Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. Al Hasyr (Pengusiran) – surah 59 ayat 24 [QS. 59:24]

ہُوَ اللّٰہُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَہُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ ہُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ
Huwallahul khaaliqul baari-ul mushau-wiru lahul asmaa-ul husna yusabbihu lahu maa fiis-samaawaati wal ardhi wahuwal ‘aziizul hakiim(u);
Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah.
Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya.
Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.
―QS. Al Hasyr [59]: 24

He is Allah, the Creator, the Inventor, the Fashioner;
to Him belong the best names.
Whatever is in the heavens and earth is exalting Him.
And He is the Exalted in Might, the Wise.
― Chapter 59. Surah Al Hasyr [verse 24]

هُوَ Dia

He
ٱللَّهُ Allah

(is) Allah,
ٱلْخَٰلِقُ Yang Menciptakan

the Creator,
ٱلْبَارِئُ Yang Mengadakan

the Inventor,
ٱلْمُصَوِّرُ Yang Membentuk rupa

the Fashioner.
لَهُ bagi-Nya

For Him
ٱلْأَسْمَآءُ nama-nama

(are) the names
ٱلْحُسْنَىٰ yang baik

the beautiful.
يُسَبِّحُ bertasbih

Glorifies
لَهُۥ kepada-Nya

Him
مَا apa

whatever
فِى pada

(is) in
ٱلسَّمَٰوَٰتِ langit(jamak)

the heavens
وَٱلْأَرْضِ dan bumi

and the earth.
وَهُوَ dan Dia

And He
ٱلْعَزِيزُ Maha Perkasa

(is) the All-Mighty,
ٱلْحَكِيمُ Maha Bijaksana

the All-Wise.

Tafsir

Alquran

Surah Al Hasyr
59:24

Tafsir QS. Al Hasyr (59) : 24. Oleh Kementrian Agama RI


Allah Pencipta seluruh makhluk-Nya.
Dia yang mengadakan seluruh makhluk dari tidak ada kepada ada.

Yang membentuk makhluk sesuai dengan tugas dan sifatnya masing-masing.
Dia mempunyai sifat-sifat yang indah, nama yang agung yang tidak dipunyai oleh makhluk lain, selain dari Dia.

Kepada-Nya bertasbih dan memuji segala yang ada di langit dan di bumi.


Sebenarnya yang penting dalam berdoa adalah keikhlasan hati, kekhusyukan dan ketundukan kepada Allah.

Dengan membaca ayat-ayat itu, diharapkan ketiganya muncul, sehingga doa itu diterima Allah.


Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda:
Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, barang siapa yang menghafal, menghayati, dan meresapinya, niscaya akan masuk surga.

(Riwayat Bukhari dan Muslim)


Yang dimaksud dengan menghayati dan meresapinya di sini ialah benar-benar memahami sifat-sifat Allah itu, merasakan keagungan, kebesaran, dan kekuasaan-Nya atas seluruh makhluk, dan merasakan kasih sayang-Nya.
Hal itu menimbulkan ketundukan, kepatuhan, dan kekhusyukan pada setiap orang yang melakukan ibadah kepada-Nya.

Tafsir QS. Al Hasyr (59) : 24. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang mewujudkannya dalam keadaan terbebas dari ketidak-beraturan dan memberinya bentuk sesuai dengan kehendak-Nya.
Dia yang memiliki al-asma’ al-husna (nama-nama terbaik).


Dia tersucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, Mahaperkasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apa pun, dan Mahabijaksana dalam mengatur dan membuat syariat.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Dialah Allah yang Maha Pencipta, Penguasa makhluk, yang mengadakan makhluk sesuatu dengan hikmah-Nya, yang membentuk rupa makhluk dalam bentuk yang dikehendaki-Nya, yang mempunyai nama-nama yang baik dan sifat yang mulia.
Semua yang ada di langit dan di Bumi bertasbih kepada-Nya.


Dia Mahaperkasa yang memberi balasan kepada musuh-musuh-Nya, Mahabijaksana dalam mengatur seluruh urusan makhluk.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan) makhluk-Nya dari tiada


(Yang membentuk rupa, hanya kepunyaan-Nyalah asma-asma yang paling baik) yang berjumlah sembilan puluh sembilan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis.
Lafal al-husna adalah bentuk muannats dari lafal al-ahsan.


(Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi.
Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) penafsirannya sebagaimana yang telah lalu.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Adapun firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa.
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)

Menciptakan artinya merencanakan, dan mengadakan artinya merealisasikan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan ke alam wujud dan alam nyata.
Tiada seorang pun yang merencanakan sesuatu dapat melaksanakan dan merealisasikannya selain hanya Allah subhanahu wa ta’ala

Yakni hanya Engkaulah yang mampu merealisasikan apa yang telah Engkau rencanakan.
Lain halnya dengan selain Engkau, ia tidak akan mampu merealisasikan apa yang dikehendakinya.
Hanya Engkaulah Yang Menciptakan, Yang Merencanakan, Yang Membuat, dan Yang Mengadakan.
Termasuk ke dalam pengertian kalimat ini bila dikatakan pejagal hewan telah memotong hewan, lalu merampungkannya, yakni memotong-motong sembelihannya sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa.
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)

Yaitu Yang apabila Dia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kepadanya,
"Jadilah kamu,"
maka jadilah dia sesuai dengan gambaran yang dikehendaki dan rupa yang dipilih-Nya.
Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
(QS. Al-Infithar:
8)

Karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya:

Yang Membentuk rupa.
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)

Yakni Yang melaksanakan apa yang ingin direalisasikan-Nya menurut gambaran yang dikehendaki-Nya.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Yang mempunyai nama-nama Yang Paling baik.
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)

Pembicaraan mengenai ayat ini telah disebutkan di dalam tafsir surat Al-A’raf.
Dan di sini kami akan mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam hadis Sahihain melalui Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ yang telah bersabda:

Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, alias seratus kurang satu.
Barang siapa yang menghitung-hitungnya, niscaya masuk surga;
Dia Witir dan menyukai yang witir.

Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan konteks yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah yang juga melalui Abu Hurairah.
Dan tambahan,
"Dia Witir dan menyukai yang witir,"
merupakan lafaz Ibnu Majah.
Menurut lafaz Imam Turmuzi disebutkan sebagai berikut:

Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Raja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Mahamulia, Yang Mahaperkasa, Yang Mahabesar, Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Pemberi karunia, Yang Maha Pemberi rezeki, Yang Maha Pemberi Keputusan, Yang Maha Mengetahui, Yang Menyempitkan rezeki dan Yang Melapangkan rezeki, Yang Merendahkan dan Yang Meninggikan, Yang Memuliakan dan Yang Menghinakan, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Memutuskan, YangMahaadil, Yang Mahalembut, Yang Maha Mengenal, Yang Maha Penyantun, Yang Mahaagung, Yang Maha Pemberi ampunan, Yang Maha Mensyukuri, Yang Mahatinggi, Yang Mahabesar, Yang Maha Memelihara, Yang Memberi waktu, Yang Maha Menghitung, Yang Mahaagung, Yang Mahamulia, Yang Mengawasi, Yang Memperkenankan, Yang Mahaluas, Yang Mahabijaksana, Yang Maha Mencintai, Yang Maha Pemurah, Yang Membangkitkan, Yang Maha Menyaksikan, Yang Hak, Yang Melindungi, Yang Mahakuat, Yang Mahakokoh, Yang Menolong, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Mencatat, Yang Memulai (penciptaan), Yang Mengembalikan (penciptaan), Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, Yang Mahahidup, Yang Mengatur makhluk-Nya, Yang Mahakaya, Yang Mahaagung, Yang Maha Esa, Yang Bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Yang Mahakuasa, Yang Berkuasa, Yang Mendahulukan, Yang Mengakhirkan, Yang Awwal, Yang Akhir, Yang Zahir, Yang Batin, Yang Menolong, Yang Mahatinggi, Yang Melimpahkan kebaikan, Yang Maha Menerima tobat, Yang Membalas, Yang Memaaf, Yang Pengasih, Raja semua raja, Yang mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, Yang Adil, Yang Menghimpun, Yang Kaya, Yang memberi kekayaan, Yang Memberi, Yang mencegah, Yang Menimpakan Mudarat, Yang memberi manfaat, Cahaya (Mahaterang), Yang Memberi petunjuk, Yang Membuat, Yang Kekal, Yang Mewarisi, Yang Memberi petunjuk, Yang Maha Penyabar.

Sedangkan menurut konteks Ibnu Majah ada kelebihan dan kekurangannya, dan ada yang didahulukan dan yang diakhirkan.
Hal ini telah kami sebutkan dengan panjang lebar, lengkap berikut semua jalur periwayatan dan lafaz-lafaznya yang tidak perlu lagi dikemukakan di sini.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi.
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)

Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah.
Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.
(QS. Al Israa [17]: 44)

Adapun firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan Dialah Yang Mahaperkasa.
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)


Yakni Zat-Nya tidak dapat dicapai.

lagi Mahabijaksana.
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)

dalam syariat dan ketetapan-Nya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Khalid (yakni Ibnu Tahman alias Abul Ala Al-Khaffaf), telah menceritakan kepada kami Nafi’ ibnu Abu Nafi’, dari Ma’qal ibnu Yasar, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda:
Barang siapa mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak tiga kali, yaitu:
"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk,
"
kemudian membaca pula tiga ayat dari akhir surat Al-Hasyr, maka Allah memerintahkan kepada tujuh puluh ribu malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari.
Dan jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid.
Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu.

Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Mahmud ibnu Gailan, dari Abu Ahmad Az-Zubairi dengan sanad yang sama, lalu ia mengatakan bahwa hadis ini garib, kami tidak mengenalnya kecuali hanya melalui jalur ini.

Unsur Pokok Surah Al Hasyr (الحشر)

Surat Al-Hasyr terdiri atas 24 ayat, termasuk golongan surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Al-Bayyinah.

Dinamai surat ini "Al Hasyr" (pengusiran) diambil dari perkataan "Al Hasyr " yang terdapat pada ayat 2 surat ini.
Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang berdiam di sekitar kota Madinah.

Keimanan:

▪ Apa yang berada di langit dan di bumi semuanya bertasbih memuji Allah.
▪ Allah pasti mengalahkan musuh-Nya dan musuh-musuh Rasul-Nya.
▪ Allah mempunyai Al Asmaa-ul Husna.
▪ Keagungan Alquran dan ketinggian martabatnya.

Hukum:

▪ Cara pembagian harta fai’.
▪ Perintah bertakwa dan menyiapkan diri untuk kehidupan ukhrawi.

Lain-lain:

▪ Beberapa sifat orang-orang munafik dan orang-orang ahli kitab yang tercela.
▪ Peringatan-peringatan untuk kaum muslimin.

Audio

QS. Al-Hasyr (59) : 1-24 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 24 + Terjemahan Indonesia

QS. Al-Hasyr (59) : 1-24 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 24

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Hasyr ayat 24 - Gambar 1 Surah Al Hasyr ayat 24 - Gambar 2
Statistik QS. 59:24
  • Rating RisalahMuslim
4.5

Ayat ini terdapat dalam surah Al Hasyr.

Surah Al-Hasyr (Arab: الحشر , “Pengusiran”) adalah surah ke-59 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 24 ayat.
Dinamakan Al Hasyr yang berarti pengusiran diambil dari perkataan Al Hasyr yang terdapat pada ayat ke-2 surat ini.
Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang berdiam di sekitar kota Madinah.

Nomor Surah59
Nama SurahAl Hasyr
Arabالحشر
ArtiPengusiran
Nama lainBani Nadhir
Tempat TurunMadinah
Urutan Wahyu101
JuzJuz 28
Jumlah ruku’3 ruku’
Jumlah ayat24
Jumlah kata448
Jumlah huruf971
Surah sebelumnyaSurah Al-Mujadilah
Surah selanjutnyaSurah Al-Mumtahanah
Sending
User Review
4.7 (29 votes)
Tags:

59:24, 59 24, 59-24, Surah Al Hasyr 24, Tafsir surat AlHasyr 24, Quran Al-Hashr 24, AlHashr 24, Al Hashr24, Al-Hasyr 24, Surah Al Hasyr ayat 24

Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. Al Ma’aarij (Tempat naik) – surah 70 ayat 40 [QS. 70:40]

40-41. Ayat ini untuk menegaskan kemahakuasaan Allah. Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh Kami benar-benar Mahakuasa a … 70:40, 70 40, 70-40, Surah Al Ma’aarij 40, Tafsir surat AlMaaarij 40, Quran AlMarij 40, Al Maarij 40, AlMaarij 40, Surah Al Maarij ayat 40

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Allah memiliki sifat Al Kariim yang tercantum dalam Alquran surah ...

Benar! Kurang tepat!

Arti fana adalah ...

Benar! Kurang tepat!

Tuhan memiliki sifat Al Matiin, yang berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah zat Yang ...

Benar! Kurang tepat!

+

Array

Tuhan memiliki sifat Al Karim, yang berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala merupakan zat Yang ..

Benar! Kurang tepat!

Dalam Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al Matiin yang tercantum dalam Alquran surah ...

Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #1
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #1 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #1 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #6

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang … mukminin mukhlisin muslim muttaqin kafir Benar!

Pendidikan Agama Islam #27

Surah yang pertama kali turun secara lengkap adalah … al-Kautsar an-Nas al-Fatihah al-‘Alaq ar-Rahman Benar! Kurang tepat! Basmalah tertulis atau

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah … Al-Lail Al-Fajr Al Balad Asy-Syams Annisa Benar! Kurang tepat! Kata berikut yang

Instagram