Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Al Jinn (Jin) – surah 72 ayat 17 [QS. 72:17]

لِّنَفۡتِنَہُمۡ فِیۡہِ ؕ وَ مَنۡ یُّعۡرِضۡ عَنۡ ذِکۡرِ رَبِّہٖ یَسۡلُکۡہُ عَذَابًا صَعَدًا
Linaftinahum fiihi waman yu’ridh ‘an dzikri rabbihi yaslukhu ‘adzaaban sha’adan;
Dengan (cara) itu Kami hendak menguji mereka.
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang sangat berat.

―QS. Al Jinn [72]: 17

Daftar isi

So We might test them therein.
And whoever turns away from the remembrance of his Lord He will put into arduous punishment.
― Chapter 72. Surah Al Jinn [verse 17]

لِّنَفْتِنَهُمْ untuk Kami beri cobaan mereka

That We might test them
فِيهِ padanya

therein.
وَمَن dan barang siapa

And whoever
يُعْرِضْ ia berpaling

turns away
عَن dari

from
ذِكْرِ peringatan

the Remembrance
رَبِّهِۦ Tuhannya

(of) his Lord,
يَسْلُكْهُ Dia akan memasukkannya

He will make him enter
عَذَابًا azab

a punishment
صَعَدًا sukar/berat

severe.

Tafsir Quran

Surah Al Jinn
72:17

Tafsir QS. Al-Jinn (72) : 17. Oleh Kementrian Agama RI

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa mereka diberi kelapangan hidup untuk menguji dan mengamati siapa di antara mereka yang mensyukuri nikmat-Nya dan siapa pula yang mengingkarinya.
Bagi yang mensyukurinya, Allah menyediakan balasan yang paling sempurna, dan bagi mereka yang mengingkari, Allah memberikan kesempatan dan mengundurkan siksa-Nya.

Kemudian barulah Allah menjatuhkan azab-Nya.
Dalam ayat yang lain, Allah ﷻ berfirman:

وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ

Dan Aku memberi tenggang waktu kepada mereka.

Sungguh, rencana-Ku sangat teguh. (Al-Qalam [68]: 45)

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang berpaling dari Alquran dan petunjuk-Nya, tanpa mengikuti perintah-perintah-Nya serta tidak pula menjauhi larangan-larangan-Nya, Allah akan menyiksanya dengan azab yang paling dahsyat dan ia tidak dapat melepaskan diri daripada-Nya.

Tafsir QS. Al Jinn (72) : 17. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


agar dengan itu Kami dapat menguji bagaimana mereka mensyukuri nikmat Allah.
Dan barangsiapa enggan menyembah Tuhannya maka Dia akan memasukkannya ke dalam siksa yang sulit dan tidak dapat menahan penderitaannya.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Bahwasanya jika orang-orang kafir dari kalangan manusia dan jin berjalan di atas jalan agama Islam dan tidak berpaling darinya, niscaya Kami akan turunkan kepada mereka air yang melimpah.
Kami akan melapangkan rezeki mereka di dunia agar Kami menguji mereka bagaimana mereka bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah atas mereka.


Barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Tuhannya, enggan mendengarkan, dan merenungkan bacaan Al-Qur’an, dan enggan mengamalkannya, ia akan dimasukkan ke dalam azab yang amat keras dan berat.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Untuk Kami beri cobaan kepada mereka) untuk Kami uji mereka


(dengan melaluinya) hingga Kami mengetahui bagaimana kesyukuran mereka, dengan pengetahuan yang nyata.


(Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya) yakni Alquran


(niscaya Kami akan memasukkannya)


(ke dalam azab yang amat berat.)

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala berikutnya:

Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jinn [72]: 16-17)

Ulama tafisr berbeda pendapat mengenai makna ayat ini, ada dua pendapat di kalangan mereka.
Salah satunya mengatakan, seandainya jin yang menyimpang dari kebenaran itu menempuh jalan Islam dan kembali kepada jalan kebenaran serta tetap menempuhnya.

benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
(QS. Al-Jinn [72]: 16)

Gadaqan artinya banyak, makna yang dimaksud ialah memberinya rezeki yang banyak lagi berlimpah.
Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam ayat lain, yaitu:

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.
(QS. Al-Ma’idah [5]: 66)

Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala lainnya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
(QS. Al-A’raf [7]: 96)

Dengan demikian, berarti firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)

Yakni untuk Kami uji mereka dengannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid ibnu Aslam, bahwa demikian itu agar Kami uji dan Kami coba mereka, siapakah di antara mereka yang tetap pada jalan hidayah, dan siapa di antara mereka yang murtad dan memilih jalan kesesatan?

Tafsir ayat menurut orang-orang yang berpendapat demikian.
Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Artinya, istiqamah dalam ketaatannya.


Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yaitu jalan agama Islam.
Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa’id ibnu Jubair, Sa’id ibnul Musayyab, Ata, As-Saddi, dan Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi.


Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yakni seandainya mereka semuanya beriman, niscaya Kami luaskan bagi mereka rezeki Kami di dunia,

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Maksudnya, jalan kebenaran.
Hal yang sama dikatakan oleh Ad Dahhak, kemudian ia mengemukakan dalil kedua ayat yang telah disebutkan di atas untuk menguatkan pendapatnya;
masing-masing dari mereka atau keseluruhannya yang berpendapat demikian mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:
Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)
Yaitu agar Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.


Muqatil mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang kafir, ketika hujan dicegah dari mereka selama tujuh tahun.

Pendapat yang kedua mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetappada jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yakni jalan kesesatan.
benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
sebagai istidraj dari Kami terhadap mereka, semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya:

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka.
Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka;
sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.
(QS. Al-An’am [6]: 44)

Juga semakna dengan firman-Nya:

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka?
Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.
(QS. Al-Mu’minun [23]: 55-56)

Ini adalah pendapat Abu Mijlaz alias Lahiq ibnu Humaid, karena dia mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap pada jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yakni jalan kesesatannya.


Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim.
Al-Bagawi meriwayatkannya dari Ar-Rabi’ ibnu Anas, Zaid ibnu Aslam, Al-Kalabi, dan Ibnu Kaisan.
Alasan pendapat ini cukup masuk di akal, dan didukung pula oleh adanya firman Allah subhanahu wa ta’ala Selanjutnya yang mengatakan:
Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jin 17)

Adapun firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya.
niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)

Yaitu siksaan yang berat, keras, lagi menyakitkan.
Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan firman Allah subhanahu wa ta’ala:
azab yang amat berat.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)
Yakni berat tiada henti-hentinya.


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sa’dan adalah nama sebuah gunung di dalam neraka Jahanam.
Diriwayatkan pula dari Sa’id ibnu Jubair, bahwa Sa’dan adalah sebuah sumur yang ada di dalam neraka Jahanam.

Unsur Pokok Surah Al Jinn (الجن)

Surat Al Jin terdiri atas 28 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al A’raaf.

Dinamai "Al Jin" (jin) diambil dari perkataan "Al Jin" yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa Jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan Alquran dan mereka mengikuti ajaran Alquran tersebut.

Keimanan:

▪ Pengetahuan tentang jin diperoleh Nabi Muhammad ﷺ dengan jalan wahyu.

Ayat-ayat dalam Surah Al Jinn (28 ayat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lihat surah lainnya

Audio Murottal

QS. Al-Jinn (72) : 1-28 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 28 + Terjemahan IndonesiaQS. Al-Jinn (72) : 1-28 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 28

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Jinn ayat 17 - Gambar 1 Surah Al Jinn ayat 17 - Gambar 2
Statistik QS. 72:17
  • Rating RisalahMuslim
4.7

Ayat ini terdapat dalam surah Al Jinn.

Surah Al-Jinn (Arab: الجنّ ,”Jin”) adalah surah ke-72 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 28 ayat.
Dinamakan “al-Jinn” yang berarti “Jin” diambil dari kata “al-Jinn” yang terdapat pada ayat pertama surah ini.
Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa Jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan Alquran dan mereka mengikuti ajaran Alquran tersebut.

Nomor Surah 72
Nama Surah Al Jinn
Arab الجن
Arti Jin
Nama lain
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 40
Juz Juz 29
Jumlah ruku’ 2 ruku’
Jumlah ayat 28
Jumlah kata 286
Jumlah huruf 1109
Surah sebelumnya Surah Nuh
Surah selanjutnya Surah Al-Muzzammil
Sending
User Review
4.9 (11 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

72:17, 72 17, 72-17, Surah Al Jinn 17, Tafsir surat AlJinn 17, Quran Al Jin 17, Aljin 17, Al-Jinn 17, Surah Al Jin ayat 17

Video Surah

72:17


Load More

Kandungan Surah Al Jinn

۞ QS. 72:1 Jin mendengarkan Al Qur’an • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:2 Tauhid Uluhiyyah • Ar Rabb (Tuhan) • Keimanan jin kepada para nabi • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:3 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Ar Rabb (Tuhan) • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:4 • Mendustai Allah • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:5 • Mendustai Allah • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:6 • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:7 • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:8 • Usaha jin untuk mencuri informasi • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:9 • Pahala jin dan balasannya • Usaha jin untuk mencuri informasi • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:10 Ar Rabb (Tuhan) • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:11 • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:12 • Kekuasaan Allah

۞ QS. 72:13 • Kesentosaan orang mukmin di dunia dan di akhirat • Pahala iman • Ar Rabb (Tuhan) • Keimanan jin kepada para nabi • Jin mendengarkan Al Qur’an

۞ QS. 72:14 • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin • Ajakan masuk Islam

۞ QS. 72:15 • Nama-nama neraka • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Pahala jin dan balasannya • Azab orang kafir

۞ QS. 72:16 • Pahala iman • Macam-macam fitnah • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia

۞ QS. 72:17 Ar Rabb (Tuhan) • Pahala jin dan balasannya • Azab orang kafir

۞ QS. 72:18 Tauhid Uluhiyyah

۞ QS. 72:19 Jin mendengarkan Al Qur’an • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:20 Tauhid Uluhiyyah • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 72:23 • Nama-nama neraka • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Mereka yang kekal dalam neraka • Azab orang kafir

۞ QS. 72:24 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Azab orang kafir

۞ QS. 72:25 Ar Rabb (Tuhan) • Waktu kiamat tidak diketahui

۞ QS. 72:26 • Allah memiliki kunci alam ghaib • Para utusan Allah pun tidak mengetahui alam ghaib • Keluasan ilmu Allah

۞ QS. 72:27 • Allah memiliki kunci alam ghaib • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 72:28 Ar Rabb (Tuhan) • Menghitung amal kebaikan

Ayat Pilihan

Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan,
niscaya Allah mengetahuinya.
Berbekallah,
dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa & bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal
QS. Al-Baqarah [2]: 197

Hai orang-orang mukmin,
jika kamu menolong (agama) Allah,
niscaya Dia akan menolongmu & meneguhkan kedudukanmu.
QS. Muhammad [47]: 7

Demi waktu Matahari sepenggalahan naik,
dan demi malam apabila telah sunyi,
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu & tiada benci kepadamu,
Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang.
QS. Ad-Duha [93]: 1-4

― Doa Agar Diberi Kemudahan Semua Urusan ―

Wahai Tuhan kami,
berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu & sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).
QS. Al-Kahf [18]: 10

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan
--QS. Al A'raf [7]: 31

Setelah Yakin, dalam surah Al-A'raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Surah Al-A'raf [7] : 26.
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
--QS. Al A'raaf (Tempat yang tertinggi) - surah 7 ayat 26

Aurat dari tubuh pria adalah mulai ...

Correct! Wrong!

+

Array

Fungsi pakaian adalah ...

Correct! Wrong!

Kejujuran adalah karakteristik dari seorang Muslim, sementara berbohong atau ketidakjujuran adalah fitur dari orang ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #4
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #4 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #4 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Sifat adil Allah berlaku untuk … Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir, yang berarti … Keberadaan Asmaul Husna, dijelaskan dalam Alquran surah …

Pendidikan Agama Islam #30

Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jika kita melihat kemungkaran untuk mencegahnya pertama kali dengan … بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً Arti dari hadist diatas adalah …Di bawah ini adalah cara untuk menjadikan semangat mengamalkan ilmu dalam kehidupan kecuali …كادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْرًا Arti dari kalimat di atas adalah …Siapakah ilmuan muslim yang pertama menjadi penemu Al-Jabar?

Kamus Istilah Islam

Ad-Duha

Apa itu Ad-Duha? Surah Ad-Duha adalah surah ke-93 dalam Alquran dan terdiri atas 11 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Nama Adh Dhuhaa diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya “waktu matahari sepenggalahan naik”. Surat Adh Dhuhaa, menerangkan tentang pemeliharaan Allah subhanahu wa … • Adh-Dhuhaaa, Adh-Dhuha, Ad-Dhuha, Ad Dhuha

Imran bin Hushain

Siapa itu Imran bin Hushain? Imran bin Hushain adalah salah seorang Sahabat Nabi Muhammad, qadi, serta periwayat hadits. Nama lengkapnya ialah Imran bin Hushain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza’i. Ia dan ayahnya, Hushain bin Ubaid, masuk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaibar . Umar bin Khaththab saat menjadi khalifah menunjuk Imran bin Hushain sebagai … • Imran bin Husain

fadilat

Apa itu fadilat? fa.di.lat kemuliaan; keluhuran; umat Islam disunatkan berdoa memohonkan fadilat untuk Nabi Muhammad; keutamaan dalam ibadah, amal, dan sebagainya; banyak hadis menguraikan fadilat puasa … •