telah dianugerahi semua jalan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya.
Hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya.

Di dalam kitab Al-Mukhtarah karya tulis Ad-Diyaul Maqdisi telah disebutkan sebuah asar yang diriwayatkan melalui Qutaibah, dari Abu Awwanah, dari Sammak ibnu Harb, dari Habib ibnu Hammad yang telah menceritakan bahwa ketika ia berada di tempat (majelis) Ali r.a.
ada seorang lelaki menanyakan kepadanya tentang Zulqarnain, mengapa dia dapat sampai ke belahan timur dan belahan barat bumi.
Ali r.a.
menjawab, “Maha suci Allah, Allah telah menundukkan awan baginya, telah menganugerahkan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, serta menganugerahkan kepadanya kekuasaan yang luas.”


Informasi Surah Al Kahfi (الكهف)
Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamai “Al Kahfi” artinya “Gua ” dan “Ashhabul Kahfi” yang artinya:
“Penghuni-penghuni gua”.
Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26, tentang bebe­rapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya.

Selain cerita tersebut, ter­dapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung i’tibar dan pe­lajaran yang amat berguna bagi kehidupan manusia.
Banyak hadist-hadist Rasulullah ﷺ yang menyatakan keutamaan membaca surat ini.

Keimanan:

Kekuasaan Allah subhanahu wa ta’ala untuk memberi daya hidup pada manusia diluar hukum kebiasaan
dasar-dasar Tauhid serta keadilan Allah subhanahu wa ta’ala tidak berobah untuk se­lama-lamanya
kalimat-kalimat Allah (imu-Nya) amat luas sekali, meliputi segala sesuatu, sehingga manusia tidak mampu buat menulisnya
kepastian datangnya hari berbangkit
Al Qur’an adalah kitab suci yang isinya bersih dari kekacauan dan kepalsuan

Hukum:

Dasar hukum wakalah (berwakil)
larangan membangun tempat ibadah di atas kubur
hukum membaca “Insya Allah”
perbuatan salah yang dilakukan karena lupa adalah dima’afkan
kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar.

Kisah:

Cerita Ashabul kahfi
cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lain­nya mu’min
cerita Nabi Musa a.s. dengan Khidhr a.s.
cerita Dzulqarnain dengan Ya’juj dan Ma’juj.

Lain-lain:

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surat ini antara lain tentang kekuatan iman kepada Allah subhanahu wa ta’ala serta ibadah yang ikhlas kepada­ Nya
kesungguhan seseorang dalam mencari guru (ilmu)
adab sopan-santun antara murid dengan guru
dan beberapa contoh tentang cara memimpin dan memerin­tah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 84 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 84 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 84 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Kahfi - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 110 & Terjemahan


GambarStatistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Al Baqarah

Surah Al-Kahf (bahasa Arab:الكهف, al-Kahf, "Gua") disebut juga Ashabul Kahf adalah surah ke-18 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Dinamai Al-Kahf dan Ashabul Kahf yang artinya Penghuni-Penghuni Gua.
Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 sampai dengan 26, tentang beberapa orang pemuda (The Seven Sleepers) yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya.
Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia.
Terdapat beberapa hadits Rasulullah ﷺ yang menyatakan keutamaan membaca surah ini.

Dalam surat ini terdapat titik tengah Al-Qur'an yang membelah isi Al-Qur'an menjadi dua bagian.

Nomor Surah18
Nama SurahAl Kahfi
Arabالكهف
ArtiPenghuni-penghuni Gua
Nama lainAl-Hāila, Ashabul Khaf
(Penghuni-Penghuni Gua)
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu69
JuzJuz 15 (1-74) sampai juz 16 (ayat 75-110)
Jumlah ruku'0
Jumlah ayat110
Jumlah kata1589
Jumlah huruf6550
Surah sebelumnyaSurah Al-Isra'
Surah selanjutnyaSurah Maryam
4.7
Ratingmu: 4.9 (29 orang)
Sending

✅ URL singkat halaman ini: https://risalahmuslim.id/18-84

Video

Panggil Video Lainnya

RisalahMuslim di  Email: [email protected]
Made with in Yogyakarta