QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 216 [QS. 2:216]

کُتِبَ عَلَیۡکُمُ الۡقِتَالُ وَ ہُوَ کُرۡہٌ لَّکُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تَکۡرَہُوۡا شَیۡئًا وَّ ہُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تُحِبُّوۡا شَیۡئًا وَّ ہُوَ شَرٌّ لَّکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ
Kutiba ‘alaikumul qitaalu wahuwa kurhun lakum wa’asa an takrahuu syai-an wahuwa khairun lakum wa’asa an tuhibbuu syai-an wahuwa syarrun lakum wallahu ya’lamu wa-antum laa ta’lamuun(a);

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
―QS. 2:216
Topik ▪ Takdir ▪ Kebaikan pada pilihan Allah ▪ Pahala Iman
2:216, 2 216, 2-216, Al Baqarah 216, AlBaqarah 216, Al-Baqarah 216

Tafsir surah Al Baqarah (2) ayat 216

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 216. Oleh Kementrian Agama RI

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak, Ibnu Jarir, Ibnu Hatim dan Tabrani dari Zaid bin Rumman, dari Urwah, bahwa turunnya ayat 216 dan 217 ini sebagai berikut: Dua bulan sebelum perang Badar, pada akhir bulan Jumadil Akhir Rasulullah ﷺ mengirimkan satu pasukan yang terdiri dari 8 orang Muhajirin, dikepalai oleh Abdullah bin Jahsy pergi menyelidiki keadaan orang Quraisy di luar kota Madinah dan laporannya harus segera disampaikan kepada Rasulullah ﷺ

Tatkala pasukan itu sampai di suatu tempat yang bernama Nakhlah, bertemulah mereka dengan serombongan orang Quraisy membawa barang dagangan dari Thaif.
Rombongan itu dikepalai oleh Umar bin Abdullah dan saudaranya yang bernama Naufal bin Abdullah.
Pada waktu pasukan Muhajirin memerangi rombongan pedagang-pedagang Quraisy itu dan terbunuhlah kepala rombongan itu dan dua orang temannya ditawan sedang yang seorang lagi dapat meloloskan diri, serta barang dagangannya dijadikan sebagai harta rampasan.

Peristiwa itu terjadi di bulan yang diharamkan perang padanya yaitu awal bulan Rajab, sedangkan pasukan Muhajirin itu mengira masih bulan Jumadil Akhir.

Mendengar peristiwa itu ributlah orang-orang Quraisy dan orang-orang Islam di Madinah sambil mengatakan: “Muhammad ﷺ.
telah menghalalkan berperang di bulan haram padahal pada bulan-bulan haram itulah orang merasa aman dan tenteram dan berusaha mencari rezeki untuk keperluan hidup mereka.”

Tatkala Abdullah bin Jahsy sampai di Madinah dengan membawa dua orang tawanan dan harta rampasan perang, Rasulullah itu merasa terkejut sambil berkata: “Demi Allah saya tidak menyuruh kamu berperang di bulan haram.” Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh hentikan unta yang membawa harta rampasan dan kedua orang tawanan iu.
Tidak ada sedikitpun harta rampasan itu diambil Rasulullah ﷺ

Mendengar ucapan itu Abdullah bin Jahsy bersama pasukannya merasa malu dan menyesal dan mereka mengira tentu akan mendapat malapetaka dan musibah sebagai akibat dan pelanggaran itu, lalu turunlah ayat ini.
Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah ﷺ membagi-bagi harta rampasan perang kepada yang berhak dan membebaskan kedua orang tawanan itu.

Dengan turunnya ayat 216 hukum perang itu menjadi wajib kifayah, dan bila musuh telah masuk ke dalam negeri orang-orang Islam, hukumnya menjadi wajib ain.
Hukum wajib perang ini terjadi pada tahun kedua Hijrah.
Ketika masih di Mekah (sebelum Hijrah) Nabi Muhammad ﷺ.
dilarang berperang dan pada permulaan tahun Hijrah, baru diizinkan perang bilamana perlu.

Berperang pada bulan-bulan suci memang tidak boleh, haram hukumnya, kecuali kalau musuh menyerang.
Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, bagaimana hukumnya berperang di bulan-bulan Haram, seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy terhadap rombongan pedagang Quraisy, maka turunlah wahyu yang menyatakan haram hukumnya berperang di bulan itu dan besar dosanya.
Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, adalah perbuatan kafir kepada Allah.
Sedangkan menghalangi kaum Muslimin memasuki Masjidilharam, mengusir orang-orang Islam dari Mekah, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah.
Semua itu adalah fitnah yang lebih besar bahayanya dari pembunuhan di bulan Haram.

Fitnah dalam ayat ini mencakup semua pelanggaran yang berat seperti hal-hal tersebut di atas dan menganiaya serta menyiksa orang-orang Islam.
Perbuatan seperti itu lebih besar dosanya daripada berperang.
Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Ammar bin Yasir, Bilal, Habbab bin Arat dan lain-lain.
Ammar bin Yasir disiksa dengan besi panas yang dilekatkan ke tubuhnya, agar ia keluar dari agama Islam.
Namun ia tetap dalam Islam.
Bukan ia saja yang disiksa, juga bapaknya, ibunya dan saudaranya.
Bilal disiksa pula oleh majikannya, Umayyah bin Khalaf.
Bilal tidak boleh makan dan minum siang malam dengan tangan dan kaki terikat, dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir yang panas terik, di atas punggungnya diletakkan sebuah batu besar, kemudian Umayyah menyiksanya sambil mengatakan, “Azab ini akan terus kau derita sampai engkau mati, bila engkau tidak mau keluar dari Islam dan kembali menyembah tuhan “Lata dan Uzza”.
Tetapi Bilal lebih memilih menderita azab dan siksaan daripada ingkar kepada Allah dan Muhammad.
Banyak pengikut-pengikut Nabi Muhammad ﷺ yang sama nasibnya dengan Ammar bin Yasir dan Bilal itu.
Cara yang kejam itu akan terus dilancarkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum Muslimin pada segala masa dan tempat, dimana saja mereka mempunyai kesempatan, sehingga orang-orang Islam menjadi murtad dari agamanya.
Murtad artinya keluar dari agama Islam.
Orang-orang murtad itu kalau mereka mati dalam keadaan murtad semua amalnya akan dihapus dan mereka akan kekal dalam neraka.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Kalau infak kepada anak yatim, orang miskin dan lain-lainnya merupakan perlindungan masyarakat dari dalam, maka perang adalah perlindungan dari luar.
Untuk itu, Allah mewajibkan perang kepada kalian, wahai orang-orang Mukmin, sebagai perlindungan terhadap agama dan jiwa kalian.
Sesungguhnya jiwa manusia, secara tabiat, sangat tidak menyukai perang.
Tetapi, mungkin saja di dalam hal-hal yang tidak kalian sukai itu terdapat kebaikan dan, sebaliknya, di dalam hal-hal yang kalian sukai justru terdapat keburukan.
Allah sungguh mengetahui maslahat yang kalian ketahui.
Maka, sambutlah apa yang diwajibkan kepada kalian.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Diwajibkan atasmu berperang), yakni menghadapi orang-orang kafir (padahal hal itu suatu kebencian), maksudnya suatu hal yang tidak disukai (bagi kamu) menurut tabiat, disebabkan amat menyusahkannya.

(Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagi kamu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagi kamu).

Ini disebabkan kecenderungan nafsu pada syahwat atau keinginan-keinginan yang pasti akan mencelakakannya dan enggannya melakukan taklif atau tugas-tugas yang akan membahagiakannya.

Siapa tahu bahwa dalam peperangan, walau kamu membencinya, tersembunyi kebaikan, misalnya kemenangan dan harta rampasan atau mati syahid dan memperoleh pahala.

Sebaliknya dalam meninggalkan, walaupun menyenangkan hatimu, terdapat keburukan, misalnya kehinaan dan kemiskinan serta luput dari pahala.

(Dan Allah Maha mengetahui) apa-apa yang baik bagimu (sedang kamu tidak mengetahui) demikian itu.

Maka bersegeralah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu.

Nabi ﷺ mengirim pasukannya yang pertama di antaranya terdapat Abdullah bin Jahsy.

Mereka memerangi orang-orang musyrik dan membunuh Ibnul Hadhrami pada hari terakhir bulan Jumadilakhir hingga mereka memasuki awal bulan Rajab (salah satu bulan suci).

Mereka lalu dicela oleh orang-orang kafir karena telah menghalalkan bulan suci itu, maka turunlah ayat:

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Allah mewajibkan atas kalian wahai orang-orang mukmin berperang melawan orang-orang kafir, sekalipun tabiat kalian tidak menyukai berperang, karena ia memang berat dan banyak mengakibatkan bahaya atas kalian.
Ingatlah terkadang kalian membenci sesuatu padahal hakikat sebenarnya ia adalah baik bagi kalian, dan terkadang kalian mencintai sesuatu karena ia tidak perlu berlelah-lelah dan mengandung kenikmatan sesaat, padahal sebenarnya ia buruk bagi kalian.
Allah mengetahui apa yang baik bagi kalian sementara kalian tidak mengetahui hal itu, maka bersegeralah berangkat untuk berjihad di jalan-Nya.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah mewajibkan jihad kepada kaum muslim demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh-musuhnya.
Az-Zuhri mengatakan bahwa jihad itu wajib atas setiap orang, baik ia ahli dalam berperang ataupun tidak.
Bagi orang yang tidak biasa berperang, apabila diminta bantuannya untuk keperluan jihad, maka ia harus membantu.
Dan apabila dimintai pertolongannya, maka ia harus menolong.
Apabila diminta untuk berangkat berjihad, maka ia harus berangkat, tetapi jika tidak diperlukan, ia boleh tinggal (tidak berjihad).

Menurut kami, di dalam sebuah hadis sahih telah disebutkan seperti berikut:

Barang siapa yang meninggal dunia, sedangkan dia belum pernah berperang (berjihad) dan tiada pula keinginan dalam hatinya untuk berperang, maka ia mati dalam keadaan mati Jahiliah.

Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam hari kemenangan atas kota Mekah:

Tidak ada hijrah sesudah kemenangan, tetapi hanya jihad dan niat, dan apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berangkatlah.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

…padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci.

Yakni terasa keras dan berat bagi kalian, dan memang kenyataan perang itu demikian, adakalanya terbunuh atau terluka selain dari masyaqat perjalanan dan menghadapi musuh.
Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian.

Dikatakan demikian karena berperang itu biasanya diiringi dengan datangnya pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh, menguasai negeri mereka, harta benda mereka, istri-istri, dan anak-anak mereka.

…dan boleh jadi (pula) kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian.

Hal ini bersifat umum mencakup semua perkara.
Adakalanya seseorang mencintai sesuatu, sedangkan padanya tidak ada kebaikan atau suatu maslahat pun baginya.
Antara lain ialah diam tidak mau berperang, yang akibatnya musuh akan menguasai negeri dan pemerintahan.

Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.

Artinya, Allah lebih mengetahui tentang akibat dari semua perkara daripada kalian, dan lebih melihat tentang hal-hal yang di dalamnya terkandung kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kalian.
Maka perkenankanlah seruan-Nya dan taatilah perintah-Nya, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk.


Kata Pilihan Dalam Surah Al Baqarah (2) Ayat 216

QITAAL
قِتَال

Lafaz ini adalah ism mashdar dari kata kerja qatala. Ia bermakna peperangan, permusuhan, pertempuran dan sebagainya.

Ia disebut 13 kali di dalam Al Qur’an, yaitu dalam surah:
-Al Baqarah (2), ayat 216, 217, 217, 246, 246;
-Ali Imran (3), ayat 121, 167;
-An Nisaa’ (4), ayat 77 (dua kali);
-Al Anfaal (8), ayat 16, 65;
-Al Ahzab (33), ayat 25;
-Muhammad (47), ayat 20.

Lafaz qitaal yang terdapat dalam surah-surah di atas adalah perintah yang berkaitan dengan orang mukmin sebagaimana terdapat dalam surah:
-Al Baqarah (2), ayat 216, 217;
-Ali ‘Imran (3), ayat 121;
-Al Anfaal, ayat 16, 65;
-Al Ahzab (33 );

Atau berkaitan dengan orang munafik dan orang yang enggan berperang sebagaimana dalam surah:
-Ali Imran (3), ayat 167;
-An Nisaa, ayat 77;
-Muhammad (47), ayat 20;

Atau berkaitan dengan orang Yahudi (Bani Isra’il), sebagaimana terdapat dalam surah Al Baqarah (2), ayat 246

Berperang yang berkaitan dengan orang mukmin adalah perintah dan keharusan, yaitu perintah untuk memerangi orang musyrik dan pertanyaan mereka tentang berperang pada bulan-bulan haram.

At Tabari berkata,
“telah diwajibkan ke atasmu memerangi orang musyrik.”

Muhammad Rasyid Rida berkata,
“Surah Al Baqarah (2), ayat 216 adalah ayat pertama yang mewajibkan berperang yaitu pada tahun kedua dari Hijrah. Berperang dilarang sebelumnya, lalu diizinkan berperang setelah hijrah berdasarkan ayat Allah dalam surah Al Hajj (22), ayat 39, lalu diwajibkan pada tahun ini.” Kemudian ia tidak diwajibkan kepada keseluruhannya apabila ada orang yang mewakilinya seperti shalat jenazah dan sebagainya.” Hal ini berdasarkan ayat Allah dalam surah Al Nisaa'(4), ayat 95.

Sedangkan dalam surah Ali Imran, ayat 121, beperang atau al qitaal disini bermakna Perang Uhud. Tafsirannya, “Ingatlah wahai Muhammad ketika engkau keluar ke Uhud dari rumahmu dan orang mukmin juga turun memerangi musuh mereka,”

Apabila turun ayat-ayat yang mengandung perintah untuk berperang, maka orang munafik akan melihatmu (wahai Rasulullah) dengan mata terbelalak seakan-akan mati menimpa mereka disebabkan takut menyelubungi perasaan mereka dan disebabkan kecenderungan mereka kepada kekufuran. Hal ini dijelaskan dalam surah Ali Imran, 167 di mana ketika hari bertemunya dua pasukan, orang mukmin mengajak mereka berperang, mereka berkata,
“Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan tentulah kami mengikuti kamu” Jawaban ini menunjukkan sempurnanya kemunafikan mereka, karena maksud sebenarnya dari jawaban mereka itu adalah sebuah olokan dan sendaan serta permainan kata-kata yang tidak bersumber dari hati, karena hati mereka lebih dekat kepada kekufuran.

Sementara dalam surah An Nisaa’ (4), Sa’id Hawwa berkata,
“Muslim Makkah pada permulaan Islam diperintahkan shalat, zakat, meninggalkan perang dan sebagainya. Ketika mereka diperintahkan memerangi orang musyrik setelah mereka berada di Madinah, maka sebahagian mereka gentar dan takut”

Asy Syaikh Abu Mansur berkata,
“Ketakutan mereka adalah tabiat naluriah manusia biasa dan bukan karena mereka benci hukum Allah dan perintahnya secara iktikad karena ayat berikutnya menggambarkan mereka bertanya tentang hikmah dalam kewajipan berperang dan bukan menolak hukumnya. Terbukti dalam saran mereka supaya ianya ditangguhkan karena suka kepada dunia, menjauhkan diri dari pertumpahan darah serta menjadikan anak-anak, yatim piatu dan isteri-isteri menjadi janda.”

Ketakutan orang munafik dan mereka berpaling dari peperangan adalah seperti ketakutan orang Yahudi dan mereka berpaling dari peperangan ketika diajak berperang. Hal ini tergambar dalam surah Al Baqarah (2), ayat 246.

Ibn Kathir berkata,
“Bani Isra’il meminta mengirimkan seorang raja yang memimpin mereka untuk memerangi musuh dan ketika seorang nabi berkata kepada mereka, “adakah mereka akan berperang bersamanya jika peperangan diwajibkan ?” Mereka berkata,
“ya” karena musuh mereka menjajah negeri mereka dan membunuh anak-anak mereka. Ketika perang diwajibkan, kebanyakan mereka tidak menepati janji yang diucapkan bahkan berpaling dari jihad.

Kesimpulannya, al qitaal di dalam Al Qur’an bermakna berperang di jalan Allah melawan musuh.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:489-490

Informasi Surah Al Baqarah (البقرة)
Surat “Al Baqarah” yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturun­kan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa’ (hajji Nabi Muhammad ﷺ yang terakhir).
Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golong­an Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Qur’an yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282).

Surat ini dinamai “Al Baqarah” karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani lsrail (ayat 67 sarnpai dengan 74), dimana dije­laskan watak orang Yahudi pada umumnya, Dinamai “Fusthaathul-Qur’an” (puncak Al Qur­ aan) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain.
Dinamai juga surat “alif-laam-miim” karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.

Keimanan:

Da’wah lslamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.

Hukum:

Perintah mengerjakan shalat
menunaikan zakat
hukum puasa
hukum haji dan umrah
hukum qishash
hal-hal yang halal dan yang haram
bernafkah di jalan Allah
hukum arak dan judi
cara menyantuni anak yatim, larangan riba
hu­tang piutang
nafkah dan yang berhak menerimanya
wasiyat kepada dua orang ibu­ bapak dan kaum kerabat
hukum sumpah
kewajiban menyampaikan amanat
sihir
hukum merusak mesjid
hukum merubah kitab-kitab Allah
hukum haidh, ‘iddah, thalak, khulu’, ilaa’
hukum susuan
hukum melamar
mahar larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya
hukum perang.

Kisah:

Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.
kisah Nabi Ibrahim a.s.
kisah Nabi Musa a.s, dengan Bani lsrail.

Lain-lain:

Sifat-sifat orang yang bertakwa
sifat-sifat orang munafik
sifat-sifat Allah
per­umpamaan-perumpamaan
kiblat, kebangkitan sesudah mati.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 216 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 216 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 216 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 216 - Priska Andrina (Bahasa Indonesia)
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 216 - Priska Andrina (Bahasa Arab)

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Baqarah - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 286 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 2:216
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Baqarah.

Surah Al-Baqarah (Arab: سورة البقرة‎, bahasa Indonesia: "Sapi Betina") adalah surah ke-2 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah.
Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Qur'an.
Surah ini dinamai al-Baqarah yang artinya Sapi Betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74).
Surah ini juga dinamai Fustatul Qur'an (Puncak Al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.
Dinamai juga surah Alif Lam Mim karena ayat pertama di surah berisi tiga huruf arab yakni Alif, Lam, dan Mim.

Nomor Surah 2
Nama Surah Al Baqarah
Arab البقرة
Arti Sapi Betina
Nama lain Fasthath al-Qur’an, Sanam al-Qur’an (Puncak Al-Quran), Al-Zahrawan (Dua yang Cemerlang), Alif Lam Mim
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 87
Juz Juz 1 (ayat 1-141), 2 (ayat 142-252) dan 3 (ayat 253-286)
Jumlah ruku' 40 ruku'
Jumlah ayat 286
Jumlah kata 6156
Jumlah huruf 26256
Surah sebelumnya Surah Al-Fatihah
Surah selanjutnya Surah Ali 'Imran
4.4
Ratingmu: 4.8 (20 orang)
SendingPembahasan ▪ al baqarah 216 ▪ asaa antakrahu syaian ▪ Surah al baqarah 216 ▪ albaqarah wa asa ▪ Waasa antakrohu syaian arab ▪ asa antakrahu ▪ waasa ang taqrobu syaian wahua khoirullakum ▪ asa an takrohu syaian ▪ Wa asa a ▪ qs al baqarah 216 ▪ an takrahu syai an ▪ wa asa an tuhibbu ▪ wa allahu yalamu ▪ Quran 2:216 ▪ arti dari an takrahuu syay an wahuwa khairun lakum

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim